Pro základní funkčnost a zpříjemnění používání webu využíváme soubory cookies. Nastavení cookies můžete kdykoli upravit odkazem ve spodní části stránek.

       

ZÁHADY; SPEKULACE; UFO


Je Země dutá? Skrývají se potomci Atlanťanů v podzemí? Přišly s nimi tajné řády do kontaktu? Jaká je pravda o okultní povaze nacismu? Pozorovaly polární výpravy jev UFO? Existovala v oceánu pevnina Lemurie a ztracená země Mu? Co dokazují jasnovidné výzkumy teosofů? Souvisí katastrofa Thery s Biblí? Tyto a další otázky odkrývá druhý díl Tajných dějin světa, který volně navazuje na díl předešlý.
Původní MOC Kč 259,00
 První část cyklu je věnována Praze, jejímu centru, tavicímu tyglíku samotného města a celé země, a lidem, kteří v ní zanechali svůj nesmazatelný otisk. K VYDÁNÍ PŘIPRAVIL: Jiří Kuchař VAZBA: pevná - hardback - váz POČET STRAN: 320 PŮVODNÍ CENA: Kč 299,-
Původní MOC Kč 299,00
Cena Kč 147,00 (€ 6,03)

img


Kuchař, Jiří: PRAHA ESOTERICKÁ
Průvodce skrytými dějinami města
Praha, prosycená kulturním dědictvím generací, nesoucí ve svých zdech náboj prožitého i současného, město v srdci Evropy, je úchvatným klenbovým svorníkem obojího dědictví. Vznešená v majestátnosti svých starobylých staveb, po staletí porobená, a přece vždy vzpínající desítky svých věží vzhůru k nekonečným dálkám, ochotně přijímající vše, co jí bude hodné nebo čím ona naplní duchovní poselství
Původní MOC Kč 249,00
 Laidler, Keith: HLAVA BOHA
Ztracený poklad templářů
"Byl na shromáždění ... tři dny a první noc přinesli hlavu. Přinesl ji kněz, před ním šli dva bratři s vysokými voskovicemi ve stříbrných svícnech, on (kněz) ji položil na oltář, na dvě podušky, na hedvábný gobelín a hlava ... byla skutečná od temene až ke krku s psími chlupy, bez pokovení zlatem nebo stříbrem, opravdu živá tvář, a zdála se mu namodralá a flekatá s vousy bílými i černými,
Původní MOC Kč 199,00
 Laidler, Keith: ZBOŽNÝ PODVOD
Turínské plátno, jeho vytvoření a postoj církve k němu
Po letech zkoumání turínského plátna se odborníci nadále dělí na dva tábory s opačnými názory, z nichž jeden křičí ´podvod!´ a uvádí data zjištěná radiokarbonovou metodou jako důkaz, že látka je podvrh, a druhý stejně hlasitě křičí, že žádný podvodník ještě nevytvořil obraz, který by byl tak anatomicky dokonalý a tak podepřen nepopiratelnými důkazy z oboru soudního lékařství. A v tom spočívá celé
Cena Kč 147,00 (€ 6,03)

img


Autoři dokazují, že některé význačné vědecké pokusy jsou ještě dnes pečlivě utajovány, protože i po skončení studené války usilují některé státy o světovou nadvládu. "Výzkumy načerno" se týkají například vývoje létajících objektů, které lze řídit pouhou psychikou, pokusů o zrušení zemské přitažlivosti, vývoje geneticky zmanipulovaných virů, napadajících jen určité skupiny obyvatelstva, anebo
 Množství nevyřešených případů, tajemných událostí a mysteriózních okolností z období posledních 2500 let. Nevysvětlitelné skutečnosti stojí za pozornost a ovlivňují dějiny lidstva. Mnoho záhad se dodnes nepodařilo rozluštit nebo vysvětlit. Autor v oblasti literatury faktu osvětluje fundovaně a na základě mnoha skutečností nejzajímavější případy. AUTOR: Walter-Jörg Langbein ORIGINÁL: Die grossen
 Langbein, Walter-Jörg: SYNDROM SFINGY
Návrat kosmických božstev! Je ohrožena sama existence lidstva?
Kolem 23:20 hodin dne 4.července 1947 zaregistrovali vojáci dramatickou změnu na radarových monitorech. Objekt začal pulsovat, nafukoval se a pak se zase vracel do původní velikosti. Jako mávnutím kouzelného proutku pak zmizel z radaru a už se neobjevil. Na místě pak vědci objevili celkem tři mrtvá těla prapodivných tvorů, která jen stěží připomínala lidské bytosti. AUTOR: Walter-Jörg Langbein
Cena Kč 97,00 (€ 3,98)

