Pro základní funkčnost a zpříjemnění používání webu využíváme soubory cookies. Nastavení cookies můžete kdykoli upravit odkazem ve spodní části stránek.

       

MYSTIKA; SPIRITISMUS

  • Filosofie
  • Mystika
  • Okultismus
  • Spiritismus

AUTOR: Rudolf Steiner VAZBA: pevná - hardback - váz POČET STRAN: 187 PŮVODNÍ CENA: Kč 220,-
Původní MOC Kč 220,00
Cena Kč 277,00 (€ 11,36)

img


AUTOR: Rudolf Steiner ORIGINÁL: Weltenwunder, Seelenprüfungen und Geistesoffenbarungen VAZBA: pevná - hardback - váz POČET STRAN: 216 PŮVODNÍ CENA: Kč 218,-
Původní MOC Kč 218,00
 Steiner, Rudolf: TAJEMSTVÍ PRAHU
cyklus sedmi přednášek
Rudolf Steiner líčí v této knize duševní a duchovní děje probíhající zvýšenou měrou v každém člověku, který se cvičeními a meditacemi zajímá o sebepoznání a nadsmyslové světy. Vylíčené děje jsou také mistrným psychologkcým rozhovorem, který nám bude pomáhat překlenout problémy současného duševního života, jako je vztah zesíleného myšlení a cítění, vztah rozvíjení lotosových květů (čaker) a
 Steiner, Rudolf: TAJNÁ VĚDA V NÁSTINU
O dosahování nadsmyslových poznatků
Tajná věda Rudolfa Steinera představuje myšlenkové základy duchovní vědy. Spolu s Theosofií a Poznáváním vyšších světů tvoří hlavní prameny hlubšího poznání člověka a světa. Nejedná se o myšlenkovou konstrukci vázanou jen na smyslovou zkušenost, ale o sktuečnosti, které jsou stále přítomné ve sféře věčnosti a jsou vnímatelné duchovním zrakem. OBSAH: Charakter tajné vědy Podstata lidství Spánek a
 OBSAH: Podstata rosikruciánství Devaterá a sedmerá bytost člověka Nebeský svět a svět živlů Sestup k novému zrození Život mezi smrtí a zrozením Osud Zákon karmy a problém vykoupení Sedm stavů vědomí Sluneční lidé, duchové ohně Měsíční lidé Příprava vzniku Země Vznik smrti Budoucnost lidstva Podstata zasvěcení AUTOR: Rudolf Steiner ORIGINÁL: Die Theosofie der Rosenkrutz - GA 99 PŘEKLAD:
 Steiner, Rudolf: THEOSOFIE
Úvod do nadsmyslového poznání světa a určení člověka
Theosofie je první knihou Rudolfa Steinera obsahující soustavu základních pojmů. O tyto základní pojmy pak mohl v následujících letech opřít svůj výklad o dalších, vyšších oblastech nadsmyslna, jak to dokládají jeho spisy i nesčetné cykly jeho přednášek. V dějinách lidstva to byl vůbec první pokus objasnit nadsmyslové skutečnosti průhlednými, vědomě plně uchopitelnými myšlenkami. AUTOR: Rudolf
 AUTOR: Rudolf Steiner ORIGINÁL: Allgemeine Menschenkunde als Grundlage der Pädagogik PŘEKLAD: Ferdinand Hudeček, Jan Dostál VAZBA: pevná - hardback - váz POČET STRAN: 254
 Tírtha, Bhárati: DRGDRŠJAVIVÉKA
Zkoumání podstaty "vidícího" a "viděného"
DRGDRŠJAVIVÉKA je zasvěcené pojednání o pátrání po podstatě "vidícího" a "viděného". Autor díla, pravděpodobně indický mudrc Bhárati Tirtha, vede čtenáře pomocí metafyzického rozlišování mezi Já a ne-já k pochopení a postupnému uskutečnění univerzální duchovní jednoty, Boha ve všem. Specifickým rysem tohoto středověkého sanskrtského traktátu je podrobný popis různých druhů samádhi (duchovních
Cena Kč 97,00 (€ 3,98)Tomáš, Eduard: 108 MEDITACÍ
jógových rad, postřehů a pokynů pro pokročilé
V Tibetu, když se dívka vdává, upletou jí z vlasů 108 copánků pro štěstí. V této zemi bývá číslo 108 odjakživa považováno za šťastné. Meditace, rady a pokyny, jichž je v naší knize obsaženo právě 108, kladou určité nároky na čistotu charakteru, bystrý intelekt a opravdovost srdce. Proto jsou určeny především pro vnitřně pokročilé zájemce o duchovní prohloubení a Poznání. Meditace nejsou
 Abychom se mohli sjednotit s pravdou života, musíme ji vroucně milovat a ctít. Cestou lásky a milosrdenství by tak měl projít každý opravdový adept duchovních nauk bez ohledu na vyznání - jógin, křesťan či buddhista. AUTOR: Eduard Tomáš VAZBA: pevná - hardback - váz - s přebalem POČET STRAN: 48
 Tomáš, Eduard: CESTA USKUTEČNĚNÍ
Televizní kurs asparšajógy o 9 lekcích
AUTOR: Eduard Tomáš VAZBA: měkká - paperback - brož POČET STRAN: 130 PŮVODNÍ CENA: Kčs 35,-
Cena Kč 177,00 (€ 7,26)

