Pro základní funkčnost a zpříjemnění používání webu využíváme soubory cookies. Nastavení cookies můžete kdykoli upravit odkazem ve spodní části stránek.

       

ALCHYMIE; SPAGYRIE; THEURGIE

  • Alchymie
  • Elixír života
  • Kámen mudrců
  • Spagyrie
  • Theurgie

Kerning, J.B.: LISTY O KRÁLOVSKÉM UMĚNÍ
Překlad podle: Pierre Lasenica
OBSAH: Základní stupně Tapis Návod ke zvládnutí umění královského Plán k pracím tajné společnosti AUTOR: J. B. Kerning VAZBA: měkká - paperback - brož POČET STRAN: 91
 Kushi, Michio: KÁMEN FILOSOFŮ
Úvod do alchymie, transmutace a Nové vědy
OBSAH: Hmota a energie Nová alchymie Přirozené transmutace Vhodná technika Transmutace společnosti DODATEK A: Biologická transmutace prvký od Louise Kervrana DODATEK B: Nový objev transmutace atomu od Michia Kushiho DODATEK C: O kameni fil
 Kniha Zohar je považována za stěžejní kabalistickou práci. Kniha je psána ve forme alegorických příběhů, jejichž prostřednictvím je však sdělován mnohem hlubší význam. Ve svém komentáři rav Laitman jasně vysvětluje jazyk kabaly, a tak každému čtenári otevírá vstup do této knihy, jež je právem považována za bránu do duchovního světa. AUTOR: Michael Laitman
Původní MOC Kč 599
 Reprint původního vydání, které v Praze r. 1936 vydala Universalia - Spol. čes. hermetiků. OBSAH:   Alchymie teoretická Alchymie praktická Velké dílo Neo-alchymie Spagyrie
 LÉKAŘSKO-CHYMICKÉ A ALCHYMICKÉ ORÁKULUM
značky a zkratky, které se vyskytují v receptech lékárníků, chemiků a alchymistů
Ze všech věd, které probádal zvídavý a nenasytný lidský duch a ve srovnání s minulými věky v nich znatelně pokročil, nejsou žádné tak temné a vzrušující jako věda lékařská, chemie a alchymie, které už při prvním letmém pohledu šokují nesčetnými záhadami ty, kteří do nich chtějí proniknout, i ty, kteří se s nimi již obeznámili - začátečníky i jejcih učitele - pohlédnou-li na množství zkratek a
 Lullus, Raymundus: POJEDNÁNÍ O PÁTÉ ESENCI
neboli O TAJEMSTVÍCH PŘÍRODY
Kniha o tajemstvích přírody učí, jak Pátou Esenci získat a jak ji aplikovat na lidské tělo a konat tudíž díla obdivuhodná a málem božská. Pátá Esence je věc prospěšná všem odvětvím vědy lékařské,ubírá-li se její použití cestou filozofie, neboť neznáme-li filosofii, nepoznáme ani opravdovou vědu lékařskou a transmutaci kovů. Naše kniha shrnuje myšlenky všech myslitelů, kteří se tímto převzácným
Původní MOC Kč 220
 MacCounová, Catherine: CESTOU ALCHYMISTY
Průvodce moderního mága
Mnozí lidé pohlížejí na alchymii jako na metaforu pro vnitřní transformaci. To je však pouze polovina celého příběhu. Podle Catherine MacCounové alchymie není pouhou metaforou. Je to opravdová magie. Transformace vlastního vnitřního světa je pro alchymistu cestou k transformování světa vnějšího. Prostřednictvím studia principů alchymie můžeme dosáhnout výjimečných výsledků při konání běžných činů
Původní MOC Kč 355
 Markvartová, Eva: ALCHYMIE A TAROT
klíče k románům Gustava Meyrinka
Alchymická symbolika je i přes svůj mimořádný význam ve skutečnosti jen málo známá. Alchymické texty jsou poutavé, jejich obrazy pronikají do našeho života i do našich snů - často aniž o tom víme. Jakmile se pokusíme uchopit jejich smysl, narazíme na velké problémy. Meyrinkovy romány se začnou vyjevovat ve stále jasnějším světle, propojí-li je čtenář s jedinečnými esoterickými naukami. Meyrinkovo
Původní MOC Kč 227
 Marshall, Peter: KÁMEN MUDRCŮ
Výprava za tajemstvím alchymie
Alchymie, jež je těsně spřízněna s magií a astrologií, je obrovskou světovou záhadou, plnou pečlivě střežených tajemství. Newton, Jung, císař Rudolf II., Nicolas Flamel, svatý Tomáš Akvinský Zósimos, ti všichni věnovali značné úsilí hledání kamene mudrců, vrcholné mety alchymie. Onoho kamene, který svou tajemnou magickou mocí dokáže měnit obyčejné kovy ve zlato, rozluštit hádanku existence a
Původní MOC Kč 390
 O OBTÍŽNOSTI ALCHYMIE A KONEČNÉ HARMONICKÉ SHODĚ
sborník alchymistických traktátů
OBSAH: O obtížnosti alchymie a konečné harmonické shodě (D.Ž.Bor) Kniha o obtížnosti alchymie (Theobald von Hoghelande Mittelburgensis) Harmonická shoda alchymických filosofů (Davidis Lagnei D. Medici) Jména autorů a titulů knih, z nichž je citováno (D.Ž.Bor) Jedinečná tajemství jistého pravého adepta týkající se alchymie (C.H.Gravel)
 OTEC FILOSOFŮ HERMÉS TRISMEGISTOS
sborník alchymistických traktátů
OBSAH: Úvodní slovo Otec filosofů a alchymistů (D.Ž.Bor) Poimandrés (Hermetis Trismegisti) Corpus Hermeticum (vybrané traktáty) Hortulanův komentář ku Smaragdové desce Vysvětlení Smaragdové desky (anonym) Zlatý traktát Herma Trismegista
 Purš, Ivo: ALCHYMICKÁ MŠE
Sborník textů ke vztahům alchymie a křesťanství
Kniha představuje a rozebírá vybrané alchymické texty, v nichž se v nejvyhraněnější podobě projevuje spojení a alchymie a křesťanské ikonografie a symboliky, především Knihu svaté Trojice a traktát Melchiora Cibinensis: Proces podaný ve formě mše. Doplňují ji texty W. Ganzenmüllera a E. Canselieta a překlady traktátů: Práce žen a hra dětí a Porody filosofického kamene. Kniha doprovází barevná
Původní MOC Kč 290
 Prastarý sen lidstva objevit výrobu zlata, najít kámen mudrců a získat odpovědi na rozličné otázky magických umění dal vzniknout alchymii. Její dějiny sahají až k umění egyptských kněží, starých arabských učenců, židovských lékařů, středověkých mudrců a renesančních géniů, jako byl například Leonardo da Vinci, nebo snílků jako císař Rudolf II. na svém tajemstvím opředeném dvoře na Pražském hradě.
Původní MOC Kč 279
Cena Kč 147 (€ 6,03)

