Pro základní funkčnost a zpříjemnění používání webu využíváme soubory cookies. Nastavení cookies můžete kdykoli upravit odkazem ve spodní části stránek.

       

MYSTIKA; SPIRITISMUS / Steiner, Rudolf


Steiner, Rudolf: ANTHROPOSOFIE
Úvod do anthroposofického světového názoru.
Anthroposofie chce mluvit o světě a o člověku tak, aby tu opět bylo něco, čemu moderní vědomí může rozumět, tak jako se rozumělo dávné vědě, dávnému umění, dávnému náboženství dávným vědomím. Anthroposofie má pro tento hlas samotného lidského srdce veliký úkol. Není ničím jiným, nežli lidskou touhou přítomné doby. Vyjadřuje to, po čem člověk nejhoroucněji touží pro své vnější i vnitřní bytí.
 Tento přednáškový cyklus Dr.Rudolfa Steinera byl konaný v Kolíněod 28.prosince 1912 do 1.ledna 1913. Jedná se o zápis přednášejícím neprohlédnutý a vydaný tiskem r.1932 Marií Steinerovou s její předmluvou. OBSAH: Jednotný plán světových dějin. Setkání tří duchovních proudů v básni Bhagavadgita Gíta, védy, sánkja, jóga - základy poznání Spojení tří duchovních proudů v Kristově podnětu. Nauka
Původní MOC Kč 178
 Steiner, Rudolf: DUCHOVNÍ VEDENÍ ČLOVĚKA A LIDSTVA
Výsledky duchovědného bádání o vývoji lidstva
AUTOR: Rudolf Steiner ORIGINÁL: Die geistige Führung des Menschen und der Menschheit PŘEKLAD: Josef Stejskal VAZBA: měkká - paperback - brož POČET STRAN: 64
 Steiner, Rudolf: DUCHOVNÍ VÝKLAD KE GOETHOVĚ FAUSTU II.
Faustovský problém. Romantická a klasická Valpuržina noc.
"...ten, kdo chce přijmout spirituální impulsy, ten nalézá také strategická místa odporu vůči zlu, ten nalézá určitá východiska k oněm impulsům, jež se mají vyvíjet právě na odporování zlu..." "...Lidé budou muset poznat, co vše musí (jako určitou sílu) lidská duše vynaložit, aby mocnou nadvládu zla jednak překonávala, jednak přeměnila v impulsy dobra..."(Rudolf Steiner) AUTOR: Rudolf Steiner
Původní MOC Kč 250
 Steiner, Rudolf: EGYPTSKÉ MÝTY A MYSTÉRIA
Jejich vztah k duchovním silám působícím v přítomné době
Tento přednáškový cyklus byl konaný v Lipsku od 2.do 14.září 1908. AUTOR: Rudolf Steiner ORIGINÁL: Ägyptische Mythen und Mysterien PŘEKLAD: autor překladu neuveden VAZBA: pevná - hardback - váz POČET STRAN: 175 PŮVODNÍ CENA: Kč 198,-
Původní MOC Kč 198
 Steiner, Rudolf: IDEA SOCIÁLNÍ TROJČLENNOSTI
kultura - politika - ekonomika
...lidé říkají: "...ale za této situace se tyto myšlenky nedají uskutečnit". Tak tomu však není. Proti uskutečnění určitých idejí v přítomnosti jsou jedinou překážkou ti lidé, kteří mají výše uvedenou víru a k tomu moc brzdivě působit v jejím smyslu. (Rudolf Steiner) AUTOR: Rudolf Steiner VAZBA: pevná - hardback - váz POČET STRAN:
 Steiner, Rudolf: INICIAČNÍ POZNÁNÍ
Duchovní a fyzický vývoj světa a lidstva z pohledu anthroposofie
V této knize Rudolf Steiner vysvětluje, jak aktivovat vlastní myšlení, aby dokázalo "hmatat" v duchovním světě, jak rozvíjet imaginativní, inspirované a intuitivní vědomí, aby mohlo vstoupit do éterného, astrálního a duchovního světa. Ukazuje, jaký je náš život mezi usnutím a probuzením i mezi smrtí a novým narozením; co skrývá sen a k čemu nás vyzývá strážce prahu, když kolem něho procházíme při
 AUTOR: Rudolf Steiner VAZBA: pevná - hardback - váz POČET STRAN: 211 PŮVODNÍ CENA: Kč 198,-
Původní MOC Kč 198
 Steiner, Rudolf: MYSTIKA NA ÚSVITU NOVODOBÉHO DUCHOVNÍHO ŽIVOTA
a její vztah k modernímu světovému názoru
Jedno z nejzásadnějších děl Rudolfa Steinera a moderní evropské esoteriky vůbec se po letech opět představuje českému čtenáři. Tento dnes již klasický spis, který byl přeložen do mnoha světových jazyků, vás provede hlavními milníky duchovních dějin lidstva - učením nejvýznamnějších mystiků západního světa, - a ukáže vám, jak číst jejich díla, abyste správně pochopili souvislosti mezi jejich
 AUTOR: Rudolf Steiner VAZBA: pevná - hardback - váz POČET STRAN: 95
Cena Kč 197 (€ 8,08)

