Pro základní funkčnost a zpříjemnění používání webu využíváme soubory cookies. Nastavení cookies můžete kdykoli upravit odkazem ve spodní části stránek.

       

MAGIE; HERMETISMUS

  • Hermetismus
  • Magie

Lasenic, Pierre: MAGIE SEXUELNÍ
Fotoreprint 3.českého vydání z roku 1935
AUTOR: Pierre de Lasenic PŘEKLAD: A.R.Hanousek VAZBA: měkká - paperback - brož POČET STRAN: 61
 LaVey, Anton S.: SATANSKÉ RITUÁLY
Rukověť Satanské bible
Kniha pro všechny, kdo by rádi poznali, jak vypadá magie, a zakusili působení skrytých temných sil. Najdou zde podrobnosti umožňující najít odpovědi na mnoho otázek: Je magie skutečná? Lze ji k něčemu použít? Se Satanskými rituály mohou začít svou hledačskou cestu poučení i o historických kořenech temné magie. Kniha též obsahuje původní texty takových zakázaných rituálů, jako jsou Černá mše a
Původní MOC Kč 239
 OBSAH: Přípravy Magická rovnováha Trojúhelník pentaklů Zaklínání čtyř Planoucí pentagram Prostředí a prostředník Sedmero talismanů Rada neopatrným
 Předkládané dílo tvoří mezi díly Éliphase Léviho jedno z nejzajímavějších. Za celý svůj bohatý život nikdy nevydal tak otevřenou, jasnou knihu, naplněnou exaktními vyobrazeními písmen a čísel hebrejské abecedy. Tento obrazový soubor, symbolizující kabbalistické dogma, umožňuje adeptům praktickou aplikaci. OBSAH: Úvod Třicet šest talismanů Svatá písmena anebo větší klíče
Cena Kč 237 (€ 9,72)AUTOR: Eliphas Lévi PŘEKLAD: Bohumil Janoušek, D.Ž.Bor VAZBA: pevná - hardback - váz POČET STRAN: 355
Cena Kč 297 (€ 12,18)V jedenácti kapitolách teorie a devíti kapitolách praxe jsou zhuštěně obsaženy základy magie. Původní tajné nauky se setkávají s moderními přístupy a zjištěními novodobých mágů. Autorka provádí čtenáře od nejjednodušších pojmů, přes tradiční teoretické základy, pojmy a postupy až k praxi. Praktická doporučení přitom neupadají do klišé komerčních, především zámořských směrů. Co si přečtete:
 Čtenáři se poprvé nabízí možnost poznat v českém jazyce práci předního rakouského ariosofa konce 19. stol., G. von Lista (1848-1919). Unikátní dílo, sestávající z části věnované runáma části věnované heraldice a etymologii, bylo zamýšleno jako předmluva pro rozsáhlou autorovu tvorbu k tomuto tématu a dovoluje komplexní průnik domentality autora a jeho filosofického pojetí metafyzického symbolismu
Původní MOC Kč 299
 LOGOS 1934 - 1940
Revue pro esoterní chápání života a kultury - Výběr článků z ročníků 1934-1940
OBSAH: Úvod do kabaly (Elifas Lévi) Klasikové kabaly (Elifas Lévi) Magické otroctví (Stanislav de Guaita) Veliké tajemství smrti (Stanislav de Guaita) Universalismus (Pierre de Lasenic) Filosofie esoterismu (Pierre de Lasenic) Po stopách Atlantidy (Pierre de Las
 LOGOS 1990/1
Sborník pro esoterní chápání života a kultury
OBSAH: Universalismus (Pierre de Lasenic) Vznik a poslání bývalé Universalie (Milan Nakonečný) Úvod do hermetismu (Jan Kefer) Egregory anebo život civilizací (Pierre Mabille) Alchymická legenda o svatém Kryštofu (Auriger) K alchymické legendě o sv.Kryštofu (D.Ž.Bor)
 LOGOS 1990/2
Sborník pro esoterní chápání života a kultury
OBSAH: Mysterium oběti (Pierre de Lasenic) Popis a schema archeometru (Saint-Yves d´Alveydra) Tři prsteny a domácí koruna císaře Rudolfa II. (J.F.Sedlmaier) Praktická kabala (Papus) Druhý dopis o kabale (František Kabelák) Kabalistická studie (Ladislav Moučka)
 LOGOS 1991/3
Sborník pro esoterní chápání života a kultury
