Pro základní funkčnost a zpříjemnění používání webu využíváme soubory cookies. Nastavení cookies můžete kdykoli upravit odkazem ve spodní části stránek.

       

MYSTIKA; SPIRITISMUS

  • Filosofie
  • Mystika
  • Okultismus
  • Spiritismus

Šeblová, Helena: POSELSTVÍ - 1.díl
Truhlice pokladů 1. až 3.část
Na své životní pouti jsme prošli mnoha zkušenostmi. Nezbytným poznáním byla éra magie. Magie byla důležitýml vývojovým stupněm, který nebylo možné přeskočit. Obsahovala mnoho důležitých zásad, bez kterých bychom ve svém vývoji nemohli pokračovat dál. Nadešel však konec vlády mágů. Setrvačnost magického myšlení a cítění nám působila veliké potíže. Je však dobojováno. Zákony magie již nejsou
 Šeblová, Helena: POSELSTVÍ - 2.díl
Truhlice pokladů 4. až 5.část
Na své životní pouti jsme prošli mnoha zkušenostmi. Nezbytným poznáním byla éra magie. Magie byla důležitýml vývojovým stupněm, který nebylo možné přeskočit. Obsahovala mnoho důležitých zásad, bez kterých bychom ve svém vývoji nemohli pokračovat dál. Nadešel však konec vlády mágů. Setrvačnost magického myšlení a cítění nám působila veliké potíže. Je však dobojováno. Zákony magie již nejsou
 Shoshanna, Brenda: ŽIDOVSKÁ DHARMA
Praktická příručka k judaismu a zenu
Podle zásad dvou z nejstarších a nejuznávanějších tradic moudrosti - židovství a zen-buddhismu - dnes aktivně žije stále více lidí, a to nejen rodilí Židé, ale i ostatní. Židovská dharma je utkána z osobních příběhů spojených s učením židovských i zenových posvátných textů, z podobenství a příběhů i anekdot spojených s konkrétními návody, jak je uplatňovat v životě. Tímto způsobem nám poskytuje
Cena Kč 197,00 (€ 8,08)

