Pro základní funkčnost a zpříjemnění používání webu využíváme soubory cookies. Nastavení cookies můžete kdykoli upravit odkazem ve spodní části stránek.

       

MYSTIKA; SPIRITISMUS

  • Filosofie
  • Mystika
  • Okultismus
  • Spiritismus

Aram, Kurt: MAGIE A MYSTIKA
v minulosti a současnosti
První české vydání zásadní knihy dokumentující vývoj magických a mystických učení od dob babylonských až po současnost (kniha vyšla v roce 1929). Dílo neuvěřitelné už jen svým rozsahem! Kurt Aram (vlastním jménem Hans Fischer) byl německý novinář a spisovatel, který bývá spolu s Gustavem Meyrinkem a Augustem Strindbergem řazen mezi tři magické básníky a vykladače. AUTOR: Kurt Aram ORIGINÁL: Magie
Původní MOC Kč 649,00
 Pole mediumity je složité a její popis musí být bez literárních fantazií a bez osobních spekulací. Je to souhrn faktů, které se dokazují samy sebou a nikoliv teoriemi. Fakta podléhají neměnným a přirozeným zákonům ve vesmíru, které by měly být všem známy. Především těm, kteří se o mediumitu vážně zajímají, protože ona patří k všeobecnému dědictví lidstva. AUTOR: Edgar Armond PŘEKLAD: Helena
Cena Kč 97,00 (€ 3,98)

img


Arnold, Clinton: SÍLY TEMNOTY
Mocnosti a síly v listech apoštola Pavla
V posledních letech jsme svědky velkého nárůstu okultních aktivit. Jaké síly se za nimi skrývají? Jakým způsobem jim můžeme čelit? Americký novozákonní biblista zkoumá řeckořímské a židovské pohledy na působení duchovních mocností a sil a jejich vlivu na člověka. Poté se zaměřuje na výklad konkrétních míst v listech apoštola Pavla, které se těmito otázkami zabývají. Zjišťuje, že se nejedná o
 AŠTÁVAKRAGÍTA
staroindická filosofická báseň
V jednom z nejhlubších filosofických textů historie písemnictví rozmlouvá mytický mudrc dávnověku Aštávakra se svým žákem králem Džanakou o stěžejních otázkách života a o způsobu, jak dosáhnout poznání a vnitřního osvobození. Ačkoli tento skvost ducha vznikl před mnoha staletími, osloví i dnes svým poeticky podaným nadčasovým poselstvím zanícené spirituální badatele i milovníky orientální kultury.
Cena Kč 187,00 (€ 7,67)

img


Vesmír je Boží sen: vystupuje z Jeho rozumu a opět se do Něj noří. Vesmír je produkt Božího rozumu. Všechny tyto životy, všechna ta opětovná vtělení jsou snovými závoji, klamnými, neskutečnými viděními, klamnými vzrušeními, zjeveními obrazotvornosti. Vy jste úplnost, vy jste Bůh! Ponořte se hluboko do Pravdy, a za tím, co vyhlíží jako  mnoho rozličností, uzříte Jediného. Ten Jediný je Bůh.
 Z PŘEDMLUVY: Tyto dopisy jsem dostala v době mezi 16.květnem a 20.říjnem 1920. Se souhlasem jejich autora jsem je uspořádala pro zveřejnění. Doufám, že ten, kdo bude tyto dopisy číst, se bude snažit číst s otevřenou myslí, maje stále na paměti, že pravda je jako démant o mnoha stranách. Pokud má téma těchto dopisů hodnotu, vyvolá u čtenáře odezvu a pomůže mu postoupit na cestě k cíli. OBSAH:
 Kniha známé autorky, v níž objasňuje, jak přišla ke svému guruovi. Připojeny jsou texty jejího manžela o svobodném zednářství. AUTOR: Alice A. Baileyová ORIGINÁL: Unfinished Autobiography PŘEKLAD: Lily Císařovská VAZBA: pevná - hardback - váz POČET STRAN: 294
Původní MOC Kč 279,00
 V tomto průkopnickém díle David Bakan zpochybňuje lidový pohled na Freuda jako sekulárního intelektuála, který se vzdělává spíše v moderní kultuře než v židovských tradicích. Bakan tvrdí, že otec psychologie byl hluboce ovlivněn mystickou tradicí, která představuje protiklad vědecké metody.  Autor vychází z předpokladu, že freudovská psychoanalytická teorie je z velké části zakořeněna v židovském
Původní MOC Kč 299,00
 Kniha se zabývá způsobem našeho myšlení, negativním životním postojem a vším, co je třeba podstoupit, abychom to změnili. Žijeme v jednom z významných klíčových období dějin. Za posledních sto let prošlo lidstvo více změnami než za celá dvě předcházející tisíciletí. V naší společnosti převládá atmosféra odcizení od tradičních kulturních hodnot. Civilizace dvacátého století je naplněna intenzivním
 Komunikace s mírumilovnými mimozemšťany v českých zemích. Samizdatové vydání knihy obsahující texty sdělení č.1-378, která obdržel autor od různých mimozemských přátel, převážně z Plejád. Důležité je, aby lidé naší malé, ale duchovně téměř nejvyspělejší země na naší planetě Zemi, měli možnost se právě v tuto chvíli dozvědět o těchto civilizacích, které s námi chtějí navázat kontakt ve velkém
 BHAGAVADGÍTÁ neboli ZPĚV VZNEŠENÉHO
Bible staré i dnešní Indie
...Ten, kdo pracuje a od svého úkolu neutíká, dojde kosmické spravedlnosti i dokonalosti, ať mu byl osudem přiřčen jakýkoliv úkol, a v tom je útěšná modlitba i výchovná hodnota Bhagavadgíty, Bhagavadgíta  neodvrací své zraky od věcí pozemských, nečiní rozdílu mezi cestou práce a cestou rozjimání, nybrž naopak velkým, nesmrtelným hymnem opěvuje soulad věcí lidských s věcmi božskými...  PŘEKLAD: Jan
 Hlavní postava příběhu opouští - s vědomím vlastní neúspěšnosti a marnosti - realitu běžného života a vydává se na riskantní, nejistou a možná i sebezničující cestu za poznáním. Tak jako mnozí před ním, klade si i on otázku, zda lze nalézt klíč k univerzálnímu poznání světa; a pokud ano, jakou cenu je třeba zaplatit. Jeho faustovská cesta zasvěcení vede nejen pozemským světem, ale i nekonečnou
Cena Kč 97,00 (€ 3,98)

