Pro základní funkčnost a zpříjemnění používání webu využíváme soubory cookies. Nastavení cookies můžete kdykoli upravit odkazem ve spodní části stránek.

       

MYSTIKA; SPIRITISMUS

  • Filosofie
  • Mystika
  • Okultismus
  • Spiritismus

Aram, Kurt: MAGIE A MYSTIKA
v minulosti a současnosti
První české vydání zásadní knihy dokumentující vývoj magických a mystických učení od dob babylonských až po současnost (kniha vyšla v roce 1929). Dílo neuvěřitelné už jen svým rozsahem! Kurt Aram (vlastním jménem Hans Fischer) byl německý novinář a spisovatel, který bývá spolu s Gustavem Meyrinkem a Augustem Strindbergem řazen mezi tři magické básníky a vykladače. AUTOR: Kurt Aram ORIGINÁL: Magie
Původní MOC Kč 649,00
Cena Kč 477,00 (€ 19,56)

img


Pole mediumity je složité a její popis musí být bez literárních fantazií a bez osobních spekulací. Je to souhrn faktů, které se dokazují samy sebou a nikoliv teoriemi. Fakta podléhají neměnným a přirozeným zákonům ve vesmíru, které by měly být všem známy. Především těm, kteří se o mediumitu vážně zajímají, protože ona patří k všeobecnému dědictví lidstva. AUTOR: Edgar Armond PŘEKLAD: Helena
Cena Kč 97,00 (€ 3,98)

img


Arnold, Clinton: SÍLY TEMNOTY
Mocnosti a síly v listech apoštola Pavla
V posledních letech jsme svědky velkého nárůstu okultních aktivit. Jaké síly se za nimi skrývají? Jakým způsobem jim můžeme čelit? Americký novozákonní biblista zkoumá řeckořímské a židovské pohledy na působení duchovních mocností a sil a jejich vlivu na člověka. Poté se zaměřuje na výklad konkrétních míst v listech apoštola Pavla, které se těmito otázkami zabývají. Zjišťuje, že se nejedná o
 Vesmír je Boží sen: vystupuje z Jeho rozumu a opět se do Něj noří. Vesmír je produkt Božího rozumu. Všechny tyto životy, všechna ta opětovná vtělení jsou snovými závoji, klamnými, neskutečnými viděními, klamnými vzrušeními, zjeveními obrazotvornosti. Vy jste úplnost, vy jste Bůh! Ponořte se hluboko do Pravdy, a za tím, co vyhlíží jako  mnoho rozličností, uzříte Jediného. Ten Jediný je Bůh.
 Z PŘEDMLUVY: Tyto dopisy jsem dostala v době mezi 16.květnem a 20.říjnem 1920. Se souhlasem jejich autora jsem je uspořádala pro zveřejnění. Doufám, že ten, kdo bude tyto dopisy číst, se bude snažit číst s otevřenou myslí, maje stále na paměti, že pravda je jako démant o mnoha stranách. Pokud má téma těchto dopisů hodnotu, vyvolá u čtenáře odezvu a pomůže mu postoupit na cestě k cíli. OBSAH:
 Kniha se zabývá způsobem našeho myšlení, negativním životním postojem a vším, co je třeba podstoupit, abychom to změnili. Žijeme v jednom z významných klíčových období dějin. Za posledních sto let prošlo lidstvo více změnami než za celá dvě předcházející tisíciletí. V naší společnosti převládá atmosféra odcizení od tradičních kulturních hodnot. Civilizace dvacátého století je naplněna intenzivním
 Komunikace s mírumilovnými mimozemšťany v českých zemích. Samizdatové vydání knihy obsahující texty sdělení č.1-378, která obdržel autor od různých mimozemských přátel, převážně z Plejád. Důležité je, aby lidé naší malé, ale duchovně téměř nejvyspělejší země na naší planetě Zemi, měli možnost se právě v tuto chvíli dozvědět o těchto civilizacích, které s námi chtějí navázat kontakt ve velkém
 Hlavní postava příběhu opouští - s vědomím vlastní neúspěšnosti a marnosti - realitu běžného života a vydává se na riskantní, nejistou a možná i sebezničující cestu za poznáním. Tak jako mnozí před ním, klade si i on otázku, zda lze nalézt klíč k univerzálnímu poznání světa; a pokud ano, jakou cenu je třeba zaplatit. Jeho faustovská cesta zasvěcení vede nejen pozemským světem, ale i nekonečnou
Cena Kč 97,00 (€ 3,98)

