Pro základní funkčnost a zpříjemnění používání webu využíváme soubory cookies. Nastavení cookies můžete kdykoli upravit odkazem ve spodní části stránek.

       

MAGIE; HERMETISMUS

  • Hermetismus
  • Magie

OBSAH: Úvod Velké dílo Příprava chrámu Zhotovení a posvěcení magických nástrojů Strom života Tarot
 Mickaharic, Draja: PRAKTICKÁ MAGIE
Základní kniha magického umění
Jestliže vás někdy zaujala problematika magie a přemýšleli jste o tom, zda se vydat na magickou cestu, pak je tato kniha určena právě vám. Autor v ní předkládá všeobecný rozbor teorie a různých praktických metod rituální a ceremoniální magie, zabývá se základními principy, z nichtž sestává magický akt a popisuje vlastnosti a schopnosti, na jejichž základě může být člověk označen za skutečného
Cena Kč 97 (€ 3,98)

img


Miller, R.A.: AFRODISIAKA
Magické a rituální použití
AUTOR: Richard Alan Miller ORIGINÁL: The Magical and Ritual Use of Aphrodisiacs PŘEKLAD: Klement Rejšek VAZBA: pevná - hardback - váz POČET STRAN: 158 PŮVODNÍ CENA: Kč 260,-
Původní MOC Kč 260
Cena Kč 297 (€ 12,18)

img


Všichni hledáme pochopení sama sebe a pochopení světa, ve kterém žijeme. "Tajné učení" H.P.Blavatské, od jehož vydání uplynulo již sto let, je základním dílem theosofické literatury. Díky tomuto dílu našlo tisíce lidí inspiraci a hlubší pochopení životních mystérií. Předkládaná publikace dává zasvěcený pohled na jeho problematiku. OBSAH: Tajné učení: Probuzení nového způsobu myšlení Prameny
 Moon, Sister: WICCA - KNIHA OBŘADŮ A RITUÁLŮ
Každý den roku přináší nový začátek a novou příležitost
Tato kniha nabízí sbírku předpisů pro každý magický den roku: velké sabaty, malé sabaty, esbaty, modré měsíce a další - každý pozoruhodný den je zaznamenán a jeho síla umocněna jedinečnými obřady a rituály. Měsíc vlka k zahnání osamělosti a podpoře nezávislosti Měsíc bouřky k získání kohokoliv nebo čehokoliv, co si přejete Ostaru k obohacení pozitivní energie a usmíření se starým přítelem Lithu k
Původní MOC Kč 229
 Moučka, Ladislav.: CESTA POUŠTÍ - SEFER JECIRA A TAROT
Hledání dávno ztraceného člověka
72 stran o tajemství kruhů tarotu. Kniha vykládá první šifrovací rovinu Sefer Jeciry ve vztahu k velkým arkánům tarotu. Jelikož každá tarotová karta je označena hebrejským písmenem nebylo nesnadné je vložit do základního souřadnicového systému Sefer Jeciry, neboť konce prostorových os, které tato kniha popisuje jsou jimi označeny také. O to větší je ale překvapení, že i vztahy takto uspořádaných
 Moučka, Ladislav.: POSVÁTNÁ GEOMETRIE
Hledání dávno ztraceného člověka
7 kapitol na 168 stranách o tajemství a původu stromu života. Druhá část Cesty pouští nese název Posvátná geometrie aneb zrození hvězdy a je zaměřena na hledání původu a zdůvodnění tvaru stromu života. Tato práce je pokusem o sjednocení zdánlivě nesouvisejících zlomků starověké moudrosti s některými, ne příliš jasně osvětlenými částmi Starého i Nového zákona; vše na pozadí Sefer Jeciry, knihy, o
 Moučka, Ladislav: 72 TALISMANŮ MERKURSKÉ SFÉRY
Hledání dávno ztraceného člověka
Kniha je dokončením práce Éliphase Léviho Klíčky Šalamounovy, kterou roku 1861 sepsal pro svého žáka barona Spedalieriho. Obsahuje kresby a návody ke zhotovení 72 talismanů, které Lévimu sloužily v magické praxi. Jsou to de facto volací znaky dvaasedmdesáti sil merkurské sféry. V této knize je představen každý z geniů zvlášť, respektive jeho talisman, těch zde naleznete všech 72. Jejich tvary a
 Moučka, Ladislav: NACHAŠ - HAD MOJŽÍŠOVY KNIHY GENESIS
O počátku a konci biblického času, návratu ke Stromu života a naději
Kniha Nachaš - Had Mojžíšovy knihy Genesis zpřesňuje výklad číselné symboliky Starého a Nového zákona a zároveň je svým způsobem přínosná i pro historii astronomie. Podobně jako píše Hans Küng, nechci se touto knihou dotknout náboženského cítění těch, pro jejichž víru v Boha jsou důležité zázraky chápané doslovně. Snažím se spíše současnému člověku nabídnout odpovědi na některé otázky, které mu
Původní MOC Kč 598
Cena Kč 377 (€ 15,46)

