Pro základní funkčnost a zpříjemnění používání webu využíváme soubory cookies. Nastavení cookies můžete kdykoli upravit odkazem ve spodní části stránek.

       

MAGIE; HERMETISMUS

  • Hermetismus
  • Magie

Moon, Sister: WICCA - KNIHA OBŘADŮ A RITUÁLŮ
Každý den roku přináší nový začátek a novou příležitost
Tato kniha nabízí sbírku předpisů pro každý magický den roku: velké sabaty, malé sabaty, esbaty, modré měsíce a další - každý pozoruhodný den je zaznamenán a jeho síla umocněna jedinečnými obřady a rituály. Měsíc vlka k zahnání osamělosti a podpoře nezávislosti Měsíc bouřky k získání kohokoliv nebo čehokoliv, co si přejete Ostaru k obohacení pozitivní energie a usmíření se starým přítelem Lithu k
Původní MOC Kč 229,00
 Moučka, Ladislav.: CESTA POUŠTÍ - SEFER JECIRA A TAROT
Hledání dávno ztraceného člověka
72 stran o tajemství kruhů tarotu. Kniha vykládá první šifrovací rovinu Sefer Jeciry ve vztahu k velkým arkánům tarotu. Jelikož každá tarotová karta je označena hebrejským písmenem nebylo nesnadné je vložit do základního souřadnicového systému Sefer Jeciry, neboť konce prostorových os, které tato kniha popisuje jsou jimi označeny také. O to větší je ale překvapení, že i vztahy takto uspořádaných
 Moučka, Ladislav.: POSVÁTNÁ GEOMETRIE
Hledání dávno ztraceného člověka
7 kapitol na 168 stranách o tajemství a původu stromu života. Druhá část Cesty pouští nese název Posvátná geometrie aneb zrození hvězdy a je zaměřena na hledání původu a zdůvodnění tvaru stromu života. Tato práce je pokusem o sjednocení zdánlivě nesouvisejících zlomků starověké moudrosti s některými, ne příliš jasně osvětlenými částmi Starého i Nového zákona; vše na pozadí Sefer Jeciry, knihy, o
 Moučka, Ladislav: 72 TALISMANŮ MERKURSKÉ SFÉRY
Hledání dávno ztraceného člověka
Kniha je dokončením práce Éliphase Léviho Klíčky Šalamounovy, kterou roku 1861 sepsal pro svého žáka barona Spedalieriho. Obsahuje kresby a návody ke zhotovení 72 talismanů, které Lévimu sloužily v magické praxi. Jsou to de facto volací znaky dvaasedmdesáti sil merkurské sféry. V této knize je představen každý z geniů zvlášť, respektive jeho talisman, těch zde naleznete všech 72. Jejich tvary a
 V této studii nechceme řešit poměr dobra a zla tak, jak je obecně pojímán. Naším záměrem je zaměřit se pouze na jediné písmenko, jež, jak se zdá, má s tímto problémem mnoho společného. Podle velmi omezeného počtu výskytů písmene Samek v hebrejských textech a hlavně v prvních partnácti kapitolách Genese můžeme usuzovat, že hebrejština by se bez tohoto písmenka docela klidně obešla; ale přesto ho
 Moučka, Ladislav: SEFER JECIRA PRAŽSKÁ
Hledání dávno ztraceného člověka
SEFER JECIRA je starověkým matematicko-astronomickým spisem, jehož vznik můžeme položit až do doby starého Uru (Sumer),odkud se během tisíciletí dostal přes Egypt do Izraele a dále do Evropy, kde se ustálil pod názvem KNIHA UTVÁŘENÍ. Sefer Jeciru můžeme považovat za stěžejní kabbalistické dílo, které hluboce ovlivnilo nejen starověký svět, ale i evropskou kulturu. Jeho zlomky se objevují v Egyptě
 Moučka, Ladislav: SEFER JECIRA PRAŽSKÁ
Hledání dávno ztraceného člověka
SEFER JECIRA je starověkým matematicko-astronomickým spisem, jehož vznik můžeme položit až do doby starého Uru (Sumer),odkud se během tisíciletí dostal přes Egypt do Izraele a dále do Evropy, kde se ustálil pod názvem KNIHA UTVÁŘENÍ. Sefer Jeciru můžeme považovat za stěžejní kabbalistické dílo, které hluboce ovlivnilo nejen starověký svět, ale i evropskou kulturu. Jeho zlomky se objevují v Egyptě
 Moučka, Ladislav: SEFER JECIRA PRAŽSKÁ
Hledání dávno ztraceného člověka
SEFER JECIRA je starověkým matematicko-astronomickým spisem, jehož vznik můžeme položit až do doby starého Uru (Sumer),odkud se během tisíciletí dostal přes Egypt do Izraele a dále do Evropy, kde se ustálil pod názvem KNIHA UTVÁŘENÍ. Sefer Jeciru můžeme považovat za stěžejní kabbalistické dílo, které hluboce ovlivnilo nejen starověký svět, ale i evropskou kulturu. Jeho zlomky se objevují v Egyptě
 Tato kniha nese podnázev Světlo světa Beriah, světa - spíše druhé úrovně, nebo ještě lépe druhé fáze Stvoření. Svět Aciluth vzniká - obrazně řečeno - v temnotách. V Mojžíšově Genesis je popis této fáze v prvních dvou verších úvodní kapitoly, a mohli bychom ji přirovnat k právě se zrodivší myšlence, která již ale má naprosto přesný tvar a konkrétní obsah. Nebo k plodu v lůně matky, zárodku
 Název této knihy poněkud zjednodušujícím způsobem vyjadřuje její skkutečný obsah, jímž je západní esoterismus okultisického druhu, nikoli jenom magie v užším slova smyslu. Avšak pojem magie je možno chápat také velmi široce a v tomto smyslu je také v názvu této knihy použit. Zároveň se tato knihy pokouší zachytit i široké souvislosti takto pojaté magie či západního okulstistického esoterismu s
Původní MOC Kč 699,00
 Nakonečný, Milan: MAGIE
v historii, teorii a praxi
Se slovem magie je spojováno mnoho významů, od varietního iluzionismu, přes lidové čarodějnictví, určitý druh renesanční filosofie přírody až k "posvátné vědě" perských a staroegyptských kněží. Je spojováno s praktikami léčitelskými, ale i věšteckými, s cestami do astrálu i s vyvoláváním "duchů". Jiný význam přisuzuje slovu magie kulturní antropolog nebo etnolog, než historik přírodních věd a
Původní MOC Kč 490,00
 Kniha líčí osudy podivuhodných mužů, kteří svůj život zasvětili bádání v magii, kabale, alchymii a dalších odvětvích hermetismu. Najdeme tu popis vývoje tohoto prastarého učení, jehož historie sahá až k počátkům lidstva a znovu se vynořuje v magické kultuře prastarého Egypta. Toto vše je zasazeno do rámce novodobého hermetismu světového, především francouzského, který byl zasvěcovacím pramenem
 Obsahem knihy je všestranné pojednání o legendární Smaragdové desce Herma Trismegista, která je syntézou staroegyptského esoterismu a základním pramenem hermetismu. V symbolismu jejích tezí je skryta doktrína a praxe tří základních hermetických věd: magie, alchymie a astrologie. V tomto smyslu byla Smaragdová deska v období rozkvětu hermetismu za časů renesance intenzívně studována a byla v ní
 Owusu, Heike: RITUÁLY VOODOO V PRAXI
Magická cvičení, rituály ochrany
Voodoo je magické umění, které silou vůle ovlivňuje skutečnost. Svět, který nás obklopuje, je jen zrcadlem našeho vědomí. Magický svět obrazů se zakládá na poznání, že všechno je na všech úrovních skutečnosti vzájemně propojeno a vytváří nezměrně velkou, různorodou a neoddělitelnou síť energií. Proto magie vzniká na jednom místě, zatímco na jiném místě se její energie hromadí, aby následně
Původní MOC Kč 368,00
Cena Kč 117,00 (€ 4,80)

