Pro základní funkčnost a zpříjemnění používání webu využíváme soubory cookies. Nastavení cookies můžete kdykoli upravit odkazem ve spodní části stránek.

       

ALCHYMIE; SPAGYRIE; THEURGIE

  • Alchymie
  • Elixír života
  • Kámen mudrců
  • Spagyrie
  • Theurgie

Albertus: PRAXIS SPAGYRICA PHILOSOPHICA / OD "JEDNÉ" DO "DESETI"
Příprava kamene mudrců a pojednání o původu primárního projevu ve fyzické rovině
Když bude hermetické učení vykládáno ve správném světle, prozradí mnoho zákonů, které naši předkové znali, ale v současné době známy nejsou nebo je považujeme za objevy poměrně nedávné doby. Posuzujeme-li velmi omezené způsoby a prostředky, které měli dávní vědci k dispozici, musíme se podivovat nad tím, jak vůbec dokázali ke svým výsledkům dospět. Každý, kdo je zběhlý v alchymickém učení, si
Původní MOC Kč 379,00
 Albertus: PŘÍRUČKA ALCHYMISTY
Příručka praktické laboratorní alchymie
Tato kniha byla připravována za velkých potíží vzhledem k nesmírnému rozsahu témat a potřebě zkrátit tolik cenného materiálu. Přesto je téměř nemožné zhustit výklad tajemných vědomostí bez rizika, že to způsobí v mysli čtenáře větší zmatek. Pro začátečníka na cestě alchymie nepochybně představuje velké hledání. Aby byl začátek studia poněkud usnadněn, obsah knihy - podle autorova názoru - nabízí
Původní MOC Kč 346,00
 OBSAH: Polární záře nad Německem (D.Ž.Bor) O velikém Kameni prastarých mudrců Dvanáct klíčů (Basilius Valentin) Rytiny, připojené k novému vydání Dvanácti klíčů Basilia Valentina Krátký přídavek a jasná Repetition čili opakování O velkém kamenu předků (Basilius Valentin) De microcosmo (Basilius Valentin)
 Aspekty tradiční alchymie jsou stěžejním dílem francouzského historika hermetických věd René Alleaua, přítele pařížských surrealistů a žáka proslulého adepta Fulcanelliho. Autor se v této knize vrací k těm nejstarším a nejméně zkaleným tradicím theurgů a kovářů z posvátného ostrova Samothraké, aby na základě zlomků jejich mystérií rekonstruoval kompletní systém alchymického Univerza. Jemně
 Alleau, René: HERMÉS A DĚJINY VĚD
Studie k archeologii a etnologii vědění se zřetelem k historii alchymie a hermetické tradici
OBSAH: Alchymie Pojem tradice Alchymistická citadela Splendor Solis Alchymistický symbolismus smrti Na cesty archeologie vědění AUTOR: René Alleau PŘEKLAD: Ivo Purš, Martin Stejskal
 Astr, C.: ELIXÍR MUDRCŮV
neboli alchemické pojednání jak vyrobiti kámen moudrosti na bělo nebo na červeno
Reedice vydání Rudolfa Březiny z roku 1923. ORIGINÁL: Elixir Philosophorum KOMPILOVAL A PŘELOŽIL: C. Astr. VAZBA: pevná - hardback - váz POČET STRAN: 144
 Bor, D.Ž.: O KAMENU FILOSOFŮ
Patnáct traktátů dávného německého šlechtice a filosofa Lambsprincka
AUTOR: D.Ž.Bor ORIGINÁL: The Philosopher´s Stone PŘEKLAD: Antonín Konečný VAZBA: měkká - paperback - brož POČET STRAN: 70
 ČERNÁ SULAMIT A STUDNICE ZDRAVÍ A BOHATSTVÍ
sborník alchymistických traktátů
OBSAH: Černá Sulamit a zázračná studnice Donum Dei (Samuel Baruch) Veliké vysvětlení kamene mudrců (Nicolas Flamel) Klenot filosofie (Nicolas Flamel) Synesios a Artephius O kameni mudrců (Synesios) O tajném umění a kameni mudrců (Artephius)
 Cyliani: ODHALENÝ HERMES
věnováno budoucím generacím
OBSAH: Odhalený Hermés První operace: Zhotovení azothu neboli merkura filosofů Druhá operace: Zhotovení síry Třetí operace: Konjunkce síry s merkurem filosofů Multiplikace AUTOR: Cyliani PŘEKLAD: Martin Stejskal VAZBA: měkká - paperbac
 Alchymické nauky byly původně důkladně promyšlené a pramenily z filosofického přemítání nad materií. To platí i o této knize, jež přináší „Geberova“ díla, která byla dříve neprávem považována za překlady arabských spisů, která však dnes mužeme označit za práce latinsky píšícího autora (nebo snad i více autorů), vzniklé někdy ve 12. až 13. století pravděpodobně v jižní Itálii nebo Španělsku. AUTOR:
Původní MOC Kč 399,00
Cena Kč 277,00 (€ 11,36)