img


V této studii nechceme řešit poměr dobra a zla tak, jak je obecně pojímán. Naším záměrem je zaměřit se pouze na jediné písmenko, jež, jak se zdá, má s tímto problémem mnoho společného. Podle velmi omezeného počtu výskytů písmene Samek v hebrejských textech a hlavně v prvních partnácti kapitolách Genese můžeme usuzovat, že hebrejština by se bez tohoto písmenka docela klidně obešla; ale přesto ho
 Moučka, Ladislav: SEFER JECIRA PRAŽSKÁ
Hledání dávno ztraceného člověka
SEFER JECIRA je starověkým matematicko-astronomickým spisem, jehož vznik můžeme položit až do doby starého Uru (Sumer),odkud se během tisíciletí dostal přes Egypt do Izraele a dále do Evropy, kde se ustálil pod názvem KNIHA UTVÁŘENÍ. Sefer Jeciru můžeme považovat za stěžejní kabbalistické dílo, které hluboce ovlivnilo nejen starověký svět, ale i evropskou kulturu. Jeho zlomky se objevují v Egyptě
 Moučka, Ladislav: SEFER JECIRA PRAŽSKÁ
Hledání dávno ztraceného člověka
SEFER JECIRA je starověkým matematicko-astronomickým spisem, jehož vznik můžeme položit až do doby starého Uru (Sumer),odkud se během tisíciletí dostal přes Egypt do Izraele a dále do Evropy, kde se ustálil pod názvem KNIHA UTVÁŘENÍ. Sefer Jeciru můžeme považovat za stěžejní kabbalistické dílo, které hluboce ovlivnilo nejen starověký svět, ale i evropskou kulturu. Jeho zlomky se objevují v Egyptě
 Moučka, Ladislav: SEFER JECIRA PRAŽSKÁ
Hledání dávno ztraceného člověka
SEFER JECIRA je starověkým matematicko-astronomickým spisem, jehož vznik můžeme položit až do doby starého Uru (Sumer),odkud se během tisíciletí dostal přes Egypt do Izraele a dále do Evropy, kde se ustálil pod názvem KNIHA UTVÁŘENÍ. Sefer Jeciru můžeme považovat za stěžejní kabbalistické dílo, které hluboce ovlivnilo nejen starověký svět, ale i evropskou kulturu. Jeho zlomky se objevují v Egyptě
 Tato kniha nese podnázev Světlo světa Beriah, světa - spíše druhé úrovně, nebo ještě lépe druhé fáze Stvoření. Svět Aciluth vzniká - obrazně řečeno - v temnotách. V Mojžíšově Genesis je popis této fáze v prvních dvou verších úvodní kapitoly, a mohli bychom ji přirovnat k právě se zrodivší myšlence, která již ale má naprosto přesný tvar a konkrétní obsah. Nebo k plodu v lůně matky, zárodku
 Název této knihy poněkud zjednodušujícím způsobem vyjadřuje její skkutečný obsah, jímž je západní esoterismus okultisického druhu, nikoli jenom magie v užším slova smyslu. Avšak pojem magie je možno chápat také velmi široce a v tomto smyslu je také v názvu této knihy použit. Zároveň se tato knihy pokouší zachytit i široké souvislosti takto pojaté magie či západního okulstistického esoterismu s
Původní MOC Kč 699
 Nakonečný, Milan: MAGIE
v historii, teorii a praxi
Se slovem magie je spojováno mnoho významů, od varietního iluzionismu, přes lidové čarodějnictví, určitý druh renesanční filosofie přírody až k "posvátné vědě" perských a staroegyptských kněží. Je spojováno s praktikami léčitelskými, ale i věšteckými, s cestami do astrálu i s vyvoláváním "duchů". Jiný význam přisuzuje slovu magie kulturní antropolog nebo etnolog, než historik přírodních věd a
Původní MOC Kč 490
 Kniha líčí osudy podivuhodných mužů, kteří svůj život zasvětili bádání v magii, kabale, alchymii a dalších odvětvích hermetismu. Najdeme tu popis vývoje tohoto prastarého učení, jehož historie sahá až k počátkům lidstva a znovu se vynořuje v magické kultuře prastarého Egypta. Toto vše je zasazeno do rámce novodobého hermetismu světového, především francouzského, který byl zasvěcovacím pramenem
 Obsahem knihy je všestranné pojednání o legendární Smaragdové desce Herma Trismegista, která je syntézou staroegyptského esoterismu a základním pramenem hermetismu. V symbolismu jejích tezí je skryta doktrína a praxe tří základních hermetických věd: magie, alchymie a astrologie. V tomto smyslu byla Smaragdová deska v období rozkvětu hermetismu za časů renesance intenzívně studována a byla v ní
Cena Kč 477 (€ 19,56)

img


Mýty opředená kniha mrtvých jmen a tajemných formulí je konečně připravena také pro české čtenáře. Tento celosvětový bestseller se zapsal snad do všech odvětví lidské snaživosti a skrze historii našeho lidstva. Od literárních autorů, jež mu přiřknuli až neskutečnou moc, a které popouzel a vybízel k psaní dalších a dalších hrůzostrašných vzkazek, až po hudební kapely, jež se zaštiťují jménem této
Původní MOC Kč 360
Cena Kč 297 (€ 12,18)

img


Owusu, Heike: RITUÁLY VOODOO V PRAXI
Magická cvičení, rituály ochrany
Voodoo je magické umění, které silou vůle ovlivňuje skutečnost. Svět, který nás obklopuje, je jen zrcadlem našeho vědomí. Magický svět obrazů se zakládá na poznání, že všechno je na všech úrovních skutečnosti vzájemně propojeno a vytváří nezměrně velkou, různorodou a neoddělitelnou síť energií. Proto magie vzniká na jednom místě, zatímco na jiném místě se její energie hromadí, aby následně
Původní MOC Kč 368
Cena Kč 117 (€ 4,80)

img