Pro základní funkčnost a zpříjemnění používání webu využíváme soubory cookies. Nastavení cookies můžete kdykoli upravit odkazem ve spodní části stránek.

       

MYSTIKA; SPIRITISMUS / Weinfurter, Karel


Weinfurter, Karel: ASTROLOGIE
Jak sestavit horoskop
Karel Weinfurter, respektovaná osobnost domácího duchovědného bádání, uzavírá předmluvu své knihy o astrologii těmito slovy: "Tyto úvahy jsem napsal proto, aby se čtenáři nedomnívali, že vlivům hvězdným se nelze vyhnouti a že komu je předpověděn zlý osud astrologem, musí mu propadnouti. Všechna pozemská umění prorocká jsou podmínečná, tj. všechny předpovědi se vyplní jen za určitých okolností,
 Weinfurter, Karel: ASTROLOGIE SPECIÁLNÍ
Praktická příručka k vypočítání vlastního i cizího horoskopu
V této knize se autor zabývá především výpočty a výklady vztahových aspektů horoskopů (např. manželství, partnerství, přátelství nebo jak vychovávat děti). Horoskooy také posuzuje z hleduska života a zdraví člověka a konečně také jeho společenského a ekonomického uplatnění. AUTOR: Karel Weinfurter VAZBA: pevná - hardback - váz POČET STRAN: 226
Cena Kč 477,00 (€ 19,56)

img


Weinfurter, Karel: ASTROLOGIE VŠEOBECNÁ
Praktická příručka k vypočítání vlastního i cizího horoskopu
Astrologie všeobecná je kompletním dílem, které čtenáři srozumitelným jazykem přiblíží astrologii s jejími pojmy, výpočty a různými směry v této vědě. Při výkladu autor vychází především ze svých celoživotních zkušeností a z učení starých astrologů. V celé knize je největší důraz kladen na duchovní aspekt člověka - hledajícího. AUTOR: Karel Weinfurter VAZBA: pevná - hardback - váz POČET STRAN: 245
Cena Kč 477,00 (€ 19,56)

