Pro základní funkčnost a zpříjemnění používání webu využíváme soubory cookies. Nastavení cookies můžete kdykoli upravit odkazem ve spodní části stránek.

       

MYSTIKA; SPIRITISMUS

  • Filosofie
  • Mystika
  • Okultismus
  • Spiritismus

Kapinus, Jaromír: NADHMOTNÝ SVĚT
Úvod do parapsychologie
Paranormální jevy vystupují ve všech dobách, kulturách a náboženstvích. Jejich vysvětlení záviselo vždy na kulturní vyspělosti doby, ve které vystupují. Ve středověku to byly symboly manifestace ďábla. Archaické kultury v nich vidí působení zemřelých osob a přírodních duchů. Dnes jsou paranormální jevy nejenom zdrojem zmatku, spekulace a podvodu, ale také, což je nejdůležitější, objektem vědeckého
 Kardec, Allan: KNIHA DUCHŮ
Zprávy ze záhrobí
Filozofické výklady o nesmrtelnosti duše, o povaze duchů a jejich vztahu k lidem. Zákony mravnosti, život v přítomnosti a v budoucnosti, budoucnost lidstva. Podle výpovědí duchů prostřednictvím medií sestavil a uspořádal Allan Kardec. OBSAH: Bůh Všeobecné prvky vesmíru Stvoření Různost lidských ras Pluralita světů Úvahy o stvoření Životní princip Organické a neorganické bytosti Život a smrt
 Kardec, Allan: KNIHA DUCHŮ
Pojednání o povaze bytí
Kniha duchů Allana Kardeca je klasickým dílem ezoteriky a spirituality. Tvoří ji otázky a odpovědi, které jsou označeny číslováním podobně, jako verš v Bibli. Tato kniha má poskytnout čtenáři poučení a vedení na složité a přitom vznešené cestě životem. Skutečnými autory této knihy jsou údajně duchové, přebývající "na onom světě", zároveň však s láskou a soucitem pozorující nás - živé lidské
Původní MOC Kč 258,00
 Kardec, Allan: KNIHA MEDIÍ
Praktický spiritism
Úplné poučení duchů vyššího řádu o všech druzích manifestací, o způsobu obcování se světem neviditelným, o vyvinování mediumity a o obtížích při výkonu spiritismu. Zjeveno vyššími duchy prostřednictvím různých medií. Systematicky pomocí duchů uspořádal Allan Kardek. Dle překladu Františka Pavlíčka, finančního komisaře a čestného člena pařížské vědecké "Společnosti pro psychická studia"
 Kardec, Allan: KNIHA MEDIÍ
Praktický spiritism
Úplné poučení duchů vyššího řádu o všech druzích manifestací, o způsobu obcování se světem neviditelným, o vyvinování mediumity a o obtížích při výkonu spiritismu. Zjeveno vyššími duchy prostřednictvím různých medií. Systematicky pomocí duchů uspořádal Allan Kardek. Dle překladu Františka Pavlíčka, finančního komisaře a čestného člena pařížské vědecké "Společnosti pro psychická studia"
Původní MOC Kč 189,00
 Kardec, Allan: SPIRITISMUS
Co jest spiritismus?
OBSAH: Pojednání o spiritismu ze stránky vědecké Pojednání o spiritismu ze stránky náboženské Stručný návod ke zřizování spiritistických kroužků a vyvinování medií AUTOR: Allan Kardec (Allan Kardek) VAZBA: pevná - hardback - váz POČET STRAN: 100
Cena Kč 147,00 (€ 6,03)

