Pro základní funkčnost a zpříjemnění používání webu využíváme soubory cookies. Nastavení cookies můžete kdykoli upravit odkazem ve spodní části stránek.

       

ZÁHADY; SPEKULACE; UFO


Wiesner, Ivo: ROZPRÁVĚNÍ S BOHY
Byli naši předkové bohy,nebo bozi našimi předky?
Byla Atlantida technickou velmocí starověku? Komunikovali naši předkové s bohy? Čím byl svatý Grál? Objevili nacisté technologie budoucnosti? Co skrývali faraóni? Byli naši předkové bohy,nebo bozi našimi předky? Na tyto a další otázky z dosud neobjasněné historie lidské civilizace se pokouší najít odpovědi či alespoň možná řešení renomovaný autor řady publikací z oboru záhad historie ve výběru
Původní MOC Kč 139,00
 Temné mocnosti využívají toho, že svoboda volby, daná člověku jako jediné bytosti ze všech stvořených entit, mu dovoluje svobodně volit směr své osobní evoluce buď do sféry Světla či Tmy. Cestou intrik, dezinformací a uměle vytvářených situací, indukujících v člověku strach před utrpením a smrtí, se TEmným mocnostem v období dvou minulých milénií podařilo zmýlit a zavést do duchovní záhuby mnoho
 Občan se jistě dříve nebo později bude ptát, k čemu je potřeba tak nehumánních zbraní, jestliže se Východní blok zhroutil a nepřítel zmizel? Přinejmenším člověka zamrazí, když se dovídá o experimentech, při nichž je vědomí člověka elektronickou cestou trvale přeneseno do uměle vytvořené reality. Co potom ale z člověka zbývá v naší realitě? Není právě toto určeno obyčejným lidem v Novém světovém
 Temné mocnosti využívají toho, že svoboda volby, daná člověku jako jediné bytosti ze všech stvořených entit, mu dovoluje svobodně volit směr své osobní evoluce buď do sféry Světla či Tmy. Cestou intrik, dezinformací a uměle vytvářených situací indukujících v člověku strach před utrpení a smrtí, se Temným mocnostem v období dvou milénií podařilo zmýlit a zavést do duchovní záhuby mnoho lidských
Cena Kč 197,00 (€ 8,08)