img


Weinfurter, Karel: BIBLE VE SVĚTLE MYSTIKY
Evangelium sv. Jana; Zjevení sv. Jana
Weinfurterova biblická interpretace, založená na srovnání s jinými náboženstvími i starověkými mýty, a především na vlastních mystických zkušenostech, mnoha věřícím odpověděla na otázky související s vírou a mnoha ateistům otevřela oči. Mystický výklad poselství bible je překvapující a zároveň fascinující pro všechny, kteří hledají smysl lidské existence. AUTOR: Karel Weinfurter VAZBA: měkká -
 Weinfurter, Karel: CESTA KRÁLOVSKÁ
Zlatá brána k mystice
OBSAH: Bůh a stvoření světa Složení člověka a neviditelné světy Cesta k Bohu O některých darech Ducha svatého O vnitřním Slovu O mystickém vytržení čili samadhí Mystik ve světském životě
 Weinfurter, Karel: DRUHÝ MYSTICKÝ SLABIKÁŘ
Výklady mysterií, znaků a symbolů i tajných charakterů hermetivkých a rosikruciánských
Kniha navazuje na úspěšnou první část a má stejný cíl - zpřístupnit potřebné informace pro snadnější pochopení důležitých mystických spisů a tajných knih.  AUTOR: Karel Weinfurter VAZBA: měkká - paperback - brož POČET STRAN: 211
 Weinfurter, Karel: LÉČBA PŘÍRODNÍMI SILAMI
Jak využít autosugesce, telepatie a koncentrace
Deset kapitol Mistra duchovních věd nabízíléčbu pránou, psychickými silami - autosugescí, telepatií a koncetrací. Mezi naším zevním vědomím, mezi naší pozemskou osobností a duchovním světem je u průměrného člověka ohromná propast, kterou nelze překlenout pouze zevním rozumem. Přesto však spojení člověka pozemského s člověkem božským, čili spojení zevního a vnitřního já, je možné. Může ho dosáhnout
 Weinfurter, Karel: LÉČENÍ DUCHOVNÍMI ČILI MAGICKÝMI SILAMI
léčba mentální, sympatická, pranou, motlitbou a vírou - léčivé obrazy - léčba Kristem
AUTOR: Karel Weinfurter VAZBA: sešitek POČET STRAN: 16
 Weinfurter, Karel: MYSTICKÝ SLABIKÁŘ
Výklad mystických snů, symbolů a značek i tajných charakterů rosikruciánských
Kniha představuje průvodce ke spisům středověkých mystiků a alchymistů, ke knihám východní moudrosti a ke starým mýtům, legendám a pohádkách, ve kterých je čistá mystika zakryta různými znaky a symboly, jejichž pravý význam odhalí jen ten, kdo sám v sobě nalezne k těmto mystériím klíč.  AUTOR: Karel Weinfurter VAZBA: měkká - paperback - brož POČET STRAN: 222
 Weinfurter, Karel: MYSTICKÝ SLABIKÁŘ 1
Výklad mystických snů, symbolů a značek i tajných charakterů rosikruciánských
OBSAH: O symbolech všeobecně a zvláště o mystických O hlavních symbolech rosikruciánských Symboly a výklady AUTOR: Karel Weinfurter VAZBA: měkká - paperback - brož POČET STRAN: 150
 Weinfurter, Karel: MYSTICKÝ SLABIKÁŘ 2
Výklad mystických snů, symbolů a značek i tajných charakterů rosikruciánských
OBSAH: Strážcové prahu Magická síla obraznosti Mysterium Slunce Mysterium Nebeské Matky Smaragdová deska a její tajemství Mysterium ohně Mystika v kabbale O božských jménech
 Weinfurter, Karel: MYSTIKA VŠEM
Zvláště rodičům
Jak sám název knihy napovídá, že by semělo jednat o jakousi příručku pro výchovu dětí k lásce, k poznání Boha a k úctě před Jeho velikostí. Smysl knihy je ovšem mnohem hlubší. Autor uvádí rady, jak dětem vysvětlit základní otázky ducha, a pomáhá i nám všem při chápání základních pilířů mystiky a otázek, na něž je nutno znát odpověď. Tato vysvětlení jsou podána bez všech filozofických příkras,
 Weinfurter, Karel: NAUKA BÍLÉ LÓŽE
Katechismus křesťanské mystiky
Bůh je Nejvyšší věčná Síla Bytost. AUTOR: Karel Weinfurter VAZBA: sešit A6 POČET STRAN: 36
 Weinfurter, Karel: NAUKA BÍLÉ LÓŽE
Katechismus křesťanské mystiky
Bůh je Nejvyšší věčná Síla Bytost. AUTOR: Karel Weinfurter VAZBA: měkká - paperback - brož POČET STRAN: 70
 Weinfurter, Karel: OHNIVÝ KEŘ
Odhalená cesta mystická
OBSAH: Pojem mystiky, zvláště křesťanské Mystické školy Meditace a koncentrace Tichá koncentrace u světců křesťanských Cvičení mantrická Původ mantrických cvičení Nesprávná cvičení koncentrační Mangra-jóga
 Weinfurter, Karel: OHNIVÝ KEŘ
Základní dílo české mystiky
OBSAH: Pojem mystiky, zvláště křesťanské Mystické školy Vůdce a jeho styky s žákem Meditace a koncentrace Tichá koncentrace u světců křesťanských Cvičení mantrická Původ mantrických cvičení Výňatky z některých mystiků středově
 Weinfurter, Karel: OHNIVÝ KEŘ
Odhalená cesta mystická
OBSAH: Pojem mystiky, zvláště křesťanské Mystické školy Vůdce a jeho styky s žákem Meditace a koncentrace Tichá koncentrace u světců křesťanských Cvičení mantrická Původ mantrických cvičení Výňatky z některých mystiků středově
 Weinfurter, Karel: SPRÁVNÉ VNUKNUTÍ
Magická cesta ke štěstí, ovládnutí osudu a k úspěchu na základě okultních sil
Správné vnuknutí, které sluje také inspirací nebo intuicí, je nezbytné nejen pro život vnitřní čili mystický, nýbrž i pro život hmotný. Ve všech oborech lidského snažení je člověku třeba vnuknutí, a to správného, neboť nesprávné vnuknutí je z nesprávného pramene a vede k nezdaru, ba třeba i ke zkáze. OBSAH: Trochu okultní nauky Roztřídění myšlenek a co je správné vnuknutí Vůle a imaginace Užitek
 Weinfurter, Karel: TAJNÁ TRADICE A UČENÍ BRATRŮ ROSIKRUCIÁNŮ
Podle starých pramenů sebral a upravil Karel Weinfurter
OBSAH: Co jsou Rosikruciáni a jaká je o nich tradice Fama Fraternitatis Confession Nejstarší učení o svatém ohni O vzniku světa podle Rosikruciánů Hudba podle výkladu Rosikruciánů Z tajných nauk o koncentraci Bratří východních Mistr
 Weinfurter, Karel: TELEPATIE
Ochrana před zlými myšlenkami, návody, magnetické dopisy, telepatická ochrana, zpětný náraz, magická zrcadla, ódické záření
AUTOR: Karel Weinfurter VAZBA: sešitek POČET STRAN: 16