img


Předtím než napsal tuto knihu, v níž shromáždil důkazy o potopě světa, která proběhla přibližně před 12 000 lety, procestoval autor více než 300 000 kilometrů a objevil kromě jiného i senzační indicie o návštěvnících z kosmu, pobývajících u nás v šerém dávnověku, kteří se k nám v současnosti opět vrátili. Na jedné turecké "svaté" hoře předpokládá Langbein možnost uložení odkazu mimozemských
 Kniha, kterou držíte v ruce, obsahuje pětadvacet témat zkoumajících události, jež dosud nebyly spolehlivě objasněny, v kapitolách Kosmické lodě proroka Ezechiela, Stavba babylonské věže, Nejstarší počítač, Biskup ST. Dennis a jiná bezhlavá cháska, Bludný Holanďan a jiné přízračné lodě, Byl hrabě Drakula upír, Masová hysterie na přelomu tisíciletí a dalších, které v příslušných stoletích ohromily
Cena Kč 67,00 (€ 2,75)

img


Langbein, Walter-Jörg: ZÁHADNÉ ŘÍŠE
NEJvětší záhady světa
Fakty nesmírně nabitá a napínavě napsaná publikace jednoho z předních světových autorů, píšících o záhadných a tajemných událostech, přináší nevšední čtenářské potěšení. Langbein totiž zkoumá, navíc však s literární bravurou, dosud nevysvětlené záhady starých a už dávno zaniklých říší ve Střední a Jižní Americe. AUTOR: Walter-Jörg Langbein ORIGINÁL: Bevor die Sintflut kam PŘEKLAD: Rudolf Řežábek
Cena Kč 47,00 (€ 1,93)

img


Langbein, Walter-Jörg: ZÁHADNÉ SYNDROMY
NEJvětší záhady světa
Autor uvádí v knize například nová fakta o Adamovi a jeho dětech, analyzuje objevy z Velikonočního ostrova, vysvětluje smysl stavby egyptské sfingy, objasňuje podivuhodný planetární systém Siria II atd. Publikace je napínavou četbou, při níž se nám doslova tají dech. AUTOR: Walter-Jörg Langbein ORIGINÁL: Das Sphinx Syndrom PŘEKLAD: Rudolf Řežábek VAZBA: pevná - hardback - váz POČET STRAN: 236
Původní MOC Kč 89,00
Cena Kč 47,00 (€ 1,93)

img


Laszlo, Ervin: VĚDA A ÁKÁŠICKÉ POLE
Integrální teorie všeho
Mystikové a filozofové už dlouho tvrdí, že ukořenů reality existuje kosmické pole, které zachovává a přenáší informace, pole známé jako "ákášický záznam". Nedávné objevy ve vakukové fyzice ukazují, že je ákášické pole reálné a že má svůj ekvivalent v poli nulové energie, které leží pod samotným prostorem. Toto pole je mořem jemnýich fluktuujících energií, z nichž vznikají atomy a galaxie, hvězdy a
Cena Kč 137,00 (€ 5,62)