img


Steiner, Rudolf: OSM MEDITACÍ
Jedna z cest k sebepoznání člověka
Člověk není jen hmotné tělo. Samotné hmotné tělo by podlehlo zákonům mrtvé hmoty a rozpadlo by se. Avšak ani to, co bychom mohli nazvat oživujícím tělem a co Rudolf Steiner nazývá tělem éterným či elementárním, není spolu s fyzickým tělem celý člověk. Ten má totiž ještě dvě další, vyšší nadsmyslová těla: astrální tělo a Já, které jsou jeho skutečnou podstatou. Rudolf Steiner zde v osmi kapitolách,
 Steiner, Rudolf: OTČENÁŠ
esoterní úvaha
"Chtěl bych vám dnes vyprávět sice o malé, ale zato nesmírně důležité části kapitoly o skrytém pokladu náboženství. Přitom uvidíte, že půjde o skutečnost, která je známa všem, byť i nejprostším lidem naší kultury. Je to skutečnost duchovní, skrývající v sobě nejhlubší esoterní pravdy a základy, které je třeba jen vyhledat, abychom poznali, jak moudrá a tajuplná jsou propojení v duchovním životě
 Kniha je novým vydáním knihy vydané nakladatelstvím Fabula v roce 1998 a je rozšířené o vybrané části ze Steinerových přednášek, které téma konkrétně doplňují. Umělecké pojetí života a spektrum smrti odhaluje nové, významné a dosud nikdy neuveřejněné souvislosti. Kniha odpovídá na stále větší množství otázek o tom, jak získat spojení mezi světem živých a zemřelých a o tom, jakým pozoruhodným
Původní MOC Kč 268
 Steiner, Rudolf: ŠEST STUPŇŮ VĚDECKÉHO POZNÁNÍ
pozorování, matematizování, experiment, imaginace, inspirace, intuice
Osm přednášek. AUTOR: Rudolf Steiner VAZBA: pevná - hardback - váz POČET STRAN: 152
 AUTOR: Rudolf Steiner VAZBA: pevná - hardback - váz POČET STRAN: 187 PŮVODNÍ CENA: Kč 220,-
Původní MOC Kč 220
Cena Kč 277 (€ 11,36)

img


AUTOR: Rudolf Steiner ORIGINÁL: Weltenwunder, Seelenprüfungen und Geistesoffenbarungen VAZBA: pevná - hardback - váz POČET STRAN: 216 PŮVODNÍ CENA: Kč 218,-
Původní MOC Kč 218
 Steiner, Rudolf: TAJEMSTVÍ PRAHU
cyklus sedmi přednášek
Rudolf Steiner líčí v této knize duševní a duchovní děje probíhající zvýšenou měrou v každém člověku, který se cvičeními a meditacemi zajímá o sebepoznání a nadsmyslové světy. Vylíčené děje jsou také mistrným psychologkcým rozhovorem, který nám bude pomáhat překlenout problémy současného duševního života, jako je vztah zesíleného myšlení a cítění, vztah rozvíjení lotosových květů (čaker) a
 Steiner, Rudolf: TAJNÁ VĚDA V NÁSTINU
O dosahování nadsmyslových poznatků
Tajná věda Rudolfa Steinera představuje myšlenkové základy duchovní vědy. Spolu s Theosofií a Poznáváním vyšších světů tvoří hlavní prameny hlubšího poznání člověka a světa. Nejedná se o myšlenkovou konstrukci vázanou jen na smyslovou zkušenost, ale o sktuečnosti, které jsou stále přítomné ve sféře věčnosti a jsou vnímatelné duchovním zrakem. OBSAH: Charakter tajné vědy Podstata lidství S
 OBSAH: Podstata rosikruciánství Devaterá a sedmerá bytost člověka Nebeský svět a svět živlů Sestup k novému zrození Život mezi smrtí a zrozením Osud Zákon karmy a problém vykoupení Sedm stavů vědomí
 Steiner, Rudolf: THEOSOFIE
Úvod do nadsmyslového poznání světa a určení člověka
Theosofie je první knihou Rudolfa Steinera obsahující soustavu základních pojmů. O tyto základní pojmy pak mohl v následujících letech opřít svůj výklad o dalších, vyšších oblastech nadsmyslna, jak to dokládají jeho spisy i nesčetné cykly jeho přednášek. V dějinách lidstva to byl vůbec první pokus objasnit nadsmyslové skutečnosti průhlednými, vědomě plně uchopitelnými myšlenkami. AUTOR: Rudolf