Pro základní funkčnost a zpříjemnění používání webu využíváme soubory cookies. Nastavení cookies můžete kdykoli upravit odkazem ve spodní části stránek.

       

MAGIE; HERMETISMUS

  • Hermetismus
  • Magie

Tři zasvěcenci: KYBALION
Studie o hermetické filosofii starého Egypta a Řecka
S velikým potěšením předkládáme všem studentům a hledačům tajných nauk toto dílo, jež vychází ze starodávného hermetického učení. O tomto předmětu existuje velmi málotextů, ačkoliv se na hermetickou nauku odvolává značný počet okultních děl. Řada upřímných hledačů tajných pravdprotovydání tohoto svazku bezpochybně uvítá. Účelem této knihy není formulace nějaké výjimečné filosofie či nauky. Spíše
Původní MOC Kč 198
 Henochiánská magie patří k nejvíce fascinujícím a zároveň nejkontroverznějším magickým systémům západního světa. Její tajemství přinesli lidstvu na konci 16. století dva slavní mágové John Dee a Edward Kelly, kteří ji přejali od andělských bytostí. Henochiánská magie se pak stala jedním z úhelných kamenů návratu starobylých magických praktik do naší současnosti. Až do této chvíle byla autentická
Původní MOC Kč 375
 Uxkull, Woldemar: ZASVĚCENÍ VE STARÉM EGYPTĚ
kniha boha Thovta podle Tarotu
Tato kniha vypráví o zasvěcení jednoho kněze v Egyptě a je výsledkem studia ezoterických spisů i intuice autora. Vychází z takzvané Knihy Thotovy, což je jiný název pro tarot, který původně nebyl nástrojem věštění, neboť jeho 22 hlavních karet symbolicky zobrazuje iniciační cestu člověka. AUTOR: Graf Woldemar Gyllenband Uxkull VAZBA: volné listy A4 POČET STRAN: 28
 Lucifer jako archetyp. Boží náměstek. Abstraktní princip Zla. Evokace Lucifera. Faustovské postupy. Strašlivá kletba nad Luciferem. Zaklínací formule. Lilit v mytologii a v hermetické tradici. První Eva. Královna pouště. Svíjející se zmije. Temný aspekt ženství. Invokace Lilit. Evokace démonické bytosti Lilit. AUTOR: Josef Veselý VAZBA: měkká - paperback - brož POČET STRAN: 64
 Pro potřeby praktikujících hermetiků zpracovaná příručka zabývající se nejen účelem vykuřování a fumigačními technikami, ale obsahuje také nejdůležitější údaje o vykuřovacích látkách (včetně nezbytného botanického minima) a reprezentativní soubor předpisů na přípravu osvědčených magických kuřidel. Problematika kuřidel je záležitostí interdisciplinární. Chemie, fyzika, botanika, zoologie,
 Tato kniha, kterou po zralé úvaze předkládám veřejnosti, je v podstatě učebnicí magie. Mojí snahou bylo zpracovat toto téma způsobem, který by odpovídal úrovni poznání předmětu magie na prahu třetího tisíciletí, a to jak v oblasti teorie, tak i praxe. Zároveň bych chtěl začínajícím magikům poskytnout praktickou příručku obsahující i údaje, které se v jiných podobných pracích z různých důvodů
 Magie pro pokročilé volně navazuje na autorovu dříve vydanou knihu Magie. Některá témata jsou zde rozšířena a prohloubena, na jiná nabízí trochu jiný pohled, a objevují se zde ovšem i témata nová. Především je to pojednání o některých odvětvích a oborech magie: egyptská magie, židovská magie, čínská magie, henochiánská magie, runová magie a vúdúistická magie. Dále se autor hlouběji zabývá
Původní MOC Kč 590
 Veselý, Josef: O PODOBÁCH DÉMONŮ
Theriomorfní, fytomorfní a oryktomorfní prvky a motivy ve vizích transempirických entit
Tato studie je věnována výkladu theriomorfních, fytomorfních a oryktomorfních prvků a motivů ve vizích transempirických entit, tj. oněch prvků a motivů, jež čerpají svoji podobu z tvarů různých jednotlivin živočišné, rostlinné a nerostné říše, počítaje v to i některé prvky a motivy bájné. Chcete vědět, proč se faustovský duch Ariel zjevuje v podobě psa, jeho kolega Aciel v podobě býka, nebo proč
 Příručka vysoké magie je určna vážným zájemcům o magii. Autor se zde zabývá některými aspekty planetární magie, jakož i magií zodiakální, magií atavismů, magií henochiánskou a prakticky neznámou magií tří principů. Pozornost věnuje rovněž některým okrajovým praktikám sexuální magie. V pojednání o experimentální démonologii otvírá nové a nikdy dříve nediskutované téma parciálních sil. Temnějších
Původní MOC Kč 600
 Veselý, Josef: SATANISMUS
Historie. Ideologie. Současná praxe. Česká satanistická scéna.
"Satanismus je tématem "senzačním", přesto však kupodivü málo známým, neboť jen zřídka se o něm informuje objektivně a bez emocí. Velká část literatury o satanismu podává zkreslené informace také proto, že pochází z pera křesťansky orientovaných autorů, kteří nikdy neviděli satanistický rituál ani se nesetkali s živým satanistou. Ve snaze seznámit zainteresovanou veřejnost s tímto pozoruhodným
 Veselý, Josef: SEDM PEKELNÝCH INTELIGENCÍ
v proměnách faustovské magie
Kniha obsahuje reprezentativní výbor z faustovských žaltářů, zaměřený na problematiku evokace sedmi planetárních démonů. Text doplňuje rozbor faustovských magických metod a pracovních postupů, literárně-historická studie o Faustovi připisovaných grimoárech, jakož i stručný nástin Faustova života včetně faustovské legendy. Dílo je určeno jak zájemcům o dějiny magie, tak i praktikujícím magikům,
Původní MOC Kč 240
Cena Kč 377 (€ 15,46)