img


Strach o živobytí probouzí ve vyhnanci jeho skrytý, dřímající intelekt, převážně však jako zbraň, takže každým vynikajícím civilizačním vynálezem vyhnanec jen prohlubuje svůj exil. Čím víc se ohrazuje od skutečnosti a vytváří umělou realitu, množí jen exkrementy vlastního strachu. Pro každého člověka dnes tedy platí totéž, co pro Kaina:"Hřích usídlil se před tvým prahem: přemož ho!" A to také
 Velmi podnětná kniha, která by neměla chybět v knihovně žádného opravdového žáka duchovní Cesty. AUTOR: Annick de Souzenelle PŘEKLAD: Miloslav Šebela VAZBA: měkká - paperback - brož POČET STRAN: 312
 Souzenelle, Annick: ŽENSKÝ PÓL BYTÍ
aneb TEČKA ZA ADAMOVÝM ŽEBREM
Annick de Souzenelle, autorka Symbolismu lidského těla, se v této knize zabývá otázkou ženství, a to jakožto ženství v biologickém smyslu, dále ženství jakožto "druhé stránky Adama", vnitřní dimenze muže i ženy, ale také ženství ve smyslu celého lidstva, které má úlohu ženy ve vztahu k Bohu. Annick de Souzenelle kromě poutavého rozboru mnoha ženských i dalších biblických postav (Marie, Máří
Původní MOC Kč 340,00
 STAROČESKÝ OKULTNÍ RÁDCE
Snář, astrologie, telepatie, čtení z ruky, věštby
Tajemno, esoterika a věci mezi nebem a zemí lákají člověka od pradávna. Proto již v dávných dobách vznikaly texty o tom, jak rozluštit význam snů, nebo jak z ruky či jiných částí těla vyčíst charakter člověka, či dokonce jeho budoucnost. Kniha přínáší soubor právě takových textů, a to v jejich autentické, původní podobě, z pera různých okultistů, kteří často raději zůstávali v anonymitě. Tyto
Původní MOC Kč 499,00
 Steiner, Rudolf: ANTHROPOSOFIE
Úvod do anthroposofického světového názoru.
Anthroposofie chce mluvit o světě a o člověku tak, aby tu opět bylo něco, čemu moderní vědomí může rozumět, tak jako se rozumělo dávné vědě, dávnému umění, dávnému náboženství dávným vědomím. Anthroposofie má pro tento hlas samotného lidského srdce veliký úkol. Není ničím jiným, nežli lidskou touhou přítomné doby. Vyjadřuje to, po čem člověk nejhoroucněji touží pro své vnější i vnitřní bytí.
 Tento přednáškový cyklus Dr.Rudolfa Steinera byl konaný v Kolíněod 28.prosince 1912 do 1.ledna 1913. Jedná se o zápis přednášejícím neprohlédnutý a vydaný tiskem r.1932 Marií Steinerovou s její předmluvou. OBSAH: Jednotný plán světových dějin. Setkání tří duchovních proudů v básni Bhagavadgita Gíta, védy, sánkja, jóga - základy poznání Spojení tří duchovních proudů v Kristově podnětu. Nauka
Původní MOC Kč 178,00
 Steiner, Rudolf: DUCHOVNÍ VEDENÍ ČLOVĚKA A LIDSTVA
Výsledky duchovědného bádání o vývoji lidstva
AUTOR: Rudolf Steiner ORIGINÁL: Die geistige Führung des Menschen und der Menschheit PŘEKLAD: Josef Stejskal VAZBA: měkká - paperback - brož POČET STRAN: 64
 Steiner, Rudolf: DUCHOVNÍ VÝKLAD KE GOETHOVĚ FAUSTU II.
Faustovský problém. Romantická a klasická Valpuržina noc.
"...ten, kdo chce přijmout spirituální impulsy, ten nalézá také strategická místa odporu vůči zlu, ten nalézá určitá východiska k oněm impulsům, jež se mají vyvíjet právě na odporování zlu..." "...Lidé budou muset poznat, co vše musí (jako určitou sílu) lidská duše vynaložit, aby mocnou nadvládu zla jednak překonávala, jednak přeměnila v impulsy dobra..."(Rudolf Steiner) AUTOR: Rudolf Steiner
Původní MOC Kč 250,00
 Steiner, Rudolf: EGYPTSKÉ MÝTY A MYSTÉRIA
Jejich vztah k duchovním silám působícím v přítomné době
Tento přednáškový cyklus byl konaný v Lipsku od 2.do 14.září 1908. AUTOR: Rudolf Steiner ORIGINÁL: Ägyptische Mythen und Mysterien PŘEKLAD: autor překladu neuveden VAZBA: pevná - hardback - váz POČET STRAN: 175 PŮVODNÍ CENA: Kč 198,-
Původní MOC Kč 198,00
 Steiner, Rudolf: IDEA SOCIÁLNÍ TROJČLENNOSTI
kultura - politika - ekonomika
...lidé říkají: "...ale za této situace se tyto myšlenky nedají uskutečnit". Tak tomu však není. Proti uskutečnění určitých idejí v přítomnosti jsou jedinou překážkou ti lidé, kteří mají výše uvedenou víru a k tomu moc brzdivě působit v jejím smyslu. (Rudolf Steiner) AUTOR: Rudolf Steiner VAZBA: pevná - hardback - váz POČET STRAN: 190
 Steiner, Rudolf: INICIAČNÍ POZNÁNÍ
Duchovní a fyzický vývoj světa a lidstva z pohledu anthroposofie
V této knize Rudolf Steiner vysvětluje, jak aktivovat vlastní myšlení, aby dokázalo "hmatat" v duchovním světě, jak rozvíjet imaginativní, inspirované a intuitivní vědomí, aby mohlo vstoupit do éterného, astrálního a duchovního světa. Ukazuje, jaký je náš život mezi usnutím a probuzením i mezi smrtí a novým narozením; co skrývá sen a k čemu nás vyzývá strážce prahu, když kolem něho procházíme při
 AUTOR: Rudolf Steiner VAZBA: pevná - hardback - váz POČET STRAN: 211 PŮVODNÍ CENA: Kč 198,-
Původní MOC Kč 198,00
 Steiner, Rudolf: MYSTIKA NA ÚSVITU NOVODOBÉHO DUCHOVNÍHO ŽIVOTA
a její vztah k modernímu světovému názoru
Jedno z nejzásadnějších děl Rudolfa Steinera a moderní evropské esoteriky vůbec se po letech opět představuje českému čtenáři. Tento dnes již klasický spis, který byl přeložen do mnoha světových jazyků, vás provede hlavními milníky duchovních dějin lidstva - učením nejvýznamnějších mystiků západního světa, - a ukáže vám, jak číst jejich díla, abyste správně pochopili souvislosti mezi jejich
 Steiner, Rudolf: OSM MEDITACÍ
Jedna z cest k sebepoznání člověka
Člověk není jen hmotné tělo. Samotné hmotné tělo by podlehlo zákonům mrtvé hmoty a rozpadlo by se. Avšak ani to, co bychom mohli nazvat oživujícím tělem a co Rudolf Steiner nazývá tělem éterným či elementárním, není spolu s fyzickým tělem celý člověk. Ten má totiž ještě dvě další, vyšší nadsmyslová těla: astrální tělo a Já, které jsou jeho skutečnou podstatou. Rudolf Steiner zde v osmi kapitolách,
 Steiner, Rudolf: OTČENÁŠ
esoterní úvaha
"Chtěl bych vám dnes vyprávět sice o malé, ale zato nesmírně důležité části kapitoly o skrytém pokladu náboženství. Přitom uvidíte, že půjde o skutečnost, která je známa všem, byť i nejprostším lidem naší kultury. Je to skutečnost duchovní, skrývající v sobě nejhlubší esoterní pravdy a základy, které je třeba jen vyhledat, abychom poznali, jak moudrá a tajuplná jsou propojení v duchovním životě
 Kniha je novým vydáním knihy vydané nakladatelstvím Fabula v roce 1998 a je rozšířené o vybrané části ze Steinerových přednášek, které téma konkrétně doplňují. Umělecké pojetí života a spektrum smrti odhaluje nové, významné a dosud nikdy neuveřejněné souvislosti. Kniha odpovídá na stále větší množství otázek o tom, jak získat spojení mezi světem živých a zemřelých a o tom, jakým pozoruhodným
Původní MOC Kč 268,00
 Steiner, Rudolf: ŠEST STUPŇŮ VĚDECKÉHO POZNÁNÍ
pozorování, matematizování, experiment, imaginace, inspirace, intuice
Osm přednášek. AUTOR: Rudolf Steiner VAZBA: pevná - hardback - váz POČET STRAN: 152