Pro základní funkčnost a zpříjemnění používání webu využíváme soubory cookies. Nastavení cookies můžete kdykoli upravit odkazem ve spodní části stránek.

       

MAGIE; HERMETISMUS

  • Hermetismus
  • Magie

Stejně jako ostatní oblasti světa, kde musí nebo musely původní tradice bojovat o přežití s monoteistickým mocenským aparátem, ani Evropa nezapomněla svou starou moudrost a duchovní tradici. Náboženství našich dávných předků je jako podzemní řeka, která se v krajině historie jen ztrácí našemu zraku, aby se na jiném místě zase vynořila. Na náboženské praxi našich pohanských předků je založena také
Původní MOC Kč 149,00
 OBSAH: Agrippovo pojednání o geomantii (umění bodovacím) Čtvrtá kniha tajné filosofie čili o magických obřadech Heptameron čili elementy magie od Petra z Abana Dvě první kapitoly 30.knihy přírodních dějin C.Plinia Secunda Georg Pictorius z Villingen, o druzích obřadní magie AUTOR: Jindřich Kornelius Agrippa z Nettesheimu
 Z OBSAHU: O nutnosti věd matematických O číslech, jejich moci a síle O velikých silách čísel ve věcech přirozených Označování čísel určitými pohyby ruky Která čísla jsou zasvěcena určitým božstvům O planetárních tabulkách O geometrických obrazcích a tělesech
 Z OBSAHU: Jak mágové čerpají síly z trojího světa Magie, její části a vlastnoi magovy Jak se projevují živly na nebi, v andělích a v Bohu Kterak skryté síly proudí od idejí do tvarů O duchu světa a spojitosti skrytých sil Jak pozemské věci podléhají tělsům nebeským a tělo hvězdám Jak dosíci darů duchových a božských
 Z OBSAHU: Nutnost, síla a užitek náboženství O mlčení a tajení náboženských mysterií Přípravy nutné mágovi a divotvorci Tři vůdkyně náboženství, jež nás uvádějí na cestu pravdy Poznání pravého Boha je mágu nutné Jak soudili staří filosofové o Trojjedinosti boží Božská jména, jejich moc a síla
 Agrippa, Henricus Cornelius: PŘÍRODNÍ MAGIE
Základní kniha tajných věd
Základní kámen magiků. První učebnice magie 16.století. Autor Okultní filosofie byl jedním z nejvýznamnějších mužů šestnáctého století. Ukázalo se jako opravdu skvělý nápad sestavit z tradičních podání a spisů dokonalý systém v dobách, kdy již pouhé její studium mohlo její příznivce zabít, uvalujíc na ně podezření z černokněžnictví. Agrippa rozřešil těžký úkol, který si dal, tak důkladně a
 Aram, Kurt: MAGIE A MYSTIKA
v minulosti a současnosti
První české vydání zásadní knihy dokumentující vývoj magických a mystických učení od dob babylonských až po současnost (kniha vyšla v roce 1929). Dílo neuvěřitelné už jen svým rozsahem! Kurt Aram (vlastním jménem Hans Fischer) byl německý novinář a spisovatel, který bývá spolu s Gustavem Meyrinkem a Augustem Strindbergem řazen mezi tři magické básníky a vykladače. AUTOR: Kurt Aram ORIGINÁL: Magie
Původní MOC Kč 649,00
 Argoni, Ariana a Raven: ASTRÁLNÍ MAGIE
O cestě životem, po níž se dá jít také zpátky
Astrální magie - stejně jako astrální cestování - je založena na pocitu odpoutání mysli od těla. Mluvíme v tomto případě o pocitech, protože si nemyslíme, že by se naše astrální těla skutečně pohybovala ve stejném prostoru, který označujeme slovem realita. Astrální cestování patří mezi vědomé snění a živé fantazijní představy. Existuje několik způsobů, jak si navodit prožitek astrální cesty, ale
 Při studiu myšlenek naznačených v této knize a při jejich pečlivém zkoumání je třeba mít na paměti některé základní pojmy: Za prvé, že věcí prvořadého významu pro každého studenta není osobnost konkrétního učitele, ale míra pravdy, za kterou stojí, a studentova schopnost rozlišovat mezi pravdou, polopravdou a nepravdou. Za druhé, že zvýší-li se míra poznání esoterického učení, zvyšuje se současně
 Bardon, František: BRÁNA K OPRAVDOVÉMU ZASVĚCENÍ
Učební soustava o deseti stupních
