Pro základní funkčnost a zpříjemnění používání webu využíváme soubory cookies. Nastavení cookies můžete kdykoli upravit odkazem ve spodní části stránek.

       

ZÁHADY; SPEKULACE; UFO / Wiesner, Ivo


OBSAH: Věda hvězdných mágů O původu a povaze hermetické vědy Mystická alchymie Pharmacopeia alchemica Věda a technologie dávných civilizací Prahmota aneb Materia Prima Dole i nahořed nalezneš podobné látky Ars Magna Sciendi aneb Umě
Původní MOC Kč 199,00
 Wiesner, Ivo: ATLANTIDA
Mýtus nebo zapomenutá historie?
AUTOR: Ivo Wiesner VAZBA: měkká - paperback - brož POČET STRAN: 160 PŮVODNÍ CENA: Kč 229,-
Původní MOC Kč 229,00
 Wiesner, Ivo: BOHOVÉ A APOKALYPSY
Nová odhalení v dějinách lidstva
Kniha volně navazuje na triptych "Předpeklí ráje". Je načrtnut vícerozměrný obraz událostí i jejich příčin, které postihly Zemi za posledních 120 000 let. Do časové sítě, vymezené devatenácti ničivými cykly Nimiru, je zasazena evoluce pozemské civilizace s jejími vzepětími i prohrami. Za dávných časů, kdy Zem jetě byla součástí Galaktické federace, žily zde vysoce technicky i duchovně vyspělé
Původní MOC Kč 249,00
 Wiesner, Ivo: DĚTI MOUDRÝCH DRAKŮ
Tajemství grálu - Návrat démonů - Virtuální realita alchymie - Projekt Montauk
Jsme obklopeni složitým světem záhadných jevů, podivných událostí a tajemných příhod. K jejich pochopení a objasnění naše školské vědomosti většinou nepostačují a příliš úspěšná není ani věda se svými složitými moderními přístroji. AUTOR: Ivo Wiesner VAZBA: měkká - paperback - brož POČET STRAN: 245
 Současná věda se ocitla na rozcestí a mnoho vědců si to zřejmě ještě stále neuvědomuje, protože uvažuje a koná způsobem, nemajícím nic společného s humanitou. Jisté je, že do nejhlubších pekel vede vždy dobře schůdná a široká dálnice. Únosy lidí pro získávání biologického materiálu a výrobu krmení pro inteligentní ještěry, znásilňování žen pro získání genetického zárodečného materiálu na doslova
Původní MOC Kč 389,00
 OBSAH: Nejsou jen dobří a vlídní bohové Hvězdné děti Záhady spojené s Měsícem, Marsem a Venuší Temné stíny bílého kontinentu Některá tajemství 2.světové války Hra na "slepou bábu"? Z nebe nepřichází jen láska a dobří přátelé A
 Národ podobně jako lidská bytost prochází zrozením, dospíváním, vyzráváním, ale také posléze spěje k zániku. Člověk i národ mají nesmrtelnou duši, vtělují se do rodícího se nového společenství.Když se uzavírá karmický osudový prsten národa, zatřpytí se na něm jako démant duchovní odkaz těm, kdo přijdou.  Ptáte-li se, co je smyslem existence lidské bytosti, odpoví vám nejlépe prastaré dharmické
 Wiesner, Ivo: PŘEDPEKLÍ RÁJE
Intelektuální dějiny lidstva
Dváno před příchodem člověka sestoupily na Zemi neobyčejně staré a vysoce duchovně vyspělé civilizace, aby ji učinily pro budoucí lidstvo mateřskou a přívětivou. Informace o nich nacházíme dnes nejen v mýtech a legendách nejstarších národů. Např. Ligurové, žijící kdysi v podivuhodné symbióze s jedním polobožským národem mimozemského původu Thuata de Danaan, zanechali po sobě nejen podivné a
Původní MOC Kč 299,00
 Wiesner, Ivo: PŘEDPEKLÍ RÁJE 1
Intelektuální dějiny lidstva
Země - kolbiště kosmických sil? Dovíme se o sobě pravdu? Budeme opravovat dějiny? OBSAH: Čas Dhyanů První téma Velké harmonie Čas Hvězdného lidu Čas Atanů Druhé téma Velké harmonie Paní z nejsvětějších
 Wiesner, Ivo: PŘEDPEKLÍ RÁJE 2
Intelektuální dějiny lidstva
Memento Atlantidy. Svědectví starých map. Války bohů a démonů. OBSAH: Epitaf o Marťanech Númenor - první království lidí na Zemi Bájná Atlantida Reminiscence na zánik Atlantidy Oceánografický a geologický obraz problémů Atlantidy Svědectví st
 Wiesner, Ivo: PŘEDPEKLÍ RÁJE 3
Intelektuální dějiny lidstva
