Pro základní funkčnost a zpříjemnění používání webu využíváme soubory cookies. Nastavení cookies můžete kdykoli upravit odkazem ve spodní části stránek.

       

MYSTIKA; SPIRITISMUS / Osho


Osho: ABC OSVÍCENÍ
Duchovní slovník
Duchovní slovník, který vytvořili žáci mistra Osho z jeho promluv, obsahuje velké množství hesel zabývajících se základními otázkami duchovního života, ale i mnoha věcmi, s nimiž se setkáváme v běěžném životě. Osho je mistr, jenž svými slovy provokuje a podněcuje lidi, aby byli bdělí, vnímaví, osobití. Je to mistr nevyhýbající se žádným tématům, je to mistr jdoucí přímou cestou k poznání pravé
Původní MOC Kč 299,00
 Osho: CESTA BÍLÉHO OBLAKU
Spontánní otázky a odpovědi od 10.5. do 24.5.1974
Tibeťané mají jednu meditaci, při níž sedí zcela sami na vrcholu hory a meditují o bílých oblacích, které plynou oblohou. Pozorují je nepohnutě a spojuje se pozvolna s nimi. Sedí na vrcholcích jako bílá oblaka, bez myšlenek a jsou jen prostě zde. Bez odporu, bez boje, nic nedosahují, nic neztrácejí. Zažívají jen čisté Bytí, oslavují souzvuk, extázi, svatost... AUTOR: Osho VAZBA: měkká - paperback
Původní MOC Kč 180,00
Cena Kč 97,00 (€ 3,98)

img


Osho: CESTA KE ZKLIDNĚNÍ MYSLI
Dosažení harmonie mezi tělem a duší
Duchovní cesta, kterou ukazuje Osho, je dobrodružná výprava za poznáním funkcí mysli, nevědomí, podvědomí a vědomí, jejímž cílem je objevení toho největšího pokladu - vlastní přirozené podstaty. Osho ve svých promluvách nastavuje zcela originálním a provokativním přístupem zrcadlo, v němž člověk vidí vše, co je třeba změnit v zaběhlém životním stereotypu. A základem toho je právě zklidnění mysli,
Původní MOC Kč 229,00
 Osho: DIAMANTOVÁ SÚTRA
Promluvy o vadžraččchédiká pradžňápáramitá sútře Gautama Buddhy
Diamantová sútra patří mezi nejvýznamnější klenoty východní duchovní literatury. Vznikla přibližně pět set let po smrti historického Buddhy, ale je psána jakoby za jeho života formou dialogu Osvíceného a bódhisattvy Sbuhútiho. Diamant v názvu však není pouze vyjádřením nesmírné hodnoty této sútry, ale především její ostrosti a tvrdosti. AUTOR: Osho ORIGINÁL: The Diamond Sutra PŘEKLAD: Jana
Cena Kč 97,00 (€ 3,98)

