Pro základní funkčnost a zpříjemnění používání webu využíváme soubory cookies. Nastavení cookies můžete kdykoli upravit odkazem ve spodní části stránek.

       

ALCHYMIE; SPAGYRIE; THEURGIE

  • Alchymie
  • Elixír života
  • Kámen mudrců
  • Spagyrie
  • Theurgie

Albertus: PRAXIS SPAGYRICA PHILOSOPHICA / OD "JEDNÉ" DO "DESETI"
Příprava kamene mudrců a pojednání o původu primárního projevu ve fyzické rovině
Když bude hermetické učení vykládáno ve správném světle, prozradí mnoho zákonů, které naši předkové znali, ale v současné době známy nejsou nebo je považujeme za objevy poměrně nedávné doby. Posuzujeme-li velmi omezené způsoby a prostředky, které měli dávní vědci k dispozici, musíme se podivovat nad tím, jak vůbec dokázali ke svým výsledkům dospět. Každý, kdo je zběhlý v alchymickém učení, si
Původní MOC Kč 379,00
 Albertus: PŘÍRUČKA ALCHYMISTY
Příručka praktické laboratorní alchymie
Tato kniha byla připravována za velkých potíží vzhledem k nesmírnému rozsahu témat a potřebě zkrátit tolik cenného materiálu. Přesto je téměř nemožné zhustit výklad tajemných vědomostí bez rizika, že to způsobí v mysli čtenáře větší zmatek. Pro začátečníka na cestě alchymie nepochybně představuje velké hledání. Aby byl začátek studia poněkud usnadněn, obsah knihy - podle autorova názoru - nabízí
Původní MOC Kč 346,00
 OBSAH: Polární záře nad Německem (D.Ž.Bor) O velikém Kameni prastarých mudrců Dvanáct klíčů (Basilius Valentin) Rytiny, připojené k novému vydání Dvanácti klíčů Basilia Valentina Krátký přídavek a jasná Repetition čili opakování O velkém kamenu předků (Basilius Valentin) De microcosmo (Basilius Valentin) Via veritatis čili jediná cesta k pravdě (Basilius Valentin) Filosofická axiomata dvanácti
 Aspekty tradiční alchymie jsou stěžejním dílem francouzského historika hermetických věd René Alleaua, přítele pařížských surrealistů a žáka proslulého adepta Fulcanelliho. Autor se v této knize vrací k těm nejstarším a nejméně zkaleným tradicím theurgů a kovářů z posvátného ostrova Samothraké, aby na základě zlomků jejich mystérií rekonstruoval kompletní systém alchymického Univerza. Jemně
 Alleau, René: HERMÉS A DĚJINY VĚD
Studie k archeologii a etnologii vědění se zřetelem k historii alchymie a hermetické tradici
OBSAH: Alchymie Pojem tradice Alchymistická citadela Splendor Solis Alchymistický symbolismus smrti Na cesty archeologie vědění AUTOR: René Alleau PŘEKLAD: Ivo Purš, Martin Stejskal VAZBA: měkká - paperback - brož POČET STRAN: 109
 Astr, C.: ELIXÍR MUDRCŮV
neboli alchemické pojednání jak vyrobiti kámen moudrosti na bělo nebo na červeno
Reedice vydání Rudolfa Březiny z roku 1923. ORIGINÁL: Elixir Philosophorum KOMPILOVAL A PŘELOŽIL: C. Astr. VAZBA: pevná - hardback - váz POČET STRAN: 144
Cena Kč 157,00 (€ 6,44)

img


Bor, D.Ž.: O KAMENU FILOSOFŮ
Patnáct traktátů dávného německého šlechtice a filosofa Lambsprincka
AUTOR: D.Ž.Bor ORIGINÁL: The Philosopher´s Stone PŘEKLAD: Antonín Konečný VAZBA: měkká - paperback - brož POČET STRAN: 70
 ČERNÁ SULAMIT A STUDNICE ZDRAVÍ A BOHATSTVÍ
sborník alchymistických traktátů
OBSAH: Černá Sulamit a zázračná studnice Donum Dei (Samuel Baruch) Veliké vysvětlení kamene mudrců (Nicolas Flamel) Klenot filosofie (Nicolas Flamel) Synesios a Artephius O kameni mudrců (Synesios) O tajném umění a kameni mudrců (Artephius) VAZBA: pevná - hardback - váz - s přebalem POČET STRAN: 299
 Cyliani: ODHALENÝ HERMES
věnováno budoucím generacím
OBSAH: Odhalený Hermés První operace: Zhotovení azothu neboli merkura filosofů Druhá operace: Zhotovení síry Třetí operace: Konjunkce síry s merkurem filosofů Multiplikace AUTOR: Cyliani PŘEKLAD: Martin Stejskal VAZBA: měkká - paperback - brož POČET STRAN: 37
 Alchymické nauky byly původně důkladně promyšlené a pramenily z filosofického přemítání nad materií. To platí i o této knize, jež přináší „Geberova“ díla, která byla dříve neprávem považována za překlady arabských spisů, která však dnes mužeme označit za práce latinsky píšícího autora (nebo snad i více autorů), vzniklé někdy ve 12. až 13. století pravděpodobně v jižní Itálii nebo Španělsku. AUTOR:
Původní MOC Kč 399,00
Cena Kč 277,00 (€ 11,36)

