Pro základní funkčnost a zpříjemnění používání webu využíváme soubory cookies. Nastavení cookies můžete kdykoli upravit odkazem ve spodní části stránek.

       

ZÁHADY; SPEKULACE; UFO / Tajné společnosti


Clydesdaleová, Ruth: UTAJENÁ MAGIE
Okultní společnosti a tajné vědy v průběhu věků
V průběhu dějin se hrstce vyvolených podařilo proniknout do hloubi poznání jiných světů a dimenzí. Autorka se vydává na cestu za jejich myšlenkami. Na této cestě čtenář objeví tajemství lidského pokolení, odhalené řeckými filozofy, složité perské techniky alchymie, astrologie a magie, vliv magie na vzdělance a vynálezce, jakými byli Pythagoras, Paracelsus, Galileo, Koperník nebo Newton, odraz
 Kniha osvětluje strukturu zednářského systému, odkrývá spletité schéma organizace, identifikuje některé slavné členy řádu: George Washingtona, Bnjamina Franklina nebo Sira Arthura Conana Doylea. Čtenáři odhalí pravou roli Zednářů, kterou sehráli při některých významných historických událostech, funkci některých členů i jejich etos. Cooper adresuje své dílo všem, kteří mají pochybnosti i nezdravé
 DuQuette, Lon Milo: KLÍČ K ŠALOMOUNOVU KLÍČI
Kontroverzní tajemství magie a svobodného zednářství
Král Šalomoun je ústřední postavou tajných rituálů svobodných zednářů, stejně jako zapovězených magických obřadů. Osoba moudrého krále-mága starého Izraele v sobě spojuje posvátné tradice judaismu, křesťanství a islámu a jeho přítomnost v dějinách Bible hraje klíčovou roli v tom, jak tato tři neslučitelná náboženství nahlížejí samy na sebe a na sebe navzájem. Příběh Šalomouna a jeho velkolepého
 Mocnosti mezi světlem a temnotou. Je možné, že se někdo na naší Zemi snaží utajovat existenci UFO a že snad dokonce ve spolupráci s mimozemšťany plánuje likvidaci obyvatelstva a vystěhování vybrané elity na jinou planetu? Měli bychom skutečně věřit v existenci projektů CIA na ovládání vědomí? Co simáme myslet o záhadných implantátech na řízení lidských mozků a cíleném vymazávání paměti? Je
 Flowers, Stephen E.: FRATERNITAS SATURNI - Oheň & led
Dějiny, struktura, obřady současného německého nejvlivnějšího magického řádu Saturnské bratrstvo
Největší německá okultní tajná společnost - Saturnovo bratrstvo (Fraternitas Saturni) - je ještě dnes nejživější a nejvýznamnější divotvůrčí společností v Německu a stále zůstává předmětem dohadů, podezření i potlačování. Byla to jen nahodilá příležitost, že doklady tohoto řádu byly v Německu zveřejněny. Tato kniha je první zevrubnou studií vykládající tyto dokumenty a interní činnost tohoto
Původní MOC Kč 349,00
Cena Kč 227,00 (€ 9,31)

img


Gardner, Laurence: V ŠALOMOUNOVĚ STÍNU
Ztracené tajemství svobodných zednářů odhaleno
Kniha se zabývá skutečným smyslem svobodného zednářství a takřka detektivním způsobem se blíží k odhalení záhad starověkých kultur, kterých si začíná stále více všímat i moderní věda. Autor zkoumá problematiku kamene mudrců, magnetismu a schopnosti přitahovat kosmické záření pomocí specifických tvarů a chemicky zvláštních stavů zlata, otázky supravodivosti nebo genetického inženýrství staré
Původní MOC Kč 299,00
Cena Kč 197,00 (€ 8,08)