img


OBSAH: Sluneční záře zlatého rouna Splendor Solis aneb sluneční záře Dvanáct vyobrazení ze spisu Zrcadlo alchymie AUTOR: Salomon Trismosin PŘEKLAD: D. Ž. Bor VAZBA: měkká - paperback - brož POČET STRAN: 102
 Vágner, Petr: THEATRUM CHEMICUM
Kapitoly z dějin alchymie
OBSAH: Inspirující dějiny V zrcadle věků Kdy, kde, jak a proč? Tajemství tajemství Dvanáct bran Cesta spravedlivá v alchymii Atalanta fugiens Inspirující dějiny
Původní MOC Kč 199
Cena Kč 197 (€ 8,08)

img


OBSAH: Věda hvězdných mágů O původu a povaze hermetické vědy Mystická alchymie Pharmacopeia alchemica Věda a technologie dávných civilizací Prahmota aneb Materia Prima Dole i nahořed nalezneš podobné látky Ars Magna Sciendi aneb Umě
Původní MOC Kč 199
 V mýtech mnoha starých národů se hovoří o tom, že v minulosti vznikly a rozvinuly se po sobě nejméně tři vyspělé civilizace, ale vždy po uplynutí 6 000 let byly smeteny obrovským kataklyzmatem. Naše civilizace žije ve čtvrtém cyklu a podle předpovědi je rovněž předurčena k záhubě. Co je příčinou těchto cyklických katastrof a kdy kataklyzma udeří? V odkazu zaniklých civilizací nacházíme mnoho
Původní MOC Kč 169
 V mýtech mnoha starých národů se hovoří o tom, že v minulosti vznikly a rozvinuly se po sobě nejméně tři vyspělé civilizace, ale vždy po uplynutí 6 000 let byly smeteny obrovským kataklyzmatem. Naše civilizace žije ve čtvrtém cyklu a podle předpovědi je rovněž předurčena k záhubě. Co je příčinou těchto cyklických katastrof a kdy kataklyzma udeří? V odkazu zaniklých civilizací nacházíme mnoho
 V mýtech mnoha starých národů se hovoří o tom, že v minulosti vznikly a rozvinuly se po sobě nejméně tři vyspělé civilizace, ale vždy po uplynutí 6 000 let byly smeteny obrovským kataklyzmatem. Naše civilizace žije ve čtvrtém cyklu a podle předpovědi je rovněž předurčena k záhubě. Co je příčinou těchto cyklických katastrof a kdy kataklyzma udeří? V odkazu zaniklých civilizací nacházíme mnoho
Původní MOC Kč 199
 ZÁHADNÝ ALCHYMISTA ABRAHAM ELEAZAR ŽID
sborník alchymistických traktátů
OBSAH: Nicolas Flamel a Abraham Žid (D.Ž.Bor) Vysvětlení hieroglyfických figur (Nicolas Flamel) Hermetická kabala (D.Ž.Bor) Pradávné chemické dílo (R.Abraham Eleazar) Eš mecaref aneb oheň tyglíku zlatnického (komentář D.Ž.Bor) Alchymie a kabala aneb Nesehnatelný Eš mecaref (D.Ž.Bor)