img


Cílem této práce bylo shromáždit dokemntační metodou poznatky o použití kabaly a teurgie ke spojení se světem duchovním a případném zpětném působení na naši realitu jejich metodami. Kniha popisuje předpokládaný vývoj kabaly a teurgie až k jejich spojování skrze náznaky v novoplatonismu, především florentskou akademií v magii renesance 15.století, a v křeťanské kabale, vrcholící u nás v
Cena Kč 177,00 (€ 7,26)

img


Eccu, O.O.R.: TAJEMSTVÍ KAMENE MUDRCŮ
Jak vyrobit kámen mudrců dle osvícených mistrů 20.století
Kniha odhaluje záhady a taje dávné alchymie a podává důkaz, že toto umění opředené groteskními a často také tragickými historkami je i ve dvacátém století živé a vitální, nic z něj není ztraceno a zapomenuto. Autor podrobně popisuje a vysvětluje výrobu kamene mudrců za pomoci Oshova zenového tarotu, Fulcanelliho Tajemství katedrál a transcendetálních spisů K.Minaříka. Nabízí různé cesty, vedoucí k
Původní MOC Kč 109,00
 OBSAH: Alchymie - vymezení tématu Přežívání alchymie po roce 1800 Alchymistické teorie K dějinám alchymie Vliv hermetické filosofie neboli alchymie Kritika přírodních věd Závěr AUTOR:
Původní MOC Kč 499,00
 Netradiční pohled na tradiční učení z dob "šerého dávnověku", které má knaší současnosti mnohem blíž, než si myslíme. Autorka se alchymii,kabale, astrologii a meditaci věnuje již několik desítek let a má na svémkontě více než dvacet úspěšných knižních titulů. Jak sama uvádí, alchymieje práce pro ty, kteří vědomě hledají změnu většího rozsahu, změnu produchovní růst. Všem těm - a nejen jim - je
Původní MOC Kč 199,00
 Helmond, Johannes: ALCHYMIE JAKO CESTA ZASVĚCENÍ
Tajemství kamene mudrců poprvé otevřeně vysvětlené Johannem Helmondem Fr. R+C
OBSAH: Symbolický jazyk alchymie Subjekt umění Primateriální subjekt Síra mudrců Merkur mudrců Čtyři ohně alchymistů Nádoba mudrců Bludné cesty pseudo-alchymistů
 Kabelák, František: PRAKTICKÁ SPAGYRIE
Alchymická teorie a předpisy k výrobě kvintesencí a spagyrických přípravků
Tato kniha poprvé vyšla jako přísně soukromý rukopis Společnosti českých hermetiků Universalia ve třiceti číslovaných exemplářích určených příznivcům a badatelům hermetismu Knihovny tajných lóžových iniciací, II.řada, 8.svazek edice Eulis, v Praze roku 1940. Tento svazek rukopisů Knihovny iniciací má seznámit hledajícího a bádajícího žáka se základy spagyrické chemie. Toto odvětví alchymie hraje v
 Karpenko, Vladimír: ALCHYMIE
Nauka mezi snem a skutečností
Ze širokého spektra činností zahrnuovaných do alchymie je v knize probírána aktivita odehrávající se v laboratoriích alchymistů, která směřovala k transmutaci kovů, někdy také k medicínskému použití produktů. V nezbytných souvislostech jsou uvedeny základní zmínky o některých řemeslech, protože ta mnohdy používala stejné techniky jako alchymie a také se spolu s ní podílela na formování chemie.
Původní MOC Kč 365,00
 Karpenko, Vladimír: ALCHYMIE
Svět pohádek a legend
Pohádky prostupují celým naším životem, počínaje dětstvím až po dospělost, kdy nabývají podoby románových příběhů. Do badatelské činnosti takový žánr nepatří, a přesto se v minulosti našla oblast, kde pohádkám věřili právě dospělí. Byla to alchymie, nauka, která provázela lidstvo dvě tisíciletí a slibovala výrobu zlata, a tedy zbohatnutí, uzdravení z každé nemoci a někdy dokonce nesmrtelnost.
Původní MOC Kč 365,00
 Kefer, Jan: THEURGIE
Magické evokace
Pravý význam magické evokace je ten, že slouží jako předstupeň k evokaci theurgické. Magická evokace pracuje se silami vytvořenými, theurgická evokace tvoří je sama. Každý, kdo se pokouší o úspěch v theurgii, musí projíti ve svém výcviku oním stadiem, tak slavně vystiženým rituály starověkými a středověkými. Magická evokace je výcvik. Účelem evokace theurgické je vytvořiti své osobnosti novou
 Kefer, Jan: THEURGIE
Magické evokace
Fotomechanický otisk vydání z roku 1935. AUTOR: Jan Kefer VAZBA: měkká - paperback - brož POČET STRAN: 28