img


Helena Petrovna Blavatská (1831-1891) byla významná osobnost duchovního života poloviny a konce 19.století a zakladatelka Theosofické společnosti. Věnovala se okultismu, její okolí ji uznávalo  pro údajné nadpřirozené schopnosti. Okultní povídky jsou beletrizovanou, odlehčenou formou jejího vnímání světa. Poprvé vyšly v roce 1924 a obsahují příběhy plné tajemna, napětí, překvapení a mrazivého
 Borgia, Anthony: ŽIVOT VE SVĚTĚ NESPATŘENÉM
Podrobné vyprávění o životě v duchovním světě od monsignore Roberta Hugha Bensona
Kniha podává jednu z nejúplnějších zpráv o tom, co následuje po fyzické smrti. Prostředníkem byl duchovně vnímající Anthony Borgia, kterému své zkušenosti vyprávěl monsignore Robert Hugh Benson, syn někdejšího canterburského arcibiskupa. V této poutavé knize se monsig. R. H. Benson zabývá takovými tématy, jako jsou domov odpočinku, vzdělávací ústavy, duchovní půda a duchovní květiny, zábava, říše
Cena Kč 247,00 (€ 10,13)

img


Autor oslovuje ty, kteří chtějí vědět něco o svém nitru a o technikách sebezkoumání. Uvádí soubor disciplín, cvičení a technik, užitečných pro vlastní duchovní rozvoj. Obrací se k naléhavé potřebě dnešní doby vyvažovat horečné tempo a stoupající napětí záměrně pěstovanou psychohygienou. Je praktickým poučením, jeak vyrovnávat činnost orientovanou ven osvěžujícími obdobími tvořivého vnitřního
 Brunton, Paul: EGO / OD ZROZENÍ KE ZNOVUZROZENÍ
Zápisky Paula Bruntona, svazek 6
Kniha zkoumá aspekty složiteého původu, přirozenosti a osudu ega, ve své úplnosti vede k hlubokému duchovnímu pochopení. Dozvíte se informace, které si ego nepřeje, abyste je věděli. Autor osvětluje roli smrti v postupných cyklech života, vyjasňuje mylné představy o reinkarnaci, o problémech karmy a vztahu osudu ke svobodné vůli. AUTOR: Paul Brunton ORIGINÁL: The Ego, From Birth to Rebirth
Cena Kč 177,00 (€ 7,26)

img


OBSAH: Mystérium zla Dobrodružství meditace Karma - zákon následků Je duše v srdci? Vnitřní slovo Je svět iluzí? Přehodnocení asketického mysticismu Insight
 Brunton, Paul: HLEDÁNÍ
Zápisky Paula Bruntona, svazek 2
OBSAH: Co je hledání Volba cesty Nezávislá stezka Organizované skupiny Individuální vývoj Žák - učitel AUTOR: Paul Brunton PŘEKLAD: R.Formánková, A.Krejčová, M.Marešová, M.Michalová,
 Brunton, Paul: INSPIRACE A NADJÁ
Zápisky Paula Bruntona, svazek 14
Jedna z nejpoetičtějších částí Zápisků, vysvětluje paradoxní povahu Nadjá, radí, jak nalézt zdroj inspirace a učinit z něj trvalou přítomnost, popisuje místa, kde se setkává lidské a božské. AUTOR: Paul Brunton ORIGINÁL: Inspiration and The Overself PŘEKLAD: R.Formánková, A.Krejčová, M.Marešová, M.Michalová, O.Palková VAZBA: pevná - hardback - váz POČET STRAN: 304 PŮVODNÍ CENA: Kč 149,-
 Tento svazek do hloubky rozpracovává třináctou a čtrnáctou z dvaceti osmi kategorií osobních poznámek Dr. Paula Bruntona, určených pro posmrtné vydání. Oba náměty tohoto svazku zkoumají duchovní požadavek jak pěstovat plné lidství člověka. AUTOR: Paul Brunton PŘEKLAD: R.Formánková, A.Krejčová, M.Marešová, M.Michalová, O.Palková VAZBA: pevná - hardback - váz POČET STRAN: 408