Pro základní funkčnost a zpříjemnění používání webu využíváme soubory cookies. Nastavení cookies můžete kdykoli upravit odkazem ve spodní části stránek.

       

MYSTIKA; SPIRITISMUS / Steiner, Rudolf


Steiner, Rudolf: ANTHROPOSOFIE
Úvod do anthroposofického světového názoru.
Anthroposofie chce mluvit o světě a o člověku tak, aby tu opět bylo něco, čemu moderní vědomí může rozumět, tak jako se rozumělo dávné vědě, dávnému umění, dávnému náboženství dávným vědomím. Anthroposofie má pro tento hlas samotného lidského srdce veliký úkol. Není ničím jiným, nežli lidskou touhou přítomné doby. Vyjadřuje to, po čem člověk nejhoroucněji touží pro své vnější i vnitřní bytí.
 Tento přednáškový cyklus Dr.Rudolfa Steinera byl konaný v Kolíněod 28.prosince 1912 do 1.ledna 1913. Jedná se o zápis přednášejícím neprohlédnutý a vydaný tiskem r.1932 Marií Steinerovou s její předmluvou. OBSAH: Jednotný plán světových dějin. Setkání tří duchovních proudů v básni Bhagavadgita Gíta, védy, sánkja, jóga - základy poznání Spojení tří duchovních proudů v Kristově podnětu. Nauka
Původní MOC Kč 178,00
 Rudolf Steiner často upozorňoval na to, že astrologie odkazuje člověka nejen do historických období, ale také do budoucnosti. Budoucí astrologická kultura v duchu jeho nauky však nemůže zůstat banálním uměním interpretace osudu. Nová astrologie do sebe přijímá Kristův impulz a do duševně-duchovního charakteru karmy vnáší rozměr svobody a vyšší stupně poznání. Celé dílo Rudolfa Steinera doslova
 Steiner, Rudolf: DUCHOVNÍ VEDENÍ ČLOVĚKA A LIDSTVA
Výsledky duchovědného bádání o vývoji lidstva
AUTOR: Rudolf Steiner ORIGINÁL: Die geistige Führung des Menschen und der Menschheit PŘEKLAD: Josef Stejskal VAZBA: měkká - paperback - brož POČET STRAN: 64
 Steiner, Rudolf: DUCHOVNÍ VÝKLAD KE GOETHOVĚ FAUSTU II.
Faustovský problém. Romantická a klasická Valpuržina noc.
"...ten, kdo chce přijmout spirituální impulsy, ten nalézá také strategická místa odporu vůči zlu, ten nalézá určitá východiska k oněm impulsům, jež se mají vyvíjet právě na odporování zlu..." "...Lidé budou muset poznat, co vše musí (jako určitou sílu) lidská duše vynaložit, aby mocnou nadvládu zla jednak překonávala, jednak přeměnila v impulsy dobra..."(Rudolf Steiner) AUTOR: Rudolf Steiner
Původní MOC Kč 250,00
 Steiner, Rudolf: EGYPTSKÉ MÝTY A MYSTÉRIA
Jejich vztah k duchovním silám působícím v přítomné době
Tento přednáškový cyklus byl konaný v Lipsku od 2.do 14.září 1908. AUTOR: Rudolf Steiner ORIGINÁL: Ägyptische Mythen und Mysterien PŘEKLAD: autor překladu neuveden VAZBA: pevná - hardback - váz POČET STRAN: 175 PŮVODNÍ CENA: Kč 198,-
Původní MOC Kč 198,00
 Záznamy z esoterních hodin mají v díle Rudolfa Steinera zvláštní postavení. Vedle přednášek pro veřejnost a přednášek pro členy Anthroposofické společnosti hovořil Rudolf Steiner při různých příležitostech také k úzkému kruhu svých esoterních žáků v tzv, esoterních hodinách. Dával jim zde pokyny k meditacím a různým duchovním cvičením, vysvětloval jim ty nejintimnější otázky spirituálního života.
 V esoterních hodinách dával Rudolf Steiner instruktáž užšímu okruhu svých žáků, a to především s ohledem na jejich meditativní život a úsilí. V esoterních hodinách shromážděných v tomto třetím svazku vysvětluje prožívání meditujícího člověka i jeho počáteční obtíže, ukazuje působení Lucifera a Ahrimana a možnosti ochrany před nimi, uvádí a objasňuje různé meditační průpovědi a opakovaně se vrací k
Cena Kč 197,00 (€ 8,08)