img


Helena Petrovna Blavatská (1831-1891) byla významná osobnost duchovního života poloviny a konce 19.století a zakladatelka Theosofické společnosti. Věnovala se okultismu, její okolí ji uznávalo  pro údajné nadpřirozené schopnosti. Okultní povídky jsou beletrizovanou, odlehčenou formou jejího vnímání světa. Poprvé vyšly v roce 1924 a obsahují příběhy plné tajemna, napětí, překvapení a mrazivého
 Autor oslovuje ty, kteří chtějí vědět něco o svém nitru a o technikách sebezkoumání. Uvádí soubor disciplín, cvičení a technik, užitečných pro vlastní duchovní rozvoj. Obrací se k naléhavé potřebě dnešní doby vyvažovat horečné tempo a stoupající napětí záměrně pěstovanou psychohygienou. Je praktickým poučením, jeak vyrovnávat činnost orientovanou ven osvěžujícími obdobími tvořivého vnitřního
 Brunton, Paul: EGO / OD ZROZENÍ KE ZNOVUZROZENÍ
Zápisky Paula Bruntona, svazek 6
Kniha zkoumá aspekty složiteého původu, přirozenosti a osudu ega, ve své úplnosti vede k hlubokému duchovnímu pochopení. Dozvíte se informace, které si ego nepřeje, abyste je věděli. Autor osvětluje roli smrti v postupných cyklech života, vyjasňuje mylné představy o reinkarnaci, o problémech karmy a vztahu osudu ke svobodné vůli. AUTOR: Paul Brunton ORIGINÁL: The Ego, From Birth to Rebirth
 OBSAH: Mystérium zla Dobrodružství meditace Karma - zákon následků Je duše v srdci? Vnitřní slovo Je svět iluzí? Přehodnocení asketického mysticismu Insight Spoléhání na sebe nebo na žákovství Očíšťování citu Etická způsobilost hledajícího Vzdání se ega Zkoušky a zkušební doba hledajícího Co můžeme udělat pro filozofii? AUTOR: Paul Brunton ORIGINÁL: Essays on the Quest PŘEKLAD: A.Krejčová,
 Brunton, Paul: HLEDÁNÍ
Zápisky Paula Bruntona, svazek 2
OBSAH: Co je hledání Volba cesty Nezávislá stezka Organizované skupiny Individuální vývoj Žák - učitel AUTOR: Paul Brunton PŘEKLAD: R.Formánková, A.Krejčová, M.Marešová, M.Michalová, O.Palková VAZBA: pevná - hardback - váz POČET STRAN: 396
 Brunton, Paul: INSPIRACE A NADJÁ
Zápisky Paula Bruntona, svazek 14
Jedna z nejpoetičtějších částí Zápisků, vysvětluje paradoxní povahu Nadjá, radí, jak nalézt zdroj inspirace a učinit z něj trvalou přítomnost, popisuje místa, kde se setkává lidské a božské. AUTOR: Paul Brunton ORIGINÁL: Inspiration and The Overself PŘEKLAD: R.Formánková, A.Krejčová, M.Marešová, M.Michalová, O.Palková VAZBA: pevná - hardback - váz POČET STRAN: 304 PŮVODNÍ CENA: Kč 149,-
 Tento svazek do hloubky rozpracovává třináctou a čtrnáctou z dvaceti osmi kategorií osobních poznámek Dr. Paula Bruntona, určených pro posmrtné vydání. Oba náměty tohoto svazku zkoumají duchovní požadavek jak pěstovat plné lidství člověka. AUTOR: Paul Brunton PŘEKLAD: R.Formánková, A.Krejčová, M.Marešová, M.Michalová, O.Palková VAZBA: pevná - hardback - váz POČET STRAN: 408
 Brunton, Paul: OSVÍCENÁ MYSL / BOŽSKÁ MYSL
Zápisky Paula Bruntona, svazek 16
Tento svazek předkládá definitivní popis "Osvícení" a zkoumá principy, které jsou jeho základem. Pojednává s bezpříkladnou jasností o rozdílnostech mezi inspirovanou lidskou a božskou identitou, dokonale osvětluje pevný cíl duchovního vývoje a poskytuje měřítko, kterým se má hodnotit tvrzení o "spojení s Bohem". AUTOR: Paul Brunton ORIGINÁL: Enlightened Mind, Divine Mind PŘEKLAD: R.Formánková,
 OBSAH: Hledání Cvičení pro Hledání Relaxuj a odeber se do ústraní Základní meditace Tělo Emoce a etika Intelekt Ego Od zrození k znovuzrození Uzdravování sama sebe Negace: temný stín na světě Úvahy Lidská zkušenost Umění v kultuře Orient Sensitivové Vnitřní potřeba náboženství AUTOR: Paul Brunton PŘEKLAD: R.Formánková, A.Krejčová, M.Marešová, M.Michalová, O.Palková VAZBA: měkká - paperback -
 Brunton, Paul: POKROČILÁ KONTEMPLACE / MÍR VE VÁS
Zápisky Paula Bruntona, svazek 15
Autor zkoumá podstatu přeorientování pozornosti od ega k Nadjá a ukazuje nám, jak to lze provést. Naznačuje, jak žít uvnitř hledání, uvnitř ticha Nadjá, potom, když byl onen přechod proveden. AUTOR: Paul Brunton ORIGINÁL: Advanced Contemplation, The Peace Within You PŘEKLAD: R.Formánková, Z.Jaroš, A.Krejčová, M.Marešová, M.Michalová, O.Palková VAZBA: pevná - hardback - váz POČET STRAN: 408 PŮVODNÍ
 Brunton, Paul: RELATIVITA FILOZOFIE MYSL
Zápisky Paula Bruntona, svazek 13
Do hloubky rozpracovaná devatenáctá, dvacátá a dvacátá první kategorie ze Zápisků. AUTOR: Paul Brunton ORIGINÁL: Relativity, Philosophy, and Mind PŘEKLAD: R.Formánková, A.Krejčová, M.Marešová, M.Michalová, O.Palková VAZBA: pevná - hardback - váz POČET STRAN: 628
 Brunton, Paul: SENZITIVOVÉ
Zápisky Paula Bruntona, svazek 11
Senzitivové je aktuální a informované hodnocení mysticismu, paranormálních zkušeností, sekt a kultů. Vzhledem k tomu, že je kniha založena na jasném rozdělení mezi plodnou duchovní činností a nebezpečným okouzlením okultismem, bude nesmírně užitečná těm čtenářům, kteří provádějí nebo hodlají provádět jakýkoli druh duchovních cvičení, psychologům a psychiatrům, i lidem, kteří nejsou schopni