img


Jóga Velikého Symbolu, jakož i ostatní nauky k ní příslušející byly ve své domovině vždy přísně střeženy a byly majetkem jen několika málo lidí. Nyní se tato nauka dostává k nám společně s jinými naukami a stává se majetkem široké veřejnosti. Jak je to možné? Je to právě nejen možné, ale dokonce i zákonité, je to přirozené pro mentální vývoj člověka. AUTOR: Eduard Tomáš VAZBA: měkká - paperback -
 Tomáš, Eduard: KAMENNÁ SEKERA
Metafyzické příběhy I.
POVÍDKY: Kamenná sekera Příběh o kočičce Amálce Mariino dítě Odkaz strýce Davida Kde je ten třetí? Shledání Trestní spis Muž, který viděl všechno jinak Gemonth-Amonova dýka Model Máří Magdalény AUTOR: Eduard Tomáš VAZBA: měkká - paperback - brož POČET STRAN: 206
 Žil jednou vznešený Milarepa, klenot všech jogínů, v jeskyni ležící nedaleko poutního místa Ňanangu. Shromáždili se tam všichni jeho slavní žáci prvního pořadí, kteří již dosáhli klidu vědomí, i veliký počet věřících laiků obojího pohlaví.   OBSAH: Pod vysokým nebem Žákem čaroděje V klášteře Přípravná léta Na zcestí Cesta Osvobozen AUTOR: Eduard Tomáš VAZBA: měkká - paperback - brož POČET STRAN:
Cena Kč 127,00 (€ 5,21)Přednáškový triptych na téma duchovní zkratky nese název podle své závěrečné části, jíž autor přičítá zásadní význam, neboť "nebeská stezka" je metodou převratnou, a to obrazně i doslova. Dochází při ní totiž k fundamentálnímu obratu v duchovním nazírání adepta. AUTOR: Eduard Tomáš VAZBA: pevná - hardback - váz - s přebalem POČET STRAN: 90
 Vážení a milí přátelé, nechtěl jsem Vás ani sebe zatěžovat vzpomínkami na minulost, je daleko lepší žít ve stálé přítomnosti - v TEĎ. Věčná přítomnost okamžiku v bezčasém nyní vydá za všechny paměti. Věřím však a doufám, že jsem Vám tímto neúplným a zpřeházeným životopisem přece jen kousek duchovní cesty naznačil a zároveň odhalil hlubší příčiny a spojitosti, které vyplývají z příhod života, jenž
 Tři přednášky dr. Eduarda Tomáše, jež právě upoutaly vaši laskavou pozornost, vznikaly samostatně, bez zamýšlené obsahové návaznosti. Přesto dohromady tvoří logický, vnitřně provázaný celek, zaznamenávající všechny aspekty duchovní cesty - od seznámení se s nezbytnými předpoklady ducchovního úspěchu a hlavními překážkami, přes analýzy a meditace až po působivé nastínění zkušenosti jednoty všeho a
Původní MOC Kč 180,00
 Tomáš, Eduard: TAJEMNÉ ABSOLUTNO
ukázky mystického života jednoho z žáků jógy
Absolutno nezáří, nemá začátku a nebude mít nikdy ani konce... AUTOR: Eduard Tomáš VAZBA: pevná - hardback - váz - s přebalem POČET STRAN: 65 PŮVODNÍ CENA: Kč 150,-
 Tomáš, Eduard: TAJEMSTVÍ JOGÍNOVO
Metafyzické příběhy II
POVÍDKY: Stříbrný květ Nesmrtelný Kylián Modrá víla Oči ukřižovaného Byl to justiční omyl? Bílá paní Stremšínská Nejtěžší případ detektiva Broka Tajemství jogínovo Půlnoční zvon AUTOR: Eduard Tomáš VAZBA: měkká - paperback - brož POČET STRAN: 242
 Dotknou-li se klamné formy toho, co je bez formy, svitne vědění. Učme se poznávat vládu věčného a sílu jeho proměn skrze to, co je karmicky pomíjející. Jenom tak poznáme dokonalé buddhovství velkého Dordžečhanga, třebaže pochází z moudrosti, již nelze učit! AUTOR: Eduard Tomáš VAZBA: pevná - harback - váz - s přebalem POČET STRAN: 198