img


Osho: HOŘČIČNÉ SEMÍNKO
Promluvy o evangeliu podle svatého Tomáše
Když Ježíš hlásá: "Království boží je jako hořčičné semínko", říká tím milion věcí. V tom tkví krása podobenství: neřeknete skoro nic, a přitom vyjádříte tolik. Hořčičné semínko je nejmenší. Bůh je neviditelný, menší než to nejmenší, jak jej tedy lze ukázat? Horčičné semínko leží na hranici viditelnosti. Vyroste však v největší z rostlin. Bůh je neviditelný a vesmír je nejviditelnější; vesmír je
 Osho: INTELIGENCE
Tvořivá odpověď na přítomnost
Osho pokračuje v sérii promluv na různá ucelená témata. V knize nazvané Inteligence Osho mluví o tom, co je to opravdová inteligence. Výrazně a varovně ji odlišuje od intelektuality, a tedy od naučeného, netvořivého způsobu myšlení. Věnuje se i širšímu pojmu mysli, proti níž staví takzvanou ne-mysl - stav, kterého člověk dosahuje při meditaci. Inteligence je v podání tohoto velkého mistra výzvou,
 Osho: INTUICE
Vědění, jež přesahuje logiku
Žádný cíl Měřítkem učiňte štěstí Přesuňte se od myšlení k cítění Osho pokračuje v sérii promluv na různá ucelená témata. Velmi důležitým nástrojem, který jsme my lidé dostali k dispozici pro svůj život, je intuice. Intuice představuje rovnocennou protiváhu či spíše "partnerku" intelektu, jelikož nám zprostředkovává informace na zcela jiné úrovni než racionální rozum, ale také než emoce. Dá se
 Osho: JÓGA, VĚDA O DUŠI
Jóga není náboženství - je to čistá věda stejně jako matematika, fyzika nebo chemie
Z jógy se dnes zachovala převážně jen tělesná cvičení, která pomáhají lidem, aby se uvolnili a dostali do rovnováhy. Jak Osho v této knize vysvětluje, nejsou tělesná cvičení tím jediným. Můžete si všimnout, že kdykoliv budete meditovat, vaše tělo přirozeně zaujme určitou polohu. Tělo a mysl jsou velmi úzce propojené, proto lze mysl zklidnit tíém, že tělo zaujme klidnou a pohodlnou polohu.
 Osho: KNIHA O EGU
Ego je jako ledovec. Pomozte mu roztát.
Osho vysvětluje, v čem spočívá rozdíl mezi naším Já a egem. Popisuje, jak se ego chová a jak se naopak projevuje naše pravé Já. Tvrdí, že společnost, škola i rodiče z nás od narození za každou cenu dělají někoho jiného, než co odpovídá naší vlastní bytosti. Svým typicky provokativním způsobem pak ukazuje, jak tyto falešné masky shodit a získat svou původní, přirozenou prostotu – jinými slovy být
Původní MOC Kč 268,00
 Osho: KNIHA POZNÁNÍ
Objevte vlastní cestu k vnitřní svobodě
Nemáte odpovědnost vůči žádnému národu, žádné církvi, žádnému Bohu. Vy máte odpovědnost jen vůči jediné věci, a tou je poznání sama sebe. A úžasné na tom je, že pokud tuto odpovědnost splníte, budete schopni bez jakéhokoli úsilí plnit i mohé další odpovědnosti. Jakmile poznáte vlastní bytí, dojde k zásadnímu převratu ve vašem vidění. Celý váš pohled na život prodělá radikální změnu. Začnete cítit
Původní MOC Kč 198,00
Cena Kč 197,00 (€ 8,08)

img


Osho: LÉČENÍ DUŠE
soubor meditací, relaxací a cvičení na uvědomování si sebe sama
Kniha nabízí bohatý výběr jednoduchých postupů, které se zabývají řešením stresu bez použití chemie. Na jejích stránkách naleznete lék na vše od bolesti hlavy po nespavost, od nejasných pocitů mírného neklidu, jež zažíváme někdy všichni, po další velmi specifické problémy, kterými jsou například skoncování s kouřením či změna stravování. AUTOR: Osho ORIGINÁL: Pharmacy for the soul PŘEKLAD: Radka
Původní MOC Kč 228,00
 Osho je dnes, stejně jako byl Ma Tzu ve své době, důkazem toho, že vyskočení z kola je možné - a uklidnění, že nám to nepřinese, jak se obáváme, několik zlomenin a smrt, ale spíše novou plnost a život. Zde na těchto stránkách nenalezneme učenecké komentáře, kterou jsou typické pro většinu knih o zenu na západě - knihy, které ve snaze učinit zen pochopitelnější pro racionální mysl, ničí jeho
 Osho je znám jako mistr, jenž jde vždy přímo a jasně k nejhlubší podstatě. To platí i o této knize, v níž jsou obsaženy praktické návody k různým formám meditačních technik. Seznamuje čtenáře se zajímavými metodami kundaliní meditace, natarádža meditace, nádabráhma meditace a s dalšími podobami aktivních meditací, které vedou člověka hledajícího svou duchovní cestu ke konečnému poznání. Osho při
Původní MOC Kč 188,00
 Osho: MOC, POLITIKA A ZMĚNA
Ke zlepšení světa může přispět každý
"Opravdová síla vychází zevnitř, moudrý člověk nikdy nevyužívá své schopnosti k ovládání ostatních," říká mistr Osho, který svými nevšedními názory dokázal proměnit životy tisíců lidí. Nebojí se odhalovat palčivé problémy současnosti a vyvést lidi ze stáda, aby se z nich stali odvážní a duchovně vyzrálí jedinci. V této knize dává za pravdu tvrzení, že "politická moc korumpuje", protože pouze
Cena Kč 97,00 (€ 3,98)

