Pro základní funkčnost a zpříjemnění používání webu využíváme soubory cookies. Nastavení cookies můžete kdykoli upravit odkazem ve spodní části stránek.

       

ZÁHADY; SPEKULACE; UFO / Sitchin, Zecharia


Sitchin, Zecharia: KDYŽ ZAPOČAL ČAS
Doklady o bozích z vesmíru
Co spojuje Chrám tří oken v Machu Picchu s pozoruhodnými událostmi v Lagaši a ve Velké Británii? Které překvapivé nálezy v Pedra Furada podporují domněnku, že tamní prostor obývali lidé již před 32 000 lety - a že měli vyzby na kultury za oceánem? Proč tři rozlišitelné fáze výstavby Stonehenge přesně odpovídaji třem výrazným dobám osidlování Země?   AUTOR: Zecharia Sitchin
Původní MOC Kč 299,00
 Sitchin, Zecharia: BOHOVÉ, POLOBOHOVÉ A PŘEDKOVÉ LIDÍ
Vrcholné dílo o původu lidstva sestavené z překladů sumerských textů
V této průlomové knize Zecharia Sitchin tvrdí, že i v dnešní době stále existují fyzické důkazy, které by mohly dát těmto sumerským a biblickým příběhům za pravdu.Procházeje krok za krokem spousty starodávných spisů a artefaktů, zavádí čtenáře do „Uru Chaldejského“ a Abrahámových časů, kde o čtyři tisíce let později archeologové objevili v posvátném okrsku pozoruhodná pohřebiště, jedinečná svým
Původní MOC Kč 388,00
 Sitchin, Zecharia: DVANÁCTÁ PLANETA
První svazek volného cyklu "Kronika Země"
Naše soustava nesestává z jedenácti těles, nýbrž z dvanácti. A z této dvanácté planety přišli před půl milionem let Annunakové a stvořili člověka. Z.Sitchin vychází z předpokladu, že sumerská mytologie se opírá o skutečné události, že bible by se měla číst jako historický dokument a že dávné civilizace jsou produktem vědomostí, jež lidé získali od Annunaků. OBSAH: Nekonečný začátek Náhlá
Původní MOC Kč 249,00
 Sitchin, Zecharia: DVANÁCTÁ PLANETA
Radikální teorie o původu Země a nebeských předcích člověka
Tisíce let se snaží kněží, básníci či vědci vysvětlit vznik života na Zemi. Nyní uznávaný učenec přichází s ohromující teorií... Jak nefilové - rasa hledačů zlata z odrodilé planety - použili klonování k tvorbě bytostí na Zemi Proč se tito "bohové" pokusili o zničení člověka během potopy před 13 000 lety Co se stane, když se jejich planeta přiblíží každých 36 století k Zemi OBSAH:
 Po Dvanácté planetě další svazek spekulativního cyklu Kronika Země. Sitchin vychází z předpokladu, že sumerská mytologie se opírá o skutečné událsoti, že bible by se měla číst jako historický dokument a že dávné civilizace se zrodily na základě vědomostí, jež lidé získali od Anunnaků. Tyto bytosti z planety Néberu zásadní měrou ovlivnily život na Zemi a ve stavbách jako Stonehenge nebo kamenných
Původní MOC Kč 229,00
 Sitchin, Zecharia: KRONIKY ANUNNAKŮ
Dosd nezveřejněné materiály
Co kdyby příběhy ze Starého zákona a dalších starověkých písemností, například ze Sumeru, Babylonie, Egypta a Řecka, nebyly pouhými mýty nebo alegoriemi, ale záznamy skutečných historických událostí? Zecharia Sitchin (1920-2010), pověstný svou schopností číst a vykládat starověké sumerské a akkadské hliněné tabulky, se rozhodl brát slova našich nejstarších předků jako fakta a po desetiletích
Původní MOC Kč 388,00
 Sitchin, Zecharia: NÁVRAT KE GENESIS
Důkazy o podivuhodné vědě, jež vzkvétala v minulosti
V této pozoruhodné knize autor přezkoumává starodávná učení ve světle nejnovějších vědeckých objevů a odkrývá úchvatná, dosud neuveřejněná fakta, zpochybňující to, v co se ohledně naší planety a druhu tradičně věří. Byl tedy opravdu Adam dítětem ze zkumavky? Byla Eva první, kdo podstoupil chirurgický zákrok transplantace? Zničilo štěpení atomového jádra Sodomu a Gomoru? Existovaly před 5000 lety
Původní MOC Kč 249,00
Cena Kč 247,00 (€ 10,13)Sitchin, Zecharia: SCHODY K NEBESŮM
Kolonizace Země návštěvníky z kosmu
Překvapivé odpovědi na provokativní otázky. Proč lidstvo celé věky věřilo, že někde na Zemi existuje místo, kde se smrtelník může setkat s bohy? Kde toto místo bylo? Kdo je založil? Existuje toto místo dosud? AUTOR: Zecharia Sitchin ORIGINÁL: The Stairway to Heaven PŘEKLAD: Miroslav Krůta, Gabriela Zoubková VAZBA: měkká - paperback - brož POČET STRAN: 542
Původní MOC Kč 295,00
 Sitchin, Zecharia: SETKÁVÁNÍ S BOHY
Vidění, andělé a boží poslové
Jak se Bůh dorozumíval s Adamem a Evou? Potvrdily archeologické výzkumy biblické záznamy? Co bylo obsahem svitků od Mrtvého moře? Kde najdeme nejstarší záznamy o kosmických lodích? Co nám říkají vidění proroků? Jakým způsobem se zjevují lidem andělé a jakými silami vládnou, aby nás vedli a ochrańovali? Jak sny předjímají budoucnost? Jaký je věčný Boží plán?
 Sitchin, Zecharia: VÁLKY BOHŮ A LIDÍ
O mimozemských válečnících, kteří zničili dávné civilizace
Potopa světa, trojská válka, zničení Sodomy a Gomory... Jsou za největší pohromy dějin lidstva zodpovědní obři ze vzdálených světů? Jaké měli záměry? Odkud přišli? Jsou dosud mezi námi? AUTOR: Zecharia Sitchin ORIGINÁL: The Wars of Gods and Men PŘEKLAD: Vlasta Hesounová VAZBA: měkká - paperback - brož POČET STRAN: 532 PŮVODNÍ CENA: Kč 28
 Sitchin, Zecharia: VÝPRAVY DO MÝTICKÉ MINULOSTI
Nové důkazy o skutečné minulosti lidstva
Byla Trója pouhou básnickou představou, skutečným místem, kde bojovali a zmírali hrdinové, či jevištěm, na němž mstiví bohové pohybovali lidskými osudy jako šachovými figurkami? Existovala Atlantida nebo je jen alegorickou antickou bájí? Byly civilizace Nového světa v kontaktu s kulturou Starého světa celá tisíciletí před Kolumbem? Zecharia Sitchin, uznávaný orientalista a znalec sumerských
 Sitchin, Zecharia: ZTRACENÉ ŘÍŠE
Styky Starého a Nového světa před objevem Ameriky
Čtvrtá kniha ze Sitchinových "Kronik Země" přináší doklady o době, průběhu a motivech osídlování Jižní Ameriky. Autorvi se podařilo shromáždit velké množství archeologického i obrazového materiálu, na pomoc si bere indiánskou ústní tradici, sumerské písemné záznamy i samotnou bibli a s jejich pomocí konstruuje ohromující teorii, která se zcela vymyká v současnosti přijímaným představám o úsvitu
Původní MOC Kč 255,00