Není snadné vyjádřit jednoduchými slovy tak vysokou oblast, jakou je magie, aby byla každému srozumitelná. O této knize se dá tvrdit, že se to autorovi podařilo v plné míře. Žádný ztělesněný zasvěcenec, ať zaujímá jakkoli vysoké postavení, nemůže dát pro začátek žáku víc, než je nabídnuto v této knize. Systém vybudovaný s největší pečlivostí není žádná spekulativní metoda, nýbrž výsledek
 Bardon, František: BRÁNA K OPRAVDOVÉMU ZASVĚCENÍ
Učební soustava o deseti stupních
Zájemci o duchovní cesty si často stěžovali, že jim není dána možnost být zasvěcen Mistrem nebo guruem a tím že je pravé vědění přístupné jen zvlášť nadaným a obdařeným jedincům. Mnozí z hledajících museli pročíst hory knih, aby alespoň tu a tam zychytili zrnko pravdy. Kdo se vážně zabývá vlastním vývojem v duchovní oblasti, kdo nesleduje toto svaté vědění jen z pouhé zvědavosti, ten najde v tomto
 Bardon, František: FRABATO
Autobiografický román
Magický román odhalující pohled do zákulisí tajné lóže FOGC vychází ze skutečných událostí autorova života, blíže nás seznamuje s jeho životními osudy, s významem jeho misie, s existencí Bratrstva Světla i magickými praktikami. Mystik světového významu a znalec hermetiky František Bardon se od konce 20.let věnoval v Německu přednáškové činnosti a veřejně vystupoval pod uměleckým jménem FRABATO. Na
Původní MOC Kč 190,00
 Magický román odhalující pohled do zákulisí tajné lóže FOGC vychází ze skutečných událostí autorova života, blíže nás seznamuje s jeho životními osudy, s významem jeho misie, s existencí Bratrstva Světla i magickými praktikami. Mystik světového významu a znalec hermetiky František Bardon se od konce 20.let věnoval v Německu přednáškové činnosti a veřejně vystupoval pod uměleckým jménem FRABATO. Na
 Bardon, František: PRAXE MAGICKÉ EVOKACE
Návod k vyvolávání bytostí ze sfér, jež nás obklopují
Nejucelenější dostupné dílo praktické hierarchické sférické magie uvádí čtenáře do nejhlubšího a nejtajnějšího vědění kosmické magie, seznamuje s astrálním světem a jeho zákony. Zralému adeptu hermetických věd je kontaktem s jednotlivými inteligencemi dána možnost dalšího vývoje. Evokační magie, symbolizovaná druhou tarotovou kartou, je považována za nejvyšší vědu vůbec.   OBSAH: Magické pomůcky V
Původní MOC Kč 254,00
 AUTOR: Dr. Lumír Bardon VAZBA: pevná - hardback - váz POČET STRAN: 112
 Taftartarat náleží do ranku merkurických inteligencí a řadí se, jak je z Bennettova rituálu patrné, k obtížněji evokovatelným entitám. Jeho signaturu uvádí ve druhém dílu své Okultní filosofie již Agrippa z Nettesheimu. Do Taftartaratovy kompetence spadají záležitosti merkurického charakteru, tedy vše, co se týká inteligence, komunikace, výmluvnosti, obchodování apod. Bennettův postup, zpracovaný
 Blavatská, Helena Petrovna: HLAS TICHA
Vybrané fragmenty z Knihy zlatých pravidel
Abychom mohli slyšet Hlas Ticha, musíme se vzdálit od našich pocitů, kontrolovat mysl a "nepoddávat se přemýšlení, nýbrž přemýšlet o tom, o čem máme", vyhledávat společnost velkých knih a moudrých lidí, slyšet pouze zvuky harmonie a pracovat pro to nejvyšší. Hlas Ticha může slyšet pouze idealista, kdo jím není, uslyší svýma fyzickýma ušima jenom obyčejné zvuky a na své cestě může nalézt jen tíseň
 Kniha H.P.Blavatské je jednou ze základních theosofických prací. Autorka zde v podobě dialogu dává odpovědi na nejrůznější otázky vztahující se k theosofickému pohledu na svět. AUTOR: Helena Petrovna Blavatská ORIGINÁL: The Key to Theosofy PŘEKLAD: Annie Krawiarzová VAZBA: měkká - paperback - brož POČET STRAN: 134
 Blavatská, Helena Petrovna: KNIHA DZYAN
Výňatky z Tajné nauky; Život a dílo H.P.Blavatské
Kniha Dzyan, jádro posvátných knih Kiu-te, je slavný přepis, který pořídila H.P.Blavatská z tajemného zdroje, který je znám pouze zasvěcencům starým jako samo lidstvo. Poznámky a citace z Knihy Dzyan tvoří kostru její proslulé Tajné nauky, což je patrně nejvlivnější kniha okultního poznání, která se objevila v průběhu 19.století. Kniha Dzyan podává abstraktní formuli, která může být aplikována,
 AUTOR: Helena Petrovna Blavatská VAZBA: měkká - paperback - brož POČET STRAN: 90