img


Osho: NEBEZPEČNÁ PRAVDA
Odvaha přijmout nepoznatelné
Osho vyslovuje nebezpečné pravdy, podobně jako řada dalších výrazných osobností v dlouhých dějinách lidstva. Nebezpečné proto, že bourají zaběhlý způsob myšlení a života v rámci společnosti. Osho se nikdy nebál provokovat a na konkrétních příkladech ukazovat, jak negativně člověka ovlivňuje pokrytecká výchova a morálka vytvářená po staletí těmi, kteří se snažili ovládnout druhé a vytvořit z nich
 Ustupte si z cesty a nepřekážejte sami sobě - to je ústřední motto knihy mistra Osha, jenž ve svých promluvách ukazuje, jak člověk sám sobě brání v prožívání šťastného a spokojeného života plného blaženosti. Osho se zaměřuje na hlavní vnější vlivy, které na člověka působí od raného dětství, tedy především na rodinné prostředí, vzdělávací systém, morálku a také na různé podoby náboženství. Velká
 Osho: NEVINNOST, POZNÁNÍ A ÚDIV
Proč už nežasneme,jako když jsme byli malí?
Nevinné dětství plné údivu - to je hlavní téma promluv mistra Osho, jenž nás vybízí, abychom obnovili schopnost přistupovat k životu tak, jako když jsme byli malí. AUTOR: Osho ORIGINÁL: Innocence, Knowledge and Wonder PŘEKLAD: Jana Žlábková VAZBA: měkká - paperback - brož POČET STRAN: 175
Cena Kč 147,00 (€ 6,03)

img


Osho: NIC NENÍ NEMOŽNÉ
Hledání pravdy, dobra a krásy
Základní lidské problémy, nejdůležitější otázky, to podstatné v lidském životě - k tomu směřuje tento výběr z promluv mistra Osho. V podtitulu knihy se hovoří o hledání pravdy, dobra a krásy, jiné označení těchto klíčových témat najdeme v rozdělení obsahu - láska, naše ego, jak žít, meditace, bytí a existence, svoboda. AUTOR: Osho ORIGINÁL: PŘEKLAD: VAZBA: měkká - paperback - brož POČET STRAN: 264
Původní MOC Kč 259,00
 Osho: O STRACHU
Pochopení a přijetí životních nejistot
Osho Mistr Osho se v promluvách obsažených v této knize zaměřuje na problematiku strachu, jenž dokáže člověka paralyzovat natolik, že není schopen prožívat život naplno a radostně. Osho klade důraz na skutečnost, že strach ovlivňuje naše každodenní činnosti a vztahy a je největší překážkou na cestě vedoucí k poznání sebe sama. Ukazuje, že tím nejzákladnějším strachem, který člověk cítí, je strach
Původní MOC Kč 219,00
 Osho: O ZÁKLADNÍCH LIDSKÝCH PRÁVECH
dvě přednášky z prosince 1986
AUTOR: Osho PŘEKLAD: Zuzana Krulichová VAZBA: měkká - paperback - brož POČET STRAN: 92