img


V každé epoše světových dějin lze nalézt stopy činnosti nejrůznějších společenství, sdružení či organizací, které utajovaly své cíle, seznamy členů, obřady i rituály. Kniha nabízí poutavé čtení na bázi historické dokumentace a setkání s templáři, rosenkruciány, ilumináty, zednáři, karbonáři, děkabristy i se členy českých protihabsburských spolků, čínskými boxery či indickými škrtiči, ale i s
 Grandt, Guido: ČERNÁ KNIHA SVOBODNÝCH ZEDNÁŘŮ
politické skandály - tajná politika - státní teror
Černá kniha odhaluje a objasňuje fakta týkající se svobodných zednářů, a to včetně: magie a okultismu tajného spolku iluminátů spolupráce s mafií aktivní politiky v celosvětovém měřítku spiknutí, politických afér, státního teroru a skandálů opravdového tajemství, jež zpochybňuje parlamentní demokracii politických rituálníc
 Herzán, Martin: TOTALITNÍ SVĚTOVLÁDA
Fakta a důkazy o zákulisí světové politiky, lidských právech a globalizaci
Tato kniha může být zdrojem procitnutí v dnešní době, která je labilní vůči lidských hodnotám, Bohu i morálce jako takové. Lidstvo jde poslušně jako stádo a slepě se řítí do doby, kdy se budeme muset zříci světa v podobě, v jaké ho známe dnes a budeme se muset brzy klanět fanatickým ideálům jedné globální světovlády. Autor, bývalý předseda světové organizace pro odhalování zločinů proti lidskosti,
 Autor odkrývá ve fascinujících detailech skutečnosti, které jsou důležité pro pochopení osudu Ameriky. Ukazuje významný vliv ezoterických řádů na klíčové postavy americké historie a ukazuje, jak se spirituální vize americké budoucnosti odrazila v nejdůležitějších státních dokumentech a symbolech. AUTOR: Robert Hieronimus ORIGINÁL: America´s Secret Destiny PŘEKLAD: Markéta Straková VAZBA: měkká -
 Lomas, Robert: VIDĚNÍ V TEMNOTÁCH
Odmykání Chíramovým klíčem
Tato kniha ve jménu biblického stavitele chrámu otevírá dveře k porozumění podstatě svobodného zednářství. Autor dokazuje, že toto společenství s prastarými kořeny má ušlechtilé cíle a jeho kladné působení na lidskou mysl a duši je tak silné, že může dosáhnout až stavu blaženosti. Kniha nezaujatě odpovídá na hlavní provokující otázky kolem svobodného zednářství - o jeho aktuálním významu i starých
 Marx, Arnold: ZLATÍ A RŮŽOVÍ KŘIŽÁCI
Německý mysterijní spolek z konce 18.století
Každému pokusu o sepsání historie rosikruciánů - nebo vůbec mysterijních spolků 18.století -, jsou kladeny do cesty velké překážky. Snad ani jedna část celé této problematiky nebyla dosud zcela vyřešena, tzn. všeobecně uznána. Ani původ a vznik této rosikruciánské tajné společnosti, která se sama označovala jako "řád Zlatých a Růžových křižáků", ani její skutečný či domnělý zánik nelze z
 Známý kanadský autor seznamuje v této knize čtenáře s významnými tajnými společnostmi i neblaze proslulými sektami. Je to fascinující vyprávění o jejich původu, rituálech, tajných znameních a o jejich obrovském vlivu v minulosti a mnohdy i v současnosti. Ze starověkého Říma nás zasvěceně vede k zabijáckým haššášínům, ke Strážcům Svatého grálu, představuje druidy, gnostiky, templáře i svobodné
Původní MOC Kč 299,00
 Robbinsová, Alexandra: TAJEMSTVÍ HROBKY
Lebka a kosti, elita a skryté cesty k moci
Věděli jste, že otec i syn Bushovi se pyšní příslušností k jednomu okázale tajnému spolku? Studentská společnost Lebka a kosti, která dějiny svého ukrývání začala psát na půdě Yaleovy univerzity v americkém New Havenu roku 1832, je typickou ukázkou elitářství "břečťanové ligy" osmi novoanglických univerzít. Autorka podniká sociologickou výpravu za kořeny, rituály i cíli tohoto podivného pánského
 Robinson, John J.: ZROZENI V KRVI
Ztracená tajemství svobodných zednářů
Kdy zednářství vzniklo? Vyvinulo se postupně, nebo bylo vyvoláno nějakou událostí nebo sérií událostí? Jaký byl smysl zednářství, který je udržel naživu v utajení po celá staletí a který přiváděl nové a nové uchazeče? Proč tento smysl zcela vymizel do roku 1717? Jaký význam mají zednářské symboly - kružidlo a úhelník, zástěra a rukavice, písmeno G, kruh na podlaze, černobílá mozaika? Proč
Původní MOC Kč 149,00
 Kdo chce nadzvihnout závoj halící tajné společnosti, záhy zjistí, že provázely dějiny lidských společenství už od samých počátků. Již v neolitických dobách předávali čarodějové a šamani malému počtu zasvěcených výsadu schopnosti komunikovat s duchy. Ve starověkých městech vedle sebe existovaly oficiální či veřejné kulty a mysteria, k nimž nezasvěcení neměli přístu, a na okraji velkých náboženství
 Simon: PAPEŽSKÁ MAGIE
Okultní praktiky v katolické církvi
Odhalení nejpečlivěji chráněného tajemství katolické církve. Církev svým učením přiznává, že čarodějnictví je zvláštní doménou ďábla. A přesto nalézáme okultní příběhy štědře roztroušeny ve Starém i Novém zákoně. Počínaje příběhem ženy z Én-dóru vyvolávající duchy až k Ježíšovu vzkříšení Lazara z mrtvých. Za dvoutisíciletou historii zplodila církev množství mystických a náboženských řádů,
 Jak to doopravdy bylo s mužem se železnou maskou? Kdo byl Jack Rozparovač? Žijí v Antarktidě mimozemšťané či uprchlí nacisté? Brání nám Marťané v letech do vesmíru? Trvá dosud vliv řádu templářů? Pozor na ilumináty a pověstné muže v černém! Lidské dějiny jsou plné velkých otazníků a tajemství, která se nám jen stěží podaří někdy odhalit. Nejednou se však objeví názor, že mnohé dějinné tragédie a
 Srb, Tomáš: ŘÁD SVOBODNÝCH ZEDNÁŘŮ 1
Individuální cesta k poznání skryté skutečnosti
Historie kořenů, z nichž svobodné zednářství vzniklo a na něž navázalo, je velmi stará. Odpradávna existovaly skupiny více či méně utajovaných zasvěcenců, kteří se snažili nalézt prostředky, umožňující člověku dosáhnout poznání pravdy a hodnot, které jsou rozumovým uvažováním neuchopitelné. Svobodné zednářství navázalo jak na zasvěcovací společnosti, tak i na rytířské řády a středověké hutě
 Streeter, Michael: TAJNÉ A PŘÍSNĚ TAJNÉ
Moc a vliv tajných společností, spolků a bratrstev
Kniha popisuje některá z nejzáhadnějších, nejutajovanějších uskupení na světě, ať už jde o bezohlednou sicilskou mafii, či politicky významnou, ale těžko postižitelnou skupinu Bilderberg, označovanou za mezinárodní "kdo je kdo" bohatých, vlivných a mocných. Autor se v kapitolách věnovaných jednotlivým hnutím, organizacím a spolkům snaží odělit klam, spekulace, konspirační teorie a smyšlenky od
Původní MOC Kč 279,00