img


Laszlo, Ervin: ZKUŠENOSTI S AKAŠOU
Věda a pole kosmické paměti
Akašická zkušenost je mimotělní a mimosmyslová, a přesto ovlivňuje život každého z nás význačněji než zkušenost racionální, smyslová a tělesná. Vyskytuje se například v podobě uměleckého a tvůrčího prožitku, ve schopnosti léčit, v předsmrtném poznání, v posmrtné komunikaci, ve vzpomínkách na minulé životy, v prožitcích jednoty s ostatními lidmi, přírodou, vesmírem atd. Hinduisté věří, že všechny
Původní MOC Kč 269,00
Cena Kč 147,00 (€ 6,03)

img


Znalec keltských mincí Lancelot Lengyel v první části knihy nabízí originální pohled na keltské náboženství, jak je vyvozuje z výzdoby z nalezených mincí. Ve druhé části své teorie podpírá osobitým výkladem ostrovních keltských mýtů.   AUTOR: Lancelot Lengyel ORIGINÁL: Le Secret des Celtes PŘEKLAD: Helena Beguivinová VAZBA: pevná - hardback - váz POČET STRAN: 221 PŮVODCNÍ CENA: Kč 349,-
Původní MOC Kč 349,00
Cena Kč 377,00 (€ 15,46)

img


Mimořádnou čtivostí a sugestivitou předkládaných faktů vyniká tato kniha Jitky Lenkové. Pozornost autorky se zaměřuje například k paralelním světům, k tajemným planetám, záhadné minulosti lidstva a také k UFO, ale zejména ke specificky české tajemné realitě, takže se například dozvíme zajímavosti o tajemstvích Pražského hradu, o Golemovi, o záhadných jevech na roudnickém zámku, hraběnčině kříži a
 Lenková, Jitka: ZÁHADNÉ VYNÁLEZY MINULOSTI
Tajemná pouť za pozůstatky ztraceného vědění
V historii máme pouze jedinou jistotu, a to je stále stejnoměrně plynoucí tok času. Do něj řadíme události tak, jak se postupně staly. Co když ale do skládanky dějin něco nezapadne? Co když se dozvíme, že v době kamenné někdo postřelil pratura z kulovnice? Nebo že starověká města zničil jaderný výbuch? Budeme se ptát, jak je to možné, nebo to zameteme pod koberec a budeme dělat, že se nic nestalo?
Původní MOC Kč 299,00
 Jsou-li pohádky, mýty a legendy zobecněnou zkušeností lidstva, máme právo tuto patrně nejstarší zkušenost ignorovat? Co když se nám to jednou nepěkně vymstí? Chtěli nás naši předci prostřednictvím vyprávění, které dnes považujeme za čirou fantazii, před něčím varovat, na něco upozornit? Díky těmto vyprávěním víme, že obry bývá dobré oslepit, že do labyrintů se chodívá s klubkem nitě, že není radno
Cena Kč 87,00 (€ 3,57)

img


ÚVOD: Už dávno tomu, co napsal Erich von Däniken svoje Vzpomínky na budoucnost a Ludvík Souček svoje Velké otazníky a slavnou, byť nedokončenou, trilogii Tušení stínu, souvislosti a světla. Knihy o záhadách domácí i zahraniční provenience zaplavily naše knihkupectví (a to je dobře), místy si však značně protiřečí, místy jsou to jen tvrzení bez sebemenších důkazů a indicií. Pokouším se shrnout řadu
 LePage, Victoria: ŠAMBHALA
Tajemství duchovní říše
Šambhala na mapě světa Magické kolo Indiánů - sedmá brána Cesta australské ženy do Šambhaly Hledání nového modelu světa Společenství požehnaných V neznámých končinách nedaleko Tibetu leží rajské místo, kde vládne nejvyšší moudrost a nepopsatelný klid a mír. Jmenuje se Šambhala, ačkoli se můžeme setkat i s označením Šangrila. Toto mytické království, kde se nacházejí jezeera plná drahokamů, mluvící
Původní MOC Kč 238,00