Reportáž o válce démonů. Netvoři a zrůdy. Tušení budoucích časů. OBSAH: Rámajánam - mimočasová reportáž o válce démonů Netvoři a zrůdy Tušení budoucích časů České paradigma Epilog Kritické body intelektuálních dějin Země
 Wiesner, Ivo: ROZPRÁVĚNÍ S BOHY
Byli naši předkové bohy,nebo bozi našimi předky?
Byla Atlantida technickou velmocí starověku? Komunikovali naši předkové s bohy? Čím byl svatý Grál? Objevili nacisté technologie budoucnosti? Co skrývali faraóni? Byli naši předkové bohy,nebo bozi našimi předky?
Původní MOC Kč 139,00
 Temné mocnosti využívají toho, že svoboda volby, daná člověku jako jediné bytosti ze všech stvořených entit, mu dovoluje svobodně volit směr své osobní evoluce buď do sféry Světla či Tmy. Cestou intrik, dezinformací a uměle vytvářených situací, indukujících v člověku strach před utrpením a smrtí, se TEmným mocnostem v období dvou minulých milénií podařilo zmýlit a zavést do duchovní záhuby mnoho
 Občan se jistě dříve nebo později bude ptát, k čemu je potřeba tak nehumánních zbraní, jestliže se Východní blok zhroutil a nepřítel zmizel? Přinejmenším člověka zamrazí, když se dovídá o experimentech, při nichž je vědomí člověka elektronickou cestou trvale přeneseno do uměle vytvořené reality. Co potom ale z člověka zbývá v naší realitě? Není právě toto určeno obyčejným lidem v Novém světovém
 Temné mocnosti využívají toho, že svoboda volby, daná člověku jako jediné bytosti ze všech stvořených entit, mu dovoluje svobodně volit směr své osobní evoluce buď do sféry Světla či Tmy. Cestou intrik, dezinformací a uměle vytvářených situací, indukujících v člověku strach před utrpením a smrtí, se Temným mocnostem v období dvou minulých milénií podařilo zmýlit a zavést do duchovní záhuby mnoho
Původní MOC Kč 299,00
 V mýtech mnoha starých národů se hovoří o tom, že v minulosti vznikly a rozvinuly se po sobě nejméně tři vyspělé civilizace, ale vždy po uplynutí 6 000 let byly smeteny obrovským kataklyzmatem. Naše civilizace žije ve čtvrtém cyklu a podle předpovědi je rovněž předurčena k záhubě. Co je příčinou těchto cyklických katastrof a kdy kataklyzma udeří? V odkazu zaniklých civilizací nacházíme mnoho
Původní MOC Kč 169,00
 V mýtech mnoha starých národů se hovoří o tom, že v minulosti vznikly a rozvinuly se po sobě nejméně tři vyspělé civilizace, ale vždy po uplynutí 6 000 let byly smeteny obrovským kataklyzmatem. Naše civilizace žije ve čtvrtém cyklu a podle předpovědi je rovněž předurčena k záhubě. Co je příčinou těchto cyklických katastrof a kdy kataklyzma udeří? V odkazu zaniklých civilizací nacházíme mnoho
 V mýtech mnoha starých národů se hovoří o tom, že v minulosti vznikly a rozvinuly se po sobě nejméně tři vyspělé civilizace, ale vždy po uplynutí 6 000 let byly smeteny obrovským kataklyzmatem. Naše civilizace žije ve čtvrtém cyklu a podle předpovědi je rovněž předurčena k záhubě. Co je příčinou těchto cyklických katastrof a kdy kataklyzma udeří? V odkazu zaniklých civilizací nacházíme mnoho
Původní MOC Kč 199,00
 Temné mocnosti využívají toho, že svoboda volby, daná člověku jako jediné bytosti ze všech stvořených entit, mu dovoluje svobodně volit směr své osobní evoluce buď do sféry Světla či Tmy. Cestou intrik, dezinformací a uměle vytvářených situací indukujících v člověku strach před utrpení a smrtí, se Temným mocnostem v období dvou milénií podařilo zmýlit a zavést do duchovní záhuby mnoho lidských
 Wiesner, Ivo: VIMAANIKA SHAASTRA
aneb Jak létali bohové
Staroindický epos VIMAANIKA SHAASTRA se do povědomí badatelů v oboru záhad historie dostal mj. i díky Erichu von Dänikenovi, který jej cituje ve své knize "Vzpomínky na budoucnost". Dílo, které se dochovalo v tzv. šastrovém jazyce, je unikátní "technickou příručkou" pro piloty létajících technických zařízení, která byla konstruována před tisíciletími. I přes skeptické pohledy většiny vědeckého
Původní MOC Kč 249,00