img


Ve světové literatuře sotva existuje jiný spis, schopný podat tolik informací najednou. Teoretická první část je skutečným klíčem všech okultních a psychických nauk a její soustava byla od té doby jen upevněna a zdůvodněna všemi poznatky moderní psychologické a "metapsychické" vědy. Druhá část, praktická a sebevýchovná, je skutečným souborem všech hlavních údajů, které v tomto směru máme a které
 Ve světové literatuře sotva existuje jiný spis, schopný podat tolik informací najednou. Teoretická první část je skutečným klíčem všech okultních a psychických nauk a její soustava byla od té doby jen upevněna a zdůvodněna všemi poznatky moderní psychologické a "metapsychické" vědy. Druhá část, praktická a sebevýchovná, je skutečným souborem všech hlavních údajů, které v tomto směru máme a které
 Ve světové literatuře sotva existuje jiný spis, schopný podat tolik informací najednou. Teoretická první část je skutečným klíčem všech okultních a psychických nauk a její soustava byla od té doby jen upevněna a zdůvodněna všemi poznatky moderní psychologické a "metapsychické" vědy. Druhá část, praktická a sebevýchovná, je skutečným souborem všech hlavních údajů, které v tomto směru máme a které
 AUTOR: Philippus Theophrastus Paracelsus PŘEKLAD: Jaroslav Novák VAZBA: měkká - paperback - brož POČET STRAN: 98
 Paracelsus: AZOTH
"O stromu neboli linii života" od Theoprasta Bombasta von Hohenheim
Když chce někdo znát tajemství mnohých skrytých věcí, potom ať nehledá nikde jinde, než u Pána Boha, který je jediným stvořitelem a znalcem veškerého tajemství. Nikdo otiž nemůže toužícímu a hledajícímu lépe vyjevit a naučit všechna tajemství, než ten, který je počátkem a původcem veškerého tajemství a umění nebeských i pozemských věcí. OBSASH: První kapitola Druhá kapitola O stromu (lignum) a
 AUTOR: Paracelsus ORIGINÁL: De Occuta Philosophia Theophrsti Paracelsi PŘEKLAD: Jaroslav Novák VAZBA: měkká - paperback - brož POČET STRAN: 60