img


Cílem této práce bylo shromáždit dokemntační metodou poznatky o použití kabaly a teurgie ke spojení se světem duchovním a případném zpětném působení na naši realitu jejich metodami. Kniha popisuje předpokládaný vývoj kabaly a teurgie až k jejich spojování skrze náznaky v novoplatonismu, především florentskou akademií v magii renesance 15.století, a v křeťanské kabale, vrcholící u nás v
Cena Kč 177,00 (€ 7,26)

img


Eccu, O.O.R.: TAJEMSTVÍ KAMENE MUDRCŮ
Jak vyrobit kámen mudrců dle osvícených mistrů 20.století
Kniha odhaluje záhady a taje dávné alchymie a podává důkaz, že toto umění opředené groteskními a často také tragickými historkami je i ve dvacátém století živé a vitální, nic z něj není ztraceno a zapomenuto. Autor podrobně popisuje a vysvětluje výrobu kamene mudrců za pomoci Oshova zenového tarotu, Fulcanelliho Tajemství katedrál a transcendetálních spisů K.Minaříka. Nabízí různé cesty, vedoucí k
Původní MOC Kč 109,00
Cena Kč 97,00 (€ 3,98)

img


OBSAH: Alchymie - vymezení tématu Přežívání alchymie po roce 1800 Alchymistické teorie K dějinám alchymie Vliv hermetické filosofie neboli alchymie Kritika přírodních věd Závěr AUTOR: Helmut Gebelein ORIGINÁL: Die Magie des Stofflichen PŘEKLAD: Romana Maierová VAZBA: pevná - hardback - váz POČET STRAN: 399 PŮVODNÍ CENA: Kč 499,-
Původní MOC Kč 499,00
 Netradiční pohled na tradiční učení z dob "šerého dávnověku", které má knaší současnosti mnohem blíž, než si myslíme. Autorka se alchymii,kabale, astrologii a meditaci věnuje již několik desítek let a má na svémkontě více než dvacet úspěšných knižních titulů. Jak sama uvádí, alchymieje práce pro ty, kteří vědomě hledají změnu většího rozsahu, změnu produchovní růst. Všem těm - a nejen jim - je
Původní MOC Kč 199,00
 Helmond, Johannes: ALCHYMIE JAKO CESTA ZASVĚCENÍ
Tajemství kamene mudrců poprvé otevřeně vysvětlené Johannem Helmondem Fr. R+C
OBSAH: Symbolický jazyk alchymie Subjekt umění Primateriální subjekt Síra mudrců Merkur mudrců Čtyři ohně alchymistů Nádoba mudrců Bludné cesty pseudo-alchymistů Proces Velkého Díla I. Dílo rozpouštění II. Hlavní práce III. Závěrečná práce Nutnost znovuzrození Tři světy Znovuzrození jako mystérium zasvěcení Osiridovo mystérium Eleusínská mystéria Velká eleusínská mystéria Mystéria Izraele Kristovo
 Kabelák, František: PRAKTICKÁ SPAGYRIE
Alchymická teorie a předpisy k výrobě kvintesencí a spagyrických přípravků
Tato kniha poprvé vyšla jako přísně soukromý rukopis Společnosti českých hermetiků Universalia ve třiceti číslovaných exemplářích určených příznivcům a badatelům hermetismu Knihovny tajných lóžových iniciací, II.řada, 8.svazek edice Eulis, v Praze roku 1940. Tento svazek rukopisů Knihovny iniciací má seznámit hledajícího a bádajícího žáka se základy spagyrické chemie. Toto odvětví alchymie hraje v
 Karpenko, Vladimír: ALCHYMIE
Nauka mezi snem a skutečností
Ze širokého spektra činností zahrnuovaných do alchymie je v knize probírána aktivita odehrávající se v laboratoriích alchymistů, která směřovala k transmutaci kovů, někdy také k medicínskému použití produktů. V nezbytných souvislostech jsou uvedeny základní zmínky o některých řemeslech, protože ta mnohdy používala stejné techniky jako alchymie a také se spolu s ní podílela na formování chemie.
Původní MOC Kč 365,00
 Karpenko, Vladimír: ALCHYMIE
Svět pohádek a legend
Pohádky prostupují celým naším životem, počínaje dětstvím až po dospělost, kdy nabývají podoby románových příběhů. Do badatelské činnosti takový žánr nepatří, a přesto se v minulosti našla oblast, kde pohádkám věřili právě dospělí. Byla to alchymie, nauka, která provázela lidstvo dvě tisíciletí a slibovala výrobu zlata, a tedy zbohatnutí, uzdravení z každé nemoci a někdy dokonce nesmrtelnost.
Původní MOC Kč 365,00
 Kefer, Jan: THEURGIE
Magické evokace
Pravý význam magické evokace je ten, že slouží jako předstupeň k evokaci theurgické. Magická evokace pracuje se silami vytvořenými, theurgická evokace tvoří je sama. Každý, kdo se pokouší o úspěch v theurgii, musí projíti ve svém výcviku oním stadiem, tak slavně vystiženým rituály starověkými a středověkými. Magická evokace je výcvik. Účelem evokace theurgické je vytvořiti své osobnosti novou
 Kefer, Jan: THEURGIE
Magické evokace
Fotomechanický otisk vydání z roku 1935. AUTOR: Jan Kefer VAZBA: měkká - paperback - brož POČET STRAN: 28