OBSAH: Prolog (Pierre de Lasenic) Transcendentálně psychologické pojetí magie (Milan Nakonečný) Druhý dopis o kabale (František Kabelák) O vnímání karmy (Václav Cílek) O zanícení (Martin Buber Hitlahavut) Praktická kabbala (Papus) Sefer Jecira (Ladislav
 LOGOS 1994/1
Sborník pro esoterní chápání života a kultury
OBSAH: Moderní mágové Slavní čarodějové a mágové (Elifas Lévi) O zářícím kamenu (Johann van Ruysbroeck) Theurgický výklad Otčenáše (Jan Kefer) Esoterismus renesančního umění (ICh) Řeč Herma Trismegista k Tatovi O společné mysli (Zdeněk Kratochvíl, Radek Chlup) Sedmer
 LOGOS 1994/2
Sborník pro esoterní chápání života a kultury
OBSAH: Zářící hvězda lidství (D.Ž.Bor) Hermetická symbolika Klíč Herma Trismegiwsta (R.Chlup, Z.Kratochvíl) Isis jako esoterní symbol podstaty života (M.Nakonečný) Tajemství pahorku (L.Charpentier) Dědictví matek zachovej nám Paní (V.Cílek) Astrál (Papus)
 LOGOS 1995/1
Sborník pro esoterní chápání života a kultury
OBSAH: Fraternitatis Rosae Crucis (D.Ž.Bor) Rosikruciánské osvícenství (Frances A. Yates) Tři období české historie (Emanuel Lešehrad) Zpráva o konferenci na počest Francis Yates Výklady mystických obrazů k dílu J.Böhma (G.Gichtel) Hermetismus, jeho historie a doktrína (M.Nakonečný)
 LOGOS 1995/2
Sborník pro esoterní chápání života a kultury
OBSAH: Kupčíci v chrámu (D.Ž.Bor) Hledání filosofického kamene (Christopher Mcintosh) Rosenkruciánské kolegium na rožmberském panství (Bohumil Vurm) Bohové země (Chálil Džibrán) Mithra a aion (Joscelyn Godwin) Oblakem zakrytá svatyně (Karl von Eckarthausen)
 LOGOS 1996/1
Sborník pro esoterní chápání života a kultury
OBSAH: Stavitelé a slavitelé (D.Ž.Bor) Cestyvěz (Hildegarda z Bingen) Západní vizionářská mystika XII. a XIII.stol (Jean Deluzan) Výstup na horu Karmel (Sv. Jan od Kříže) O složkách přírody a mystériu kříže (Robert Fludd) Snoubení nebe a pekla (William Blake)
 LOGOS 1996/2
Sborník pro esoterní chápání života a kultury
OBSAH: Nemilovaní milovaní a milovaní nemilovaní (D.Ž.Bor) Rozmluva skřítka s gnómem (Giacomo Leopardi) Prokleté vědy a prokletí básníci (Rolland de Renéville) Bůh, člověk a Vesmír (Claude de Saint-Martin) Magické pátrání J.-K. Huysmanse (Christopher McIntosh) Spisovatelé a okultismus (Christopher McIntosh)
 LOGOS 1997/1-2 (dvoučíslo)
Revue pro esoterní chápání života a kultury
OBSAH: Opus Magnum (Vladimír Weigert) Zpráva o mezinárodní konferenci "Praha, alchymie a hermetická tradice" (Vladimír Weigert) Královští outsideři: Rudolf II. a Ludvík II. (Christopher McIntosh) Katastrofy v naší planetární říši (Jakob Lorber) Příběh rodiny de Bry  (Vladimír Kunciter) Bibliotheca Philosophica Hermetica (Vladimír Kuncitr)
 LOGOS 1998/1-2 (dvoučíslo)
Revue pro esoterní chápání života a kultury
OBSAH: Zástupové a smyslově-živlová symbolika v díle Otokara Březiny (D.Ž.Bor) Březina a Kupka - dva typy umělce z konce devatenáctého století (D.Ž.Bor) Anagogické meditace (Anna Pammrová) Ioachim da Fiore - zrození Novověku (Zdeněk Neubauer) Povídky (Vladimír Weigert) Rozhovor se Stanislasem Klossowskim de Rola
 LOGOS 1999/1-2 (dvoučíslo)
Revue pro esoterní chápání života a kultury
OBSAH: Genese a regenerace mýtu (Vladimír Weigert) Hodoschameliontos (William Hollister) Měsíc bezmocný jako červ (Václav Cílek) Vize (W.B.Yeats) Rosa Alchemica (William Butler Yeats) Tanec čtyř z královské rodiny Čaturanga a původ Matherových a Westcottových rosekruciánskýc