img


Wiesner, Ivo: VIMAANIKA SHAASTRA
aneb Jak létali bohové
Staroindický epos VIMAANIKA SHAASTRA se do povědomí badatelů v oboru záhad historie dostal mj. i díky Erichu von Dänikenovi, který jej cituje ve své knize "Vzpomínky na budoucnost". Dílo, které se dochovalo v tzv. šastrovém jazyce, je unikátní "technickou příručkou" pro piloty létajících technických zařízení, která byla konstruována před tisíciletími. I přes skeptické pohledy většiny vědeckého
Původní MOC Kč 249,00
 Wiesner, Ivo: VIMAANIKA SHAASTRA
aneb Jak létali bohové
Staroindický epos VIMAANIKA SHAASTRA se do povědomí badatelů v oboru záhad historie dostal mj. i díky Erichu von Dänikenovi, který jej cituje ve své knize "Vzpomínky na budoucnost". Dílo, které se dochovalo v tzv. šastrovém jazyce, je unikátní "technickou příručkou" pro piloty létajících technických zařízení, která byla konstruována před tisíciletími. I přes skeptické pohledy většiny vědeckého
Původní MOC Kč 229,00
 Wilcock, David: KLÍČ ZVANÝ SYNCHRONICITA
Jak nám pomáhá skrytá inteligence
Je náš život řízený skrytou inteligencí? Jaké je spojení dávného Říma a novodobé Ameriky? Jak vypadá posmrtný život? Jak ovlivňuje tajný spolek nejbohatších bankéřů ekonomický a politický vývoj světa? Je vesmír živý? Jak se projevuje vliv zodiakálních cyklů v průběhu dějin lidstva? Na tyto a mnohé další otázky odpovídá David Wilcock nejen v této knize, ale i na svých webových stránkách a v mnoha
Původní MOC Kč 449,00
 Wilkinsonová, Tracy: VATIKÁNŠTÍ EXORCISTÉ
Vymítání ďábla v 21.století
Exorcismus, vymítání ďábla, je jeden z nejstarobylejších, nejtajemnějších a pro mnohé i nejproblematičtějších rituálů římskokatolické církve. Poptávka po exorcismu - a školených exorcistech - je však na velkém vzestupu. A přestože počet kněží, kteří tento dramatický rituál vykonávají, se v Itálii za posledních deset let zdesateronásobil, církev není schopná s rostoucími požadavky držet krok. Ve
 Wojnar, Jiří: BESTSELLER V KAMENI
Přehlížená poselství a utajovné skutečnosti
Dívám se, abych viděl, poslouchám, abych slyšel. Zatímco se mnozí utápějí v bahně domněnek a dohadů, vidím svět novýma očima. A všechno to, co je k vidění a k slyšení, má najednou jiný význam. Obrovské obrazce na pláni v Nazce. Preklopný obrazec půdorysu jinak nesmyslné stavby v Zimbabwe. Mytický "bílý kůň", vyobrazený na pahorku v Anglii, se v zrcadle proměněných očí mění v peruť letícího dravce.
Původní MOC Kč 139,00
 Tato kniha je první z nové řady. Vrátíme se spolu k nesnadným počátkům, až do dob, ky se hloučky ztroskotanců, žalostný pozůstatek mnohamiliardové lidské populace, vzpamatovávaly z následků gigantické katastrofy. Lidstvo ztratilo mnoho, ale největší ztrátou je přerušení řetězce poznání. Dnešní civilizace začala prakticky od nuly; útržky dřívějších vědomostí se rozplynuly a téměř zanikly ve víru
Původní MOC Kč 229,00
 Wojnar, Jiří: TUNEL DO KOSMU
Přehlížená poselství a utajovné skutečnosti
Přestože se to mnohým nelíbí, považuji za nepopiratelný fakt, že před mnoha tisíci lety na Zemi existovala civilizace na vysoké úrovni. Bývá jí přisuzován mimozemský původ, jiní míní, že jde o pozůstatky staré kultury pozemské, jež se vyvinula přirozenou cestou. Z některých indicií je zřejmé, že tato záhadná civilizace využívala na pohled primitivních technologií, jimž je společná geniální
 Wojnar, Jiří: UFO, BIBLE A KONEC SVĚTA
Přehlížená poselství a utajované skutečnosti
Když prokážeme, že jsme schopni rozumně řídit svůj osud a přestaneme bádat, jak sami sebe lépe a rchleji vyhubit, a planetu, kterou jsme dostali jako dar, neproměníme v nehostinnou poušť, staneme se kosmickými bratry našich Tvůrců. AUTOR: Jiří Wojnar VAZBA: měkká - paperback - brož POČET STRAN: 324
 Wolf, Josef: DUCHOVNÍ ODKAZ NÁRODŮ
Dějiny integrální antropologie
Jedině hluboké poznání minulosti našich a dalších národů, jejich společenského vývoje a kulturních dějin poskytuje záruku poznání jejich dalšího vývoje. Navíc při odkrývání minulosti lidstva nalézáme tolik pozoruhodných podrobností a nových poznatků, že proti tomu jsou smyšlenky různých ´science-fiction´ jen bledým odvarem oné fantastické skutečnosti, která buď na dlouho upadla v zapomenutí, nebo
Cena Kč 147,00 (€ 6,03)

img


Yates, Frances A.: ROZENKRUCIÁNSKÉ OSVÍCENSTVÍ
Fascinující pohled do historie, alchymie a událostí, které vedly k Bílé Hoře
Kniha je napínavou rekonstrukcí významné, leč z větší části zapomenuté fáze ve vývoji evropského myšlení, kdy se renesance přehoupla do začátku vědecké revoluce sedmnáctého století. Takzvané "rozenkruciánské osvícenství" bylo dobou, jež usilovala o spirituální prozření i intelektuální poznání. Frances Yates se ve své knize soustředila na krátkou vládu falckého kurfiřta Fridricha a jeho manželky,
Původní MOC Kč 228,00
 Zillmer, Hans-Joachim: DARWINŮV OMYL
Lidé a dinosauři žili ve stejné době!
Opravdu došlo k evoluci? Jak je ve skutečnosti stará Země? Proč byla Antarktida v minulosti bez ledu, jak dokazují antické mapy, a odkud se vzalo zrezivělé kolo ve vrstvách pocházejících z doby ledové? Geologové mluví o pomalém růstu skalních a půdních vrstev. Biologové dokazují postupný vývoj živých tvorů od jednobuněčných organismů až po člověka. A vědci obou oborů si vzájemně potvrzují
Původní MOC Kč 239,00