img


Co je lidstvo lidstvem, snaží se lidé odhalit tajemství svého bytí, tajemství vesmíru a bádají nad svým původem, nad pravdivostí či nepravdivostí mnoha náboženských nebo vědeckých teorií o významu, historii a budoucnosti lidstva. Cílem této publikace je objasnit tajemství a smysl existence lidstva, jakož i duchovního světa ve světle Pravdy. OBSAH: Můj životní příběh Univerzální zákony jsoucna O
 Klocek, Dennis: ALCHYMIE DUŠE
Škola zření - průvodce vyšším vnímáním
Dennis Klocek - anthroposof, umělec, vědec, zahradník a alchymista, v této knize ukazuje, jak může být latentní schopnost "zření" probuzena vědomými akty vůle a pravidelnou duchovní praxí. Jeho poznatky se zakládají na alchymické tradici a západní ezoterní stezce zasvěcení, kterou rozvinul Rudolf Steiner. Tato praxe bude pomáhat k porozumění alchymického obrazu cesty duše, vede nás na Alchymickou
Původní MOC Kč 290,00
Cena Kč 197,00 (€ 8,08)

img


OBSAH: Védský kult sómy a tzv. "pohanství" O antické gnozi Byl Simon Mág "Ježíš Kristus" AUTOR: Jan Kozák VAZBA: měkká - paperback - brož POČET STRAN: 60
 Mandejci jsou velmi uzavřeným společenstvím. Mezi jejich církevními texty hraje výjimečnou roli "kniha mrtvých", Diwan Abatur. Toto vydání si klade za cíl předložit tento pozoruhodný text v co možná nejsrozumitelnější podobě, k čemuž by mělo napomoci i jeho vůbec první srovnání s Egyptskou knihou mrtvých a základní informace o mandejské církvi. AUTOR: Jaromír Kozák VAZBA: měkká - paperback - brož
Cena Kč 177,00 (€ 7,26)

img


Kozák, Jaromír: EGYPTSKÁ KNIHA MRTVÝCH I
Kapitoly o vycházení z hmotného světa do bezbřehé záře
Egyptská kniha mrtvých představuje vrcholné dílo světové duchovní literatury popisující posmrtné stavy, a poskytuje tak průvodce duši putující ke Světlu. Svým poselstvím je podobná ostatním knihám mrtvých, na rozdíl od nich je však mnohem podrobnější. Egypťané věnovali studiu záhrobního života mimořádnou pozornost, a proto tato kniha - jako jedna z mála - poskytuje účinný a úplný nástroj pro duši
 Kozák, Jaromír: EGYPTSKÁ KNIHA MRTVÝCH II
Kapitoly o vycházení z hmotného světa do bezbřehé záře
Druhý svazek Egyptské knihy mrtvých završuje soubor textů, které dotvářejí toto zásadní duchovní dílo. Zahrnuje modlitby k Bezbřehé záři, modlitby obsažené v Egyptské knize mrtvých a sbírku textových amuletů. V podstatě tvoří rituál, kterým bylo probouzeno vědomí zemřelého a duše byla směrována, aby se spojila s Bezbřehou září, a tím ukončila své nucené návraty do světa hmoty nebo se alespoň
 Kozák, Jaromír: ETIOPSKÁ KNIHA MRTVÝCH
Kniha o tajemstvích nebe a země
Kniha je pozoruhodná nejen svým charakterem duchovní zádušní památky, ale i dominantním souborem svatých jmen - manter. Tím je výjimečná a zároveň obtížnější ke studiu. Abychom čtenáři pochopení textu usnadnili, zařadili jsme proto do tohoto svazku deset následujících textů:Etiopská kniha mrtvých (Pro zavinutí a ospravedlnění)Kniha o tajemstvích nebe a zeměVize Panny Marie (Ráje a Pekla)O příbytku
Původní MOC Kč 249,00
 Kozák, Jaromír: PISTIS SOFIE
Skutečné učení Ježíše Krista o nekonečném světle
Pistis Sofia je zásadní dílo pro zkoumání počátků křesťanství. Boří odvěký názor, že se z Ježíšovy doby nedochovaly žádné písemné památky. Mnozí badatelé přesto upozorňovali, že nejspíše existoval nějaký soubor textů, ze kterého čerpali i pisatelé evangelií a pracovně ho označovali jako pramen Q. A nyní vám tento zdroj předkládáme a umožňujeme nahlédnout do samotné organizace a obsahu Ježíšova
Původní MOC Kč 315,00
 Kozák, Jaromír: ŽIVOTOPIS SVATÉHO ISSY
pocházející z kláštera Hemis v Malém Tibetu
Text obsahuje pozoruhodnou zprávu o počátcích židovského národa, o egyptském pobytu a o Mojžíšovi. Tato zpráva nevychází z Bible, a zejména informací o Mojžíšovi je bližší Talmudu, kde se o Mojžíšovi mluví jako o králi Egypta. Realisticky působí popis Ježíšova pobytu v Indii, včetně jeho studia svatých textů. Velmi zajímavý je dze i psychologický moment, proč se Ježíš tolik orientoval na sociální
 Kozák, Jaromír: ŽIVOTOPIS SVATÉHO ISSY
Tajemné svědectví o pobytu Ježíše Nazaretského v Indii
Objevný dokument, střežený po staletí v tibetských klášterech a měnící dějiny křesťanského světa. Unikátní záznam učení muže, který za dávných časů proroků kazal jediného Boha téměř v celém tehdy známém světě a který milost Boží povýšil na zákon a život pro Boha a v Bohu na smysl existence. PŘELOŽIL: Jaromír Kozák VAZBA: pevná - hardback - váz - s přebalem POČET STRAN: 93
Cena Kč 147,00 (€ 6,03)Král, Miloslav: KOSMICKÁ PAMĚŤ
Hledání smyslu kosmu a člověka
Teoretický vědec prožil roku 1990 důležité setkání, které do základu změnilo jeho další lidské i profesní směřování: setkání s vlastním nevědomím. Jako člověk vyzbrojený jemnými nástroji exaktního myšlením tak může podat jedinečné svědectví, v němž se snoubí věda s intuicí a fyzika s psychologií v nové podobě, o níž se lze domnívat, že představuje model vědeckého myšlení budoucí generace,
Původní MOC Kč 278,00
Cena Kč 157,00 (€ 6,44)

img


Krishnamurti, Jiddu: SVOBODA NA POČÁTKU I NA KONCI
Můžete křížem krážem projít celou zem, ale nakonec se stejně budete muset vrátit k sobě
Stěžejní kniha jednoho z nejvýznamnějších duchovních učitelů 20. století, jenž po celém světě rozmlouval s širokým publikem i s významnými filosofy, vědci, umělci a duchovními lidmi o potřebě radikální proměny člověka.Jako filosof záměrně nevytvářel žádný žádný systém, nýbrž se zabýval zcela obyčejnými věcmi každodenního života a problémy současné společnosti, jako je korupce, násilí, hledání
Původní MOC Kč 289,00
 Krupička, Jiří: ZMATEK
Největším nepřítelem lidstva je pitomost
V dnešním světě vzniká paradox. Houstnoucí síť informací nevyjasňuje pohled na lidstvo jako celek, nepomáhá mysli vytvářet si soustavný a nerozporný obraz lidského světa. Dochází k opaku. Tato záplava už sama o sobě zvyšuje zmatek v lidských myslích o stavu světa. Je tedy vůbec nějaká naděje, že lidstvo si bude vědět rady se stále hustší a až příliš často nebezpečnější spletí problémů, se stále
Původní MOC Kč 369,00
 Kubištová-Škochová, Věra: ABECEDA OKULTISMU
aneb VYUŽITÍ TAJNÝCH VĚD V PRAXI
Příručka, obsahující základní znalosti na úseku okultních, jinak také tajných - tajemných věd. Snář, planetář, horoskopy, ruko- a leboznalství, výklad z karet a tabulky osudu - orakulum - jsou i ve 20.století důkazem touhy člověka po úniku ze světa nesnesitelných trampot, zoufalství, beznaděje a přilišné civilizace, jež přináší stále více škody a starostí než spokojenosti a užitku. AUTOR: Věra