img


První část proslulé přednáškové série R. Steinera zahrnuje přednášky o tvorbě karmických sil a o karmické podmíněnosti osudu historicky významných jednotlivců, na jejichž příkladě vysvětluje vesmírné zákonitosti vycházející z říše příčin. Vidíme zde obraz člověka ve všech bytostných článcích, působení duchovních hierarchií na každou z těchto oblastí a podrobný rozbor impulzů, které vedou k
 Steiner, Rudolf: IDEA SOCIÁLNÍ TROJČLENNOSTI
kultura - politika - ekonomika
...lidé říkají: "...ale za této situace se tyto myšlenky nedají uskutečnit". Tak tomu však není. Proti uskutečnění určitých idejí v přítomnosti jsou jedinou překážkou ti lidé, kteří mají výše uvedenou víru a k tomu moc brzdivě působit v jejím smyslu. (Rudolf Steiner) AUTOR: Rudolf Steiner VAZBA: pevná - hardback - váz POČET STRAN:
 Steiner, Rudolf: INICIAČNÍ POZNÁNÍ
Duchovní a fyzický vývoj světa a lidstva z pohledu anthroposofie
V této knize Rudolf Steiner vysvětluje, jak aktivovat vlastní myšlení, aby dokázalo "hmatat" v duchovním světě, jak rozvíjet imaginativní, inspirované a intuitivní vědomí, aby mohlo vstoupit do éterného, astrálního a duchovního světa. Ukazuje, jaký je náš život mezi usnutím a probuzením i mezi smrtí a novým narozením; co skrývá sen a k čemu nás vyzývá strážce prahu, když kolem něho procházíme při
 Základní dílo zakladatele duchovní vědy a anthroposofie Rudolfa Steinera. Autor v knize podrobně popisuje základní meditační postupy a techniky esoterního křesťanství, na které navazují jeho další spisy a přednášky. Kniha navíc obsahuje dodatek "Stupně vyššího poznání", kde jsou rozebrány tři stupně vyššího poznání - imaginace, inspirace a intuice. AUTOR: Rudolf Steiner ORIGINÁL: Wie erlangt man
 Kniha obsahuje záznam přednáškového cyklu o Janově Apokalypse. Autor se ve dvanácti přednáškách snažil posluchačům přiblížit skutečný význam Janova Zjevení (Apokalypsy) na základě anthroposofického světového názoru (duchovní vědy). Cyklus odhaluje skryté skutečnosti, které v sobě Apokalypsa obsahuje a uvádí na pravou míru i zkreslené interpretace tohoto spisu. AUTOR: Rudolf Steiner ORIGINÁL: Die
 Známý duchovní badatel Rudolf Steiner nás zasvěcuje nejen do hlubin vesmíru, ale i duše a do tajů duchovních světů všeobecně. Snad každý člověk hledá svůj vztah k životu. V této publikaci jsou nám jasnovidným způsobem odhalována tajemství Universa. AUTOR: Rudolf Steiner ORIGINÁL: ? PŘEKLAD: ? VAZBA: pevná - hardback - váz POČET STRAN: 192
 AUTOR: Rudolf Steiner VAZBA: pevná - hardback - váz POČET STRAN: 211 PŮVODNÍ CENA: Kč 198,-
Původní MOC Kč 198,00
 Steiner, Rudolf: MYSTIKA NA ÚSVITU NOVODOBÉHO DUCHOVNÍHO ŽIVOTA
a její vztah k modernímu světovému názoru
Jedno z nejzásadnějších děl Rudolfa Steinera a moderní evropské esoteriky vůbec se po letech opět představuje českému čtenáři. Tento dnes již klasický spis, který byl přeložen do mnoha světových jazyků, vás provede hlavními milníky duchovních dějin lidstva - učením nejvýznamnějších mystiků západního světa, - a ukáže vám, jak číst jejich díla, abyste správně pochopili souvislosti mezi jejich
 Steiner, Rudolf: NUTNOST A SVOBODA
Dualita pražského orloje
Rudolf Steiner v tomto přednáškovém cyklu přináší myšlenky, které se vymykají konvenčním pohledům na pojmy svobody a nutnosti. Řetězení příčin a účinků na fyzickérovině nás obvykle žene k představě nutnosti, vědomí dynamického působení bytostí na vyšších rovinách bytí nám zase dovoluje nahlédnout do tajemství svobody. V nitru lze pak prožívat svobodu jako vše, co je otevřené, přicházející a
 AUTOR: Rudolf Steiner VAZBA: pevná - hardback - váz POČET STRAN: 95
 Steiner, Rudolf: OSM MEDITACÍ
Jedna z cest k sebepoznání člověka
Člověk není jen hmotné tělo. Samotné hmotné tělo by podlehlo zákonům mrtvé hmoty a rozpadlo by se. Avšak ani to, co bychom mohli nazvat oživujícím tělem a co Rudolf Steiner nazývá tělem éterným či elementárním, není spolu s fyzickým tělem celý člověk. Ten má totiž ještě dvě další, vyšší nadsmyslová těla: astrální tělo a Já, které jsou jeho skutečnou podstatou. Rudolf Steiner zde v osmi kapitolách,
 Steiner, Rudolf: OTČENÁŠ
esoterní úvaha
"Chtěl bych vám dnes vyprávět sice o malé, ale zato nesmírně důležité části kapitoly o skrytém pokladu náboženství. Přitom uvidíte, že půjde o skutečnost, která je známa všem, byť i nejprostším lidem naší kultury. Je to skutečnost duchovní, skrývající v sobě nejhlubší esoterní pravdy a základy, které je třeba jen vyhledat, abychom poznali, jak moudrá a tajuplná jsou propojení v duchovním životě