img


Grimoáry jsou knihy, které obsahují návody pro čarodějnickou či magickou praxi od předpisů na přípravu preparátů pro léčení přes postupy zhotovování talismanů až po pokyny pro vyvolávání duchů. Existují v rukopisných i tištěných vydáních, často antedatovaných. Jako autoři bývají uváděny různé legendární a slavné osobnosti nebo papežové a učenci. Grimoáry jsou zajímavou sociologickou a
Původní MOC Kč 240
 V novodobém hermetismu, který se začal konstituovat někdy kolem poloviny 19.století, lze vystopovat dva proudy, jež jsou patrné dodnes. První z nich, prezentovaný hlavně představiteli tzv. francouzského magického obrození, si kladl za cíl obnovu tradičního hermetického učení v jeho původní čistotě. Tento směr byl u nás reflektován prvorepublikovou Universalií a díky tomu je v Čechách poměrně dobře
Cena Kč 247 (€ 10,13)

img


Tato kniha obsahuje výběr z více než dvaceti grimoárů, který dává možnost udělat si obrázek o dřívější i současné magické praxi. Text doplňuje barevné faksimile žaltáře z 16.století. Zvu tedy milovníky tajemna a černé romantiky, ale i hledače skrytého vědění do "čarodějovy knihovny". AUTOR: Josef Veselý VAZBA: pevná - hardback - váz POČET STRAN: 271
 Virtue, Doreen: BOŽSKÁ MAGIE
Nový výklad klasické hermetické alchymické rukověti Kybalion
Máte přirozené magické schopnosti, které mohou povznést váš život na zcela jinou úroveň, jako i léčit a pomáhat vašim milovaným a vašim klientům. Původním učitelem této božské magie byl egyptský učenec Hermés Trismegistos. Jeho učení zvané "hermetismus" se předávalo pouze ústně nebo prostřednictvím velice utajovaných spisů. V roce 1908 je zapsali tři studenti hermetismu, a tak vznikla kniha zvaná
Původní MOC Kč 229
 Weinfurter, Karel: NAUKA BÍLÉ LÓŽE
Katechismus křesťanské mystiky
Bůh je Nejvyšší věčná Síla Bytost. AUTOR: Karel Weinfurter VAZBA: sešit A6 POČET STRAN: 36
 Weinfurter, Karel: NAUKA BÍLÉ LÓŽE
Katechismus křesťanské mystiky
Bůh je Nejvyšší věčná Síla Bytost. AUTOR: Karel Weinfurter VAZBA: měkká - paperback - brož POČET STRAN: 70
Cena Kč 197 (€ 8,08)

img


Knížka tato má být malou učebnicí správného myšlení. Co je správné myšlení? Je to soustředěná myšlenka na to, co právě činíme, ať pro domácí práci, ať v obchodě, úřadu, u stroje v továrně nebo v dílně, ať při práci podřadné anebo nejvýš důležité, ať při práci rukama, nebo práci duševní. Správné myšlení nevede jenom k úspěchu ve všech oborech, správné myšlení nejenže vylučuje na nejmenší míru
 Weinstein, Marion: POZITIVNÍ MAGIE
Okultismus v praktickém životě
Prostřednictvím této knihy získáte vědomosti a poznatky, které vám pomohou při orientaci ve stále se rozšiřujícim hnutí New Age. Objevíte vlastní netušené schopnosti a seznámíte se s bezpečnými, účinnými a etickými technikami z oblasti astrologie, věštění (I-ťing, tarot) a čarodějnictví. OBSAH:   Magie, svět sám o sobě Prostor a čas: hledání místa
 Weinstein, Marion: POZITIVNÍ MAGIE
Okultismus v praktickém životě
Získejte vědomosti a poznatky, které vám pomohou při orentaci ve stále rozšířenějším hnutí New Age. Objevíte vlastní, netušené schopnosti a seznámíte se s bezpečnými, účinnými, etickými technikami z oblasti astrologie, věštění a čarodějnictví. OBSAH: Magie, svět sám o sobě Prostor a čas: hledání místa Ani dvoumetrovou holí Čarodějnictví - živoucí odkaz
Cena Kč 147 (€ 6,03)

img