Pro základní funkčnost a zpříjemnění používání webu využíváme soubory cookies. Nastavení cookies můžete kdykoli upravit odkazem ve spodní části stránek.

       

MYSTIKA; SPIRITISMUS

  • Filosofie
  • Mystika
  • Okultismus
  • Spiritismus

Tato kniha je plodem dlouhého života, výcviku ve velkých tibetských lámaseriích a výsledkem sil, získaných věrným dodržováním Zákonů. Je to vědění, které učili už pradávní předkové a které je zapsáno v egyptských pyramidách, ve vysokých chrámech And i v největší pokladnici okultního vědění světa - v tibetských výšinách. AUTOR: T. Lobsang Rampa ORIGINÁL: Doctor from Lhasa PŘEKLAD: Jitka Badoučková
 "O této knize já, její autor, prohlašuji, že je naprosto pravdivá. Někteří lidé zabředlí v materialismu se možná rozhodnou považovat ji raději za fikci. Volba je na vás - věřte či nevěřte, každý podle svého dosaženého stupně vývoje. Nehodlám na toto téma vést diskuse ani odpovídat na dotazy k němu se vztahující. Tato kniha, jako ostatně všechny mé knihy, je pravdivá." (T.L.Rampa) AUTOR: T. Lobsang
 Tato kniha je pokračováním Třetího oka a Lékaře ze Lhasy. Autor zdůrazňuje, že všechno, co píše, je Pravda, nikoliv fikce. Jeho osobní zážitky jsou prodchnuty hlubokými znalostmi o košatosti lidské osobnosti. AUTOR: T. Lobsang Rampa PŘEKLAD: Jitka Badoučková, Petr Pokorný VAZBA: měkká - paperback - brož POČET STRAN: 182 PŮVODNÍ CENA: Kč 109,-
Cena Kč 97,00 (€ 3,98)

img


AUTOR: T. Lobsang Rampa ORIGINÁL: You foreverer PŘEKLAD: Jitka Badoučková ILUSTRACE: Zdenka Krejčová VAZBA: měkká - paperback - brož POČET STRAN: 180
 Tato kniha není román, ba ani dílo vědecko-fantastické. Je to naprosto nepřikrášlená pravda o tom, co se mi opravdu přihodilo, a znovu tu prohlašuji, že v ničem nepřeháním. Doufám, že v ní najdete zalíbení a dokážete jí uvěřit. Pokud ne, mohlo by to být i tím, že jste doposud nedosáhli potřebeného vývojového stádia. AUTOR: T. Lobsang Rampa ORIGINÁL: Tibetan Sage PŘEKLAD: Jitka Badoučková VAZBA:
 Autor byl v sedmi letech poslán do lámaserie, aby zde studoval lékařství. V lámaserii byl vybrán, jako jediný v té době, pro zvláštní operaci ´otevření třetího oka´, jejímž účelem je stimulovat onu část mozku, v níž je uloženo centrum našeho mimosmyslového vnímání. Jeho vrozený talent je tímto zákrokem zmnohonásoben a Lobsang Rampa nejenže vidí pouhým okem auru, z níž se učí vyčíst duchovní
 Dr. T. Lobsang Rampa v této knize odpovídá na dotazy čtenářů o metafyzice. Dále zde Rampa už jako ochrnutý líčí své problémy s tiskem, televizí a dalšími médii. AUTOR: T. Lobsang Rampa ORIGINÁL: Feeding the Flame PŘEKLAD: Marra Ljubková ILUSTRACE: Zdenka Krejčová VAZBA: měkká - paperback - brož POČET STRAN: 120 PŮVODNÍ CENA: Kč 126,-
 Ohlašuje se kosmický převrat a v tomto bodě obratu dějin stojí Duchovní škola Zlatého Růžového Kříže opět před úkolem, co možná nejlépe připravit všechny, "kdo mají uši, aby slyšeli, a oči, aby viděli", na přicházející události. Zároveň musí být každému hledajícímu člověku ukázány velkolepé možnosti, které tato doba celému lidstvu nabízí. Univerzální bratrstvo vyzařuje do tohoto světa ve stále
 V knize poukazuje autor na to, že zdaleka ne všechno, co se zdobí jménem Růže a Kříže, je ve skutečnosti, v universálne - gnostickém významu slova, pravý Růžový Kříž. Co rozumíme pod universálním, gnostickým významem Růžového Kříže? Pro toho kdo hledá nestrannou odpověď je určena tato kniha! Jasně ukazuje o co v podstatě jde, přejeme-li si opravdového osvobození. Popisuje význam magie a zasvěcení,
 Rinpočhe, Sogjal: TIBETSKÁ KNIHA O ŽIVOTĚ A SMRTI
Nová duchovní klasika předního učitele tibetského buddhismu
V tomto významném a obsáhlémdíle, jehož české vydání je doplněno předmluvou prezidenta Václava Havla, spojuje mistr buddhistické meditace a mezinárodní mluvčí Sogjal-rinpočhe starobylou moudrost Tibetu s moderním výzkumem smrti a umírání a povahy vesmíru. V nebývalém rozsahu objasňuje kniha majestátní vizi života a smrti a také prostá, ale účinná cvičení z jádra tibetské tradice, která může
 Roberts, Jane: SETHOVY PROMLUVY
Seth přichází s novým ohromujícím pohledem na tento svět; promlouvá skrze médium
Seth je osobnost, která nemá fyzickou podobu a komunikuje s naším světem skrze spisovatelku Jane Roberts. V průběhu hypnotických sezení Seth odhaluje tajemství života a smrti. Vypráví o realitě, která nám dosud uniká, ale je v našich možnostech jí poznat. Tato úžasná kniha je souborem Sethových myšlenek a názorů, které byly zaznamenány přesně tak, jak je diktoval. Seth vysvětluje, co můžeme
Původní MOC Kč 188,00
 Rohr, Richard: HLEDÁNÍ SVATÉHO GRÁLU
Vnitřní cesta k pravdě a k sobě samému
Dnešní lidé se mohou od velkých příběhů a mýtů mnohému naučit. Největším přínosem pro většinu mužů jsou starodávné legendy o rytířích, kteří hledají svatý grál. Tyto legendy v jádru vybízejí k opuštění pohodlné každodennosti a jsou výzvou k objevování pravdy o nás samých. Otec Rohr tyto příběhy oživuje a ukazuje, že navzdory kulturním proměnám zůstává i dnes univerzální pravda nezměněna a její
 Sanchez, Victor: UČENÍ DONA CARLOSE
Popis technik, které prováděl Don Juan a jeho bojovníci
Tato kniha je stručným, nicméně nanejvýš srozumitelným shrnutím a vysvětlením světa dona Juana, a zároveň praktickým průvodcem určeným k provádění technik, které, jsou-li správně použity, umožňují přístup do oddělené skutečnosti popisované Carlosem Castanedou. Na jejích stránkách čtenář nalezne odpovědi na otázky, jež vyvolává Castanedovo dílo, a stejně tak podrobný popis technik, které prováděl
 Sanitrák, Josef: KONEC ZLATÉ ÉRY
Dějiny české mystiky 2
Druhá část Dějin české mystiky bezprostředně navazuje na první, která se zabývá převážně osobností Karla Weinfurtera. Poslední období jeho působení je úzce spjato s vlivem a aktivitami anglického mystika Paula Bruntona, který se zvlášť zasloužil o celosvětovou popularizaci indického mudrce Ramana Mahárišiho. Právě Weinfurter představil Bruntona české veřejnosti, přeložil jeho zásadní knihy, a
Původní MOC Kč 329,00
Cena Kč 147,00 (€ 6,03)

img


Třetí část Dějin české mystiky uzavírá v našich dějinách ojedinělou knižní řadu a zároveň se vrací ke kořenům novodobé české mystiky a uvádí její počátky v širším společenském a duchovním dobovém kontextu. Autor podává příběhy protagonistů svého vyprávění se zjevnými sympatiemi, ovšem se snahou o možná až nemilosrdnou objektivitu. Na rozdíl od mnoha předchozích, většinou jednostranně pojatých
Původní MOC Kč 329,00
 Zažehnutí plamene mystiky v naší zemi je spjato především s osobou Karla Weinfurtera, protagonisty první části třídílného cyklu Dějiny české mystiky. Přestože byl ve své době populární postavou nejen v okruhu alternativních duchovědních bádání, bylo až dosud o jeho životě poměrně málo informací, zkreslených navíc nejrůznějšími deziformacemi, ale často i vědomě a záměrně šířenými pomluvami či
Původní MOC Kč 299,00
 Schaik, John: PROČ SE JEŽÍŠ NEOŽENIL S MARIÍ MAGDALÉNOU
Stručná historie esoterního křesťanství
Odkud se vzala myšlenka, že Ježíš a Marie spolu něco měli? Odvozuje se od dvou citátů z gnostických knih. Koncepce ženatého Ježíše vychází z Mariina evangelia, jež je součástí tzv. Berlínského kodexu a z Filipova evangelia, známého z knihovny z Nag Hammádí. V obou evangeliích se nacházejí pasáže, kterých se využívá jako poukazů na milostný vztah mezi Marií a Ježíšem. Autor, nizozemský historik a
Původní MOC Kč 219,00
 Schnell, Donald: ZASVĚCENÍ
Metafyzické dobrodružství nejvyššího řádu
Babadží, známý též jako Mahá avatár - velké vtělení,je snad nejmysterióznější postavou duchovní Indie. Třebaže se nikdy neobjevuje na veřejnosti, existuje o něm mnoho zpráv - ať domnělých či autentických, povětšině však značně kusých - které vypovídají o zcela mimořádné povaze tohoto "nesmrtelného jogína". Jen vzácně se v literatuře podaří nad příběhem rozprostřít auru povznášející posvátnosti,
Původní MOC Kč 228,00
 Schreiber, Hermann: OKULTISMUS
Poselství z neznáma
Rakouský autor bestsellerů dobře známý i u nás se ve svém standardním díle o okultismu zabývá tajemnem a svědectvími o záhadných jevech, jako jsou magie, předpovídání budoucnosti, čarodějnictví,telepatie, vampyrismus, víra v ďábla a vymítání ďábla, zombie, pověry nebo kouzla, která vyvolávají lásku. Pomocí mnoha sebraných pramenů a citátů nás seznamuje se světem tajemna, který člověka přitahoval
Původní MOC Kč 279,00
Cena Kč 147,00 (€ 6,03)

img


Schüré, Eduard: VELCÍ ZASVĚCENCI
Tajné dějiny náboženství
OBSAH: Rama (Cyklus arijský) Krišna (Indie a zasvěcení brahmanské) Hermes (Taje Egypta) Mojříš (Poslání Israele) Orfeus (Taje Dionysovy) Pythagoras (Taje delfské) Plato (Taje v Eleusis) Ježíš (Poslání Kristovo) AUTOR: Eduard Schüré VAZBA: pevná